Меню сайта

Огляд літератури

У зв'язку з новими підходами під час проведення пенсійної реформи виникає необхідність досліджувати поняття пенсії.

Так кандидат економічних наук С. Пришипко запевняє, що на сучасному етапі пенсійну систему необхідно розглядати, як сукупність суспільних відносин відносин різних видів: економічних, соціальних, політичних та правових. Він стверджує, що поняття «пенсійна система» треба розглядати у вузькому і широкому розумінні. У вузькому - це сукупність встановлених державою регульованих грошових виплат, що подаються громадянам, котрі досягли пенсійного віку, визнані інвалідами або втратили годувальника, а також відносини щодо їх надання. Пенсійна система у широкому розумінні включає не тільки пенсії, а й інші форми матеріального забезпечення осіб, які досягли пенсійного віку, є інвалідами, а також сімей, що втратили годувальника[17].

Основними нормативними документами, що регулюють питання пенсійного забезпечення України, є Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку надходження до Пенсійного фонду України, яка вступила в дію в січні 2004 року, а також інші нормативні акти, що регулюють порядок призначення та виплати пенсій, яких в Україні більше, ніж 150[6].

Право на соціальне забезпечення закріплено в ст. 46 Конституції України. Воно є одним з основних прав і свобод людини, які є невід'ємними та належать їй від народження[14].

В.Андрєєв визначає пенсію, як правову категорію, як щомісячну виплату з фондів для непрацездатних, що призначається в розмірах, співвіднесених з минулим заробітком, особами, котрі впродовж встановленого строку займалися суспільно-корисною діяльністю і досягли певного віку[1].

В останні роки в наукових дослідженнях з права соціального забезпечення окреслилася тенденція диференційованого підходу до визначення пенсії. Зокрема, Ю. Васильєва, виділяє пенсії з державного пенсійного забезпечення, пенсії з державного пенсійного страхування і державні соціальні пенсії та формує відповідні положення як основу подальших досліджень. Розмежування зазначених видів проводиться за такими критеріями: джерела фінансування; категорії осіб, які забезпечуються; умови призначення; розмір пенсії[3].

Про складний характер пенсійної системи зазначив М.Захаров, який підкреслював, що дана система є складним системним утворенням, що має об'єктивно складну структуру та відбиває її внутрішню єдність і зміст, взаємодію елементів якої обумовлює її специфічна якість цілісного правового об'єкта[7].

В усіх країнах світу державна система соціального забезпечення займає центральне місце в механізмі соціального захисту населення, який включає в себе також недержавні форми соціального страхування, приватну благодійність тощо. Це активно обговорюють політики і уряд, вчені і спеціалісти, профспілкові лідери і широкі маси.

Одним із найважливіших питань, яке цікавить більшість людей, є питання реформування системи пенсійного забезпечення. Основним нормативним документом, що регулює питання пенсійного забезпечення громадян України, є Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Крім тього, ці питання регламентовані такими нормативними актами, як Закон України «Про систему оподаткування», «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», Декрет КМУ «Про стягнення невнесених в строк податків і неподаткових платежів»[8].

Ткаченко Н.В та Цікановська Н.А досліджували особливості функціонування недержавних пенсійних фондів. В своїх дослідженнях вони обґрунтували роль НПФ у розвитку фінансового ринку й довгостроковому економічному зростанні. Вчені визначили проблеми, які стримують розвиток НПФ в Україні та запропонували шляхи їх розв’язання[26].

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, серед 484,3 тис. учасників недержавних пенсійних фондів України (НПФ) більшість становлять особи віком від 40 до 55 років. Фондовики розповідають, що трапляються випадки, коли до НПФ звертаються молоді люди, які виявляють бажання інвестувати кошти для недержавної пенсії своїх батьків. Тобто, у громадській думці є усвідомлення того, що у справі забезпечення старості не слід покладатися лише на державу, а слід турбуватися про себе самому[23].

Читайте більше

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...