Меню сайта

Характеристика загальної направленості фінансово-господарської діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «БМК» засноване на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19 жовтня 1994 року (Протокол №1) та наказу призедента ТзОВ «БМК» від 7 грудня 1994 року.

Підприємство є юридичною особою і здійсню свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та статутом. Підприємство має окремий баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку. ТзОВ «БМК» має право укладати господарські договори з іншими організаціями, підприємствами, установами фізичними особами і захищати свої інтереси в арбітражному суді. Підприємство має право розпоряджатися майном, що знаходиться у нього на балансі, відповідно до мети і предмету своєї діяльності; здавати в оренду основні засоби, інструмент, приміщення; формувати фонди оплати праці; проводити розрахунки з постачальниками та замовниками; проводити операції купівлі-продажу.

Метою діяльності ТзОВ «БМК» є виконання будівельних, будівельно-монтажних робіт капітального будівництва по монтажу зовнішніх мереж теплопостачання, газопостачання, трубопроводів пари і гарячої води, внутрішніх санітарно-технічних систем опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання, систем кондиціонування повітря і вентиляції, пневмотранс-портування, опалювальних котелень, реконструкція і капітальний ремонт промислових і інших об’єктів.

Діяльність підприємства також передбачає надання послуг механізмами та транспортами, ремонт і обслуговування усіх видів транспорту та інших видів транспорту, виготовлення трубних заготовок, внутрішніх санітарно-технічних систем, санвузлів, вузлів технологічних трубопроводів, металоконструкцій, повітропроводій, виконання робіт по ізоляції трубопроводів. Монтаж та розповсюдження газопроводів з деталей, виготовлених з полімерних матеріалів.

Також підприємство здійснює пуско-налагоджувальні роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря, підйомно-транспортного обладнання холодильних та компресорних установок, споруд водопостачання та каналізації, пуску та вводу в експлуатацію опалювальних котелень а також приладів обліку енергоресурсів промислових та сільськогосподарських підприємств.

Підприємство також здійснює торгівельно-посередницьку діяльність. Виготовлення та реалізація товарів народного споживання, вирощування, переробка та збут сільськогосподарської продукції; виконання проектно-конструкторських та проектних робіт по проектуванню внутрішніх систем в будівлях і спорудах, опалення, водопостачання, каналізаційних систем, систем вентиляції, зовнішніх мереж постачання індивідуальних будинків. Виконання проектно-пошукових робіт по проектування зовнішніх і внутрішніх мереж газопостачання, тиском до 12 кгс/см² та газового обладнання індивідуальних будинків.

Підприємство веде квартирний облік своїх працівників, може купувати житло, будувати його за рахунок фонду соцкультпобуту, проводити облік житла і його розподіл. Також підприємство може направляти у відряджений за кордон спеціалістів на перепідготовку і навчання спеціалістів; а також ознайомлення з передовим досвідом інофірм, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

Підприємство може залучати до роботи іноземних спеціалістів, визначати форми, системи та види оплати праці, створювати тимчасові творчі колективи за рішенням Правління Товариства.

Підприємство відшкодовує збитки від своєї діяльності за рахунок власних прибутків, причому при недостачі власних прибутків різниця збитків відшкодовується за рахунок власних оборотних коштів. Якщо і їх не вистачає, то діяльність філії припиняється.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства проводиться за погодженням фірми, воно може здійснювати експортно-імпортні операції, укладати різного роду угоди та юридичні акти з юридичними і фізичними особами.

Майно підприємства складають основні фонди, обігові кошти, та інші цінності, вартість яких відображена у його балансі.

Майно є складовою частиною цілісного майнового комплексу Товариства, його статутного фонду. Джерела придбанню майна підприємства, порядок та зміни розміру статутного фонду регламентується статутом Товариства.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...