Меню сайта

Вплив світової фінансової кризи на економіку України

За оцінками міжнародних експертів, Україна відноситься до категорії країн світу, які виявилися найбільш вразливими до впливу глобальної кризи. Її розвиток повністю підтвердив цю тезу. На відміну від розвинутих країн і навіть країн, що розвиваються, криза набула в Україні обвального характеру, і падіння економіки було найбільш глибоким, що чітко демонструє порівняння динаміки обсягів промислового виробництва

Вразливість української економіки перш за все знайшла прояв в стрімкому розповсюдженні кризи буквально від одного поштовху. Конкретним приводом став одиничний факт - рейдерські дії проти потужного і на той момент сталого Промінвестбанку. Достатньо було появи несумлінної інформації, щоб його вкладники у паніці почали масово вилучати свої кошти з банку. Банк миттєво втратив ліквідність. Влада, яка була охоплена політичними суперечками, не змогла вчасно загасити ажіотаж.

Надалі події розвивалися за принципом «доміно». Інформація про втрату ліквідності Промінвестбанком на фоні недовіри до влади та чутках про наступ глобальної фінансової кризи на інші країни викликала паніку серед населення. Почалося масове вилучення коштів з усіх банків. Причому до населення приєдналися самі власники банків і пов’язані з ними особи. Паніка швидко перекинулася на реальний сектор економіки. Власники бізнесу, іноземні інвестори та топ-менеджери започаткували виведення капіталу з виробництва. Значна частка капіталу банків і компаній реального сектору економіки стала уходити за межі країни. Якщо в першому півріччі 2008 р. притік інвестицій в Україну склав 6961,5 млн. дол. США, то у другому півріччі вивезення інвестицій перевищило їхнє надходження. Баланс склав (-)727,5 млн. дол., в тому числі по Кіпру - (-)$623,3 млн. дол.

До внутрішніх проблем розвитку фінансово-банківської системи України слід віднести, стрімке зростання обсягів кредитування і, насамперед, споживчого, (у 2005-2008 pp. - в 7.9 рази), не підкріплене реальним зростанням ВВП [26].

По-друге - безконтрольне нарощування зовнішнього боргу суб'єктів економіки, який станом на 1.10.2008р. сягнув 105.4 млрд. дол., в т.ч. банків - 42,1 млрд. дол. Зовнішній борг у цілому порівняно з 1.01.2005 р. зріс у 3,2 рази, в т.ч. банків - у 14,1 рази .

По-третє, високий рівень доларизації кредитів, який за підсумками 2008р. в цілому досяг 59,1%, в т.ч. для фізичних осіб - 65,8%

По-четверте, низький рівень ліквідності та капіталізації банків. По-п'яте, значна розбіжність між вимогами банків за кредитами та депозитами (відповідно 671,6 і 206,3 млрд. грн. на 1.12.2008 р).

По-шосте, зростання питомої ваги довгострокових кредитів усередині країни (насамперед споживчих) при відносно короткострокових зовнішніх позиках банківського сектора(див додаток )( див додаток Д).

Слід зазначити, що велику роль у загостренні цих проблем відіграла політика самого Національного Банку України, який не відреагував на непропорційне нарощування кредитування та його структурні диспропорції, високий рівень зовнішньої заборгованості банків і доларизації кредитів, не підвищив вимоги до рівня ліквідності та капіталізації банків. До того ж інформація щодо власників домінуючих частин у комерційних банках є прихованою, що перешкоджав капіталізації банків [31].

Відплив короткострокових капіталів з України (у IV кварталі 2008р. -6,1 млрд. дол.), скорочення обсягів експорту і зовнішнього кредитування зменшили пропозицію доларів в Україні. В той же час стрімко зріс попит на них для повернення фізичними та юридичними особами доларових кредитів і для обслуговування зовнішньоторговельних операцій (в умовах величезного від'ємного сальдо торговельного балансу України в 2008 р. - 13,5 млрд.дол ). Це призвело до обвальної девальвації гривні (близько 60%), яка, в свою чергу, посилила інфляційні процеси і загострила проблему повернення доларових кредитів. За оцінкою М.І.Сивульського, громадяни-боржники втратили щонайменше 30 млрд. грн.(див додаток В). [ 5].

Перші два місяці (жовтень-листопад 2008 р.) стали для української економіки фазою гострої кризи, на яку припав основний кризовий удар і найбільша сила стискання:

• відбулося катастрофічне падіння виробництва - обсяг промислового виробництва у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року знизився на 24,1%;(рис.3)

Зміна обсягів виробництва загалом по промисловості та основним експортним галузям

(у % до аналогічного періоду попереднього року)

Рис.3

• кількість зареєстрованих безробітних зросла на 24,4% (на 125,3 тис. осіб);

• заборгованість з виплати заробітної плати працівникам швидко збільшилася в 1,5 рази (на 348,4 тис. грн.).

Циклічна криза виявила і вкрай загострила всі існуючі б українській економіці серйозні проблеми:

а) технологічна відсталість і недосконалість структури виробництва;

б) високий рівень витратності виробництва і низький рівень конкурентоспроможності продукції (у 2007-2009 рр. за рівнем конкурентоспроможності Україна спустилась з 73 на 82 місце серед 130 країн);

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості ТзОВ Імперія жирів
В умовах нестабільності економічного середовища та міжнародної фінансової кризи виникає потреба у досконалому аналізі фінансового стану суб’єктів господарювання, основним елементом якого є аналіз фінансової стійкості. Такий є аналіз діяльності підприємства є досить важливим для його ділов ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...