Меню сайта

Характеристика галузі діяльності ВАТ «ПМК-68»

* За даними великих, середніх і вагомих за обсягами малих підприємствОтже, як видно із таблиць 1.2.1, 1.2.2., щодо обсягу виконаних будівельних робіт за два роки, то цей показник в 2009 році зростає меншими темпами, а ніж в 2010 році, що є позитивним явищем, тому що внаслідок аналізу бачимо що попит на послуги галузі будівництва зростає.

Соціально-економічне становище України за 2009 рік

Повідомлення Державного комітету статистики України

Будівельна діяльність

За 2009р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 37,9 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 51,8% до обсягів будівництва попереднього року

Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за усіма основними видами будівельної діяльності. Зокрема, обсяги робіт із завершення будівництва зменшено на 67,2%, з будівництва будівель та споруд (частка яких у загальному обсязі становила 84,5%) - на 48,6%, з установлення інженерного устатковання будівель та споруд - на 44,9%, з підготовки будівельних ділянок - на 41,4%.

Серед підприємств, що займаються будівництвом будівель та споруд, найбільше скоротили обсяги робіт підприємства, що виконують роботи з будівництва будівель (на 54,5%), з монтажу і встановлення збірних конструкцій (на 49,2%), а також здійснюють будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 50,6%).

Водночас обсяги будівництва підприємств, що займаються будівництвом підприємств енергетики, добувної та переробної промисловості проти 2008р. зросли на 10,1%.

Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ-Чоп).

Більше третини загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів (Донецької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей), ще 24,8% - будівельниками м.Києва.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились так: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 79,2% від загального обсягу, решта - з капітального і поточного ремонтів (14,7% та 6,1% відповідно).

Соціально-економічне становище України за 2010 рік

Повідомлення Державного комітету статистики України

Будівельна діяльність

У 2010р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 43,2 млрд.грн., що у порівнянних цінах становить 94,6% до обсягів будівництва попереднього року.

Незважаючи на постійне уповільнення темпів падіння обсягів будівництва майже за всіма основними видами будівельної діяльності (особливо у ІІ півріччі 2010р.), рівня 2009р. не досягнуто.

На результати роботи будівельної галузі за 2010р. найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 85,0%). Серед них значно скоротили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання (на 17,2%), мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітену (на 14,9%), а також підприємства енергетики, добувної й обробної промисловості (на 13,7%). Водночас обсяги робіт підприємств, що здійснюють будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання, зросли проти 2009р. на 16,0%, монтаж та встановлення збірних конструкцій - на 14,6%, доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд - на 12,4%.

Знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

Разом із тим підприємства 6 регіонів збільшили обсяги будівництва порівняно з 2009р., найбільше - Миколаївської (на 30,7%), Донецької (на 21,3%) та Полтавської (на 18,4%) областей.

Підприємствами 4 регіонів (Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та м.Києва) виконано 49,1% загального обсягу будівництва, зокрема 23,2% - будівельниками столиці.

В загальному по діяльності ВАТ «ПМК-68» можна зробити висновок, що вона є позитивною в порівнянні з іншими підприємствами даної галузі.

Внаслідок проведення аналізу соціально - економічного становища України за 2009 - 2010 рр. по будівельній галузі, ми бачимо що в 2009 році відбулося скорочення обсягів будівельних робіт за усіма основними видами будівельної діяльності. Зниження обсягів будівництва відбулося в усіх регіонах, крім Рівненської області, підприємства якої перевищили на 9,8% обсяги будівельних робіт 2008р. (в основному за рахунок проведення робіт з реконструкції автодороги Київ-Чоп), що оцінюється позитивно для нашої ситуації. В 2010 року, то тут позитивна ситуація щодо Рівненської області, в цьому році знизили обсяги будівництва підприємства 21 регіону, серед них найбільше - Чернігівської, Закарпатської та Чернівецької областей (на 38,1-40,4%).

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...