Меню сайта

Характеристика галузі діяльності ВАТ «ПМК-68»

* За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємствОтже, як видно із таблиць 1.2.1, 1.2.2., щодо обсягу виконаних будівельних робіт за два роки, то цей показник в 2009 році зростає меншими темпами, а ніж в 2010 році, що є позитивним явищем, тому що внаслідок аналізу бачимо що попит на послуги галузі будівництва зростає.

Соціально-економічне становище України за 2009 рік

Повідомлення Державного комітету статистики України

Будівельна діяльність

За 2009р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 37,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 51,8% до обсягів будівництва попереднього року

Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за усіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, обсяги робіт із завершення будівництва зменшено на 67,2%, з будівництва будівель та споруд (частка яких у загальному обсязі становила 84,5%) - на 48,6%, з установлення інженерного устатковання будівель та споруд - на 44,9%, з підготовки будівельних ділянок - на 41,4%.

Серед підприємств, що займаються будівництвом будівель та споруд, найбільше скоротили обсяги робіт підприємства, що виконують роботи з будівництва будівель (на 54,5%), з монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 49,2%), а також здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 50,6%).

Водночас обсяги будівництва підприємств, що займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної та переробної промисловості проти 2008р. зросли на 10,1%.

Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ-Чоп).

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (Донецької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей), ще 24,8% - будівельниками м.Києва.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 79,2% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (14,7% та 6,1% відповідно).

Соціально-економічне становище України за 2010 рік

Повідомлення Державного комітету статистики України

Будівельна діяльність

У 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 94,6% до обсягів будівництва попереднього року.

Незважаючи на постійне уповільнення темпів падіння обсягів будівництва майже за всіма основними видами будівельної діяльності (особливо у ІІ півріччі 2010р.), рівня 2009р. не досягнуто.

На результати роботи будівельної галузі за 2010р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 85,0%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання (на 17,2%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 14,9%), а також підприємства енергетики, добувної й обробної промисловості (на 13,7%). Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання, зросли проти 2009р. на 16,0%, монтаж та встановлення збірних конструкцій - на 14,6%, доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд - на 12,4%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

Разом із тим підприємства 6 регіонів збільшили обсяги будівництва порівняно з 2009р., найбільше - Миколаївської (на 30,7%), Донецької (на 21,3%) та Полтавської (на 18,4%) областей.

Підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м.Києва) виконано 49,1% загального обсягу будівництва, зокрема 23,2% - будівельниками столиці.

В загальному по діяльності ВАТ «ПМК-68» можна зробити висновок, що вона є позитивною в порівнянні з іншими підприємствами даної галузі.

Внаслідок проведення аналізу соціально - економічного становища України за 2009 - 2010 рр. по будівельній галузі, ми бачимо що в 2009 році відбулося скорочення обсягів будівельних робіт за усіма основними видами будівельної діяльності. Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ-Чоп), що оцінюється позитивно для нашої ситуації. В 2010 року, то тут позитивна ситуація щодо Рівненської області, в цьому році знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...