Меню сайта

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс

Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так і його партнерів.

В Україні фінансове регулювання і стимулювання ефективності виробництва перебуває в стадії реформування і вимагає ретельного аналізу і прийняття відповідних рішень. Тому з метою ліквідації дії негативних факторів на розвиток відносин і забезпечення економічної стабілізації необхідно розібрати і прийняти концепцію фінансової політики і фінансової стабілізації України з позиції фінансових відносин як цілісної системи. Ступінь використання державою фінансів для регулювання економічного розвитку тісно зв'язана зі створенням умов для функціонування ринку.

З переходом економіки України на ринкові відносини розроблення фінансової стратегії підприємства, як один з розділів фінансового менеджменту, поступово займає належне йому по значимості місце в аналітичній роботі підприємств. В даний час кожен суб'єкт, що хазяйнує, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних чи партнерів контрагентів.

Однією з проблем переходу від командно-адміністративної системи до ринкових відносин стала реконструкція економіки нашої держави.

Для вирішення цієї проблеми нам необхідно провести реконструкцію окремих економічних суб’єктів - підприємств.

Підприємство являє собою складну систему, яка швидко змінюється. В ній беруть участь велике число працівників різної кваліфікації, багато різноманітної техніки та різні види сировини та матеріалів.

Дана курсова робота містить відомості ТОВ «Агрохімресурс», яка має приватну форму власності та відноситься до торгівлі за видом діяльності. Юридична адреса : 14000, м. Чернігів, вул. Горького 65.

Товариство реалізовує свою господарську компетенцію на основі права власності на належне йому майно відповідно до чинного законодавства України;

Товариство при здійсненні своєї господарської діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексом України, Законом України «Про Власність», «Про господарські товариства», іншими чинними нормативно-правовими актами. Товариство здійснює свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства України.

Витяг зі статуту підприємства:

Предметом діяльності Товариства є задоволення потреб громадян, підприємств установ та організацій в продукції, товарах та послугах, наповнення ринку продукцією, товарами та послугами; одержання прибутку в інтересах Учасників та членів трудового колективу Товариства, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

Підприємство для нормальної роботи повинні розробляти стратегічні, річні й оперативні плани. Вони встановлювані для підприємства повинні бути реальними, заснованими на фактах і здійсненними, тільки так можна домогтися успіху в діяльності підприємства.

Метою виконання роботи є закріплення теоретичних знань, поглиблене вивчення методики аналізу фінансового стану, придбання практичних навичок в проведенні аналізу фінансового стану та підготовці рекомендацій, спрямованих на покращення фінансової стійкості реального діючого підприємства.

    Читайте більше

    Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
    Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...

    Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
    Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...