Меню сайта

Характеристика основних видів пенсій

Стосовно вислуги років, то вона підвищується лише для військових. Оскільки молоді пенсіонери «у відставці» сьогодні сприймаються в суспільстві з неприязню, реформа мінімізує можливість виходу на пенсію в 35-річному віці. З цього року вислуга років для військових збільшиться з 20 до 25 років, однак теж не відразу - на 6 місяців щороку упродовж 10 років. Крім цього, зберігаються гарантії для інвалідів, а також пільговий порядок обчислення вислуги при визначенні розміру пенсії: за 20 років - 50% зарплати (55% − для звільнених зі служби) і 3% − за кожний рік вислуги понад 20 років[20].

2. Пенсія за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи 25 років за переліком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року № 909 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 26.09.2002 р. № 1436), а також іншими нормативно-правовими актами (зокрема Перелік закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я, затверджений наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385).

У разі, якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок про віднесення стажу роботи до спеціального, в управління Пенсійного фонду додатково надається уточнююча довідка закладу, Положення про заклад, структуру, штатні розписи, акредитаційний сертифікат тощо (Постанова КМУ від 12.08.1993 № 637)[21].

До спеціального стажу не зараховують час навчання в навчальних закладах, а також період здійснення медичної практики (на підставі ліцензії) медичним фахівцем, зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа), який в той час не перебував у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я.

Роботу в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховують до стажу роботи в подвійному розмірі. Звертаємо увагу, що період перебування у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і в додатковій відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею віку 6 років зараховується до стажу роботи за вислугу років в одинарному розмірі[22].

До стажу для призначення пенсії за вислугу років також зараховується робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 01.01.1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, в тому числі на посаді старшої піонервожатої.

Законодавством не обумовлено, що робота на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, має мати місце повний робочий день. Тому робота на 0,5 чи 0,25 ставки зараховується в спеціальний стаж для призначення пенсії при умові, що це є основна робота. При цьому слід зазначити, що починаючи з 01.01.2004 року якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховують до страхового стажу медика чи педагога як повний місяць за умови, якщо буде здійснено відповідну доплату до суми страхових внесків. В іншому разі до страхового стажу зараховують період, визначений за кожен місяць пропорційно сплаченим страховим внескам. Наприклад, якщо медична сестра в лікарні після 2004 року щомісячно працює на 0,5 ставки та отримує заробітну плату в розмірі меншому, ніж мінімальна заробітна плата, встановлена законодавством, то кожен місяць роботи після 1 січня 2004 року буде зараховано до страхового стажу пропорційно сплаченим страховим внескам (тобто менше місяця, якщо не здійснено доплату до мінімального внеску), а до стажу роботи за спеціальністю, який дає право на призначення пенсії за вислугу років, - як повні місяці роботи. Кількість спеціального стажу визначає право на пенсію за вислугу років, а кількість страхового стажу використовується при розрахунку пенсії та впливає на її розмір[23].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...