Меню сайта

Шляхи мінімізації негативних наслідків після світової фінансової кризи

Тепер навряд чи хто сперечатиметься з висновком головного економіста МВФ Олівера Бленчарда, що сучасна криза «є якнайгіршою кризою за останні 60 років, яка поставила світ на межу фінансової катастрофи»

Саме внаслідок глобалізації світового господарства кризове цунамі не минуло жодної країни, жодного континенту, всупереч законам природи, але відповідно до законів ринкової економіки. Криза зачепила тією чи іншою мірою як простих людей, так і підприємців і державних чиновників у всіх куточках земної кулі. Останні події свідчать, що фінансова глобалізація, відкритість економіки тієї чи іншої країни можуть стати не тільки додатковими можливостями її соціально-економічного розвитку, але й спричиняти негативний прояв кризових явищ.

Основними рисами сучасного економічного становища України є:

ü значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств зарубіжним країнам;

ü відставання сектору економіки, який виробляє товари, від сектору економіки, який їх споживає;

ü паливно-енергетична залежність від Росії;

ü надмірний контроль економіки з боку українського уряду, що має ефект придушення того її сектору, що виробляє товар;

ü криміналізація стосунків між державним установами і бізнесом, розподілення між кланами найприбутковіших секторів економіки України;

ü «відірваність» України від світової економіки;

ü економіка як була, так і залишилася не реформована, вразлива як до зовнішніх, так і до внутрішніх ризиків. Вона і далі залежить від зовнішнього ринку - ціни на продукцію металургії вгору - ВВП вгору, ціни вниз - туди ж і ВВП[28.29].

На сьогоднішній день Україна має змогу випробувати на собі ефект ««DejaVu». С приводу неконтрольованого і бездіяльного політичного стану країни фінансова безпека України знаходиться в критичній ситуації.

Головним питанням для уряду на сьогоднішній день повинно стати не допущення десинхронізації кризи в Україні із світовою та втягнення України в тривалий період економічної стагнації, що неможливо без створення ефективного механізму забезпечення економічної безпеки країни. Усвідомлення загроз розвитку реального сектора економіки потребує вироблення та реалізації адекватної політики щодо протидії кризі.

Для забезпечення економічної безпеки країни і зниження загроз в реальному секторі економіки в умовах кризи необхідно вирішити ряд завдань:

ü досягнення єдності усіх гілок влади (виконавчої, законодавчої і судової);

ü зміна експортної орієнтації України;

ü обмеження зовнішнього боргу приватного сектора (банківського і корпоративного);

ü укладання протоколів про наміри з центральними банками інших країн

ü щодо питань к удосконалення методів залучення до інвестиційної сфери особистих накопичень населення;

ü забезпечення фінансової підтримки малого бізнесу й посилення відповідальності суб’єктів господарювання за дотримання вимог податкового законодавства;

ü припинення розпродажу великих підприємств;

ü впровадження нових енергозберігаючих технологій;

ü стимулювання ведення інноваційної діяльності.

Отже, для виходу країни з економічного кризового становища та забезпечення фінансової безпеки необхідно розробити комплекс взаємопов’язаних заходів щодо взаємодії фінансового і не фінансового секторів економіки і узгодити дії всіх органів державної влади та суб’єктів господарювання з метою їх виконання. При цьому головна роль повинна належати розробці та реалізації державної стратегії економічного й соціального розвитку, яка передбачала б чіткий розвиток окремих галузей національної економіки, експортно-імпортну, податкову, енергетичну політику тощо, а також реалізацію завдань грошово-кредитної політики Національним банком України.

Додаток А

Механізм забезпечення фінансової безпеки держави

Додаток Б

Індикатори та порогові значення індикаторів стану фінансової безпеки України

Додаток В

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансовий контроль операцій з основними засобами комунального підприємства
Перехід України до ринкових відносин виявив необхідність створення нових економічних інститутів, регулюючих взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких особливе місце займають інститути фінансового контролю. Але в умовах ринкових відносин і різних форм власнос ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...