Меню сайта

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для керування страхуванням на випадок безробіття, проведення збору й акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самокеруючою організацією.

Діяльність фонду регулюється:

Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР); Законом України «Про зайнятість населення 803-12»; Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (від 02.03.2000р. № 1533-Ш); Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» (від 11.01.2001 № 2213-Ш).

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - система права, обов'язків і гарантій, що передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин і надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, хто проходить альтернативну (невоєнну) службу, працює неповниний робочий день або неповний робочий тиждень і на інших підставах, передбачених законодавством про роботу.

Об'єктом страхування на випадок безробіття є страховий випадок, з настанням якого в застрахованої особи (члена його родини, іншої особи) виникає право на одержання матеріального забезпечення на випадок безробіття й надання соціальних послуг.

Матеріальне забезпечення здійснюється в таких формах:

· допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

· допомога по частковому безробіттю;

· матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

· матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітній і непрацездатній особам, які перебувають на його втримуванні;

· допомога на поховання у випадку смерті безробітного або особи, що перебуває на його втримуванні.

Соціальні послуги, які здійснюються за Законом «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» мають такі види:

· професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації й профорієнтація;

· пошук підходящої роботи й сприяння в працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцеві дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних і фінансування організації оплачуваних суспільних робіт для безробітних;

· інформаційні й консультаційні послуги, пов'язані із працевлаштуванням.

Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб і надання їм відповідних соціальних послуг Фондом загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття. Всі застраховані особи є членами Фонду.

Ціль створення фонду - сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіття, створення нових робочих місць та інше.

Джерела формування Фонду загально-обов'язкового державного страхування на випадок безробіття

Джерелами формування фонду виступають:

· асигнування з Державного бюджету, розмір яких встановлюється Верховною Радою України;

· страхові внески страхувальників-роботодавців, застрахованих осіб, які платяться на умовах і в порядку, передбачених законодавством;

· суми фінансових санкцій, застосованих до підприємств, установам, організаціям і фізичним особам за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків і використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно законодавству на посадових осіб і громадян за такі порушення;

· прибуток отримана від тимчасових вільних коштів, у тому числі резервів Фонду, на депозитному рахунку;

· благодійні внески суспільних об'єднань, підприємств, організацій громадян, закордонних фірм;

· кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;

· інші кошти.

Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду встановлює Верховна Рада України щороку при затвердженні бюджету.

Напрямку використання Фонду

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється на державному й місцевому рівнях.

На державному рівні основними напрямками використання Фонду є:

· розвиток центрів підготовки, навчання й профорієнтації вивільнюваних працівників;

· проведення наукових досліджень із проблем рівноваги ринку роботи й зайнятості населення;

· надання допомоги державним і місцевим центрам зайнятості;

· відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...