Меню сайта

Місцеві податки: особливості та види. Періоди сплати до місцевого бюджету

• 0,5% вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час.

Розглянемо приклад

податкового розрахунку податку з реклами.

Вихідні дані: дохід рекламного агентства «Професіонал» за I квартал 2007 року склав 174 243 грн. від реалізаціі рекламних послуг.

Отже, ставка податку складає 0.5% від вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час, розрахунок подається в терміни, передбачені для квартальної звітності, сплата здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного подання податкового розрахунку. Помилок за минулі періоди немає

Загальна сума податків складає: 20%(ПДВ) +0.5%(ПР) = 20.5%

ПР= (174 243 / 1.205)*0.5% = 723 грн. (Додаток 2)

Податок з реклами сплачується з усіх видів оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою ЗМІ, преси, телебачення, афіш, плакатів, рекламних щитів, інших технічних засобів, майна та одягу, на вулицях, магістралях, майданах, будинках, транспорті та в інших місцях.

Податок з реклами сплачується під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

Якщо рекламне агентство тільки встановило або розмістило рекламу, але ще не отримало оплати своїх послуг та податку з реклами до закінчення періоду, за який зобов’язане перерахувати всю суму отриманих податків до місцевого бюджету, то податок з реклами, пов’язаний з наданням цих послуг, рекламне агентство перераховувати не повинне, оскільки воно ще не отримало податку з реклами на свій поточний рахунок або до своєї каси від замовника реклами.

Іноземні юридичні особи і громадяни сплачують податок з реклами на рівних умовах з юридичними особами і громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договором і законодавством України.

Бухгалтерські служби СГД, що стягують податок з реклами, зобов’язані вести окремий облік податку, а відповідальність за своєчасність і повноту стягнення податку покладається на керівника і головного бухгалтера цих підприємств.

Подання розрахунку податку з реклами до органів державної податкової служби здійснюється платниками за базовий податковий (звітний) період календарний місяць - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця; за базовий податковий (звітний) період календарний квартал - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу; за базовий податковий (звітний) період рік - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем податкового (звітного) року.

Сплата здійснюється протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного терміну подання податкового розрахунку.

Податковий розрахунок податку з реклами затверджено наказом ДПА України від 24.12.2003 р. №624.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...