Меню сайта

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток

Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту громадян, ступінь державної незалежності й обороноздатності, місце і роль України в міжнародних економічних відносинах.

Розуміння сутності бюджетного дефіциту нерозривно пов'язано з поняттям фінансування бюджету. У радянській бюджетній практиці до кінця 1980-х років дефіцит не визнавався, отже і джерела фінансування його чітко не визначались. Зіткнувшись з проблемою бюджетного дефіциту, органи державної влади незалежної України виявилися неготовими раціонально і з мінімально можливими негативними наслідками вирішувати її. В українській практиці джерела фінансування дефіциту державного бюджету почали встановлюватись з 1993 року. Сьогодні актуальність цього питання не тільки не зменшилась, а навіть значно зросла. Адже в цілому держава зобов’язана формувати свою бюджетну політику так, щоб домогтись скорочення бюджетного дефіциту. Бездефіцитність бюджету - має стати неминучим принципом бюджетної політики України. Тому, існує реальна необхідність визначити сутність бюджетного дефіциту, його види, соціально-економічні наслідки; визначити, що являють собою джерела фінансування бюджетного дефіциту; з'ясувати, чим відрізняється фінансування від способів скорочення розміру дефіциту; розглянути підходи до класифікації фінансування; визначити його інструменти.

Завданням курсової роботи є вивчення бюджетного дефіциту, причин його виникнення, факторів, які на нього впливають та соціально-економічних наслідків цього явища.

Мета курсової роботи

полягає у тому, щоб визначити методи оптимізації бюджетного дефіциту, шляхи його подолання, внести пропозиції щодо удосконалення бюджетного планування та розкрити методи погашення бюджетного дефіциту.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі виступає бюджетна система, а конкретніше - бюджетна система України. Об'єкт дослідження є складним, оскільки бюджетна система України тісно пов'язана з іншими системами - фінансовою, економічною, грошовою, політичною, тощо. Бюджетна система поєднує в собі складові елементи всіх зазначених систем, але функціонує відповідно до принципів та завдань, що зумовлені діяльністю бюджетного механізму України.

Предметом дослідження в курсовій роботі є дефіцит державного бюджету, як невід'ємний елемент функціонування бюджетної системи країни, а також всієї її економічної системи на макрорівні. Теоретично предмет дослідження тісно пов'язаний також і з іншими економічними категоріями, такими як державні доходи, видатки, бюджетні ресурси, тощо. Все це ставить сам процес дослідження у відповідні стратегічні орієнтири, яких необхідно дотримуватись при розкритті теми курсової роботи. Тобто, розглядаючи дефіциту державного бюджету та конкретизуючись на визначенні та аналізі дефіциту державного бюджету України, необхідно виходити з особливостей самого об'єкта дослідження, про який було сказано вище. Так, на особливості еволюціонування та формування системи фінансування дефіциту державного бюджету впливає ряд макроекономічних та політичних факторів, які водночас є формуючими передумовами розвитку самої бюджетної системи України та її економіки в цілому.

    Читайте більше

    Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
    «Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...

    Податкова політика України
    Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...