Меню сайта

Аналіз попиту на кредитному ринку України

Попит на кредитному ринку України представляється - обсягами споживання кредитних послуг фізичними і юридичними особами.

Станом на 01.01.2012 банками України було видано кредитів на 825 320 млн. грн., що на 70 290 млн. грн. більше ніж на 01.01.2011, збільшення складає 9,3%. Активи банків помітно збільшуються з кожним роком, станом на 01.01.2012 вони збільшилися порівняно з початком 2011 року на 11,9%. При цьому частка кредитів в активах банків після 2009 року зменшується, і на початок 2012 становить 78%, а у листопаді 2012 зменшується на 5% і становить 73%.

Слід відмітити, що у 2009-2012 рр. кредитний портфель банків залишається майже на одному рівні, такого приросту як у 2007-2008 рр. не відбувається, що пояснюється обмеженням активних операцій банків.

Одним з негативних факторів кредитного ринку України з 2007 року є значне збільшення обсягів простроченої заборгованості по кредитах.

Незважаючи на те, що ставки по кредитах мають тенденцію до збільшення, попит на кредити серед суб’єктів господарювання залишається досить високим. З фізичними особами все інакше до початку 2009 року відбувається нарощення об’єму виданих кредитів, але вже на початок 2010 року споживання фізичними особами кредитів зменшується і це зменшення спостерігається до 2012 року, що складає 6% порівняно з 2011 роком., таку тенденцію можна пояснити, зниженням платіжної спроможності громадян, внаслідок кризи 2008-2009 років, та постійним збільшенням кредитних ставок, які щорічно збільшуються, так за 2011 рік ставка для фізичних осіб збільшилася на 1,6%. (Див. Рис. 2)

Кредитні ставки постійно змінюються, останнім часом вони мають тенденцію до збільшення, у 2012 році ставка для фізичних осіб збільшилася на 3,7%, а для юридичних осіб збільшилася на 1,6% порівняно з 2011 роком.

Частка споживання кредитних послуг серед галузей економіки:

· Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 36,5%;

· Переробна промисловість - 20%;

· Операції з нерухомим майном - 17,5%;

· Будівництво - 6,6%;

· Сільське господарство - 6,3%;

· Діяльність транспорту та зв’язку - 4,9%;

· Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 3,4%

· Добувна промисловість - 2,7%;

· Інші економічні галузі - 2,2%;

Як ми можемо спостерігати найбільший попит у споживанні кредитних послуг серед галузей економіки займає торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 36,5%.

Таблиця 6. Динаміка кредитів, наданих домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням і строками погашення (млн. грн.)

Період

01.10.2011

01.10.2012

Динаміка, %

Усього

207 075

190 068

-8,21

Споживчі

127 092

124 603

у т.ч. на придбання транспортних засобів

22 503

19 310

-1,54

На придбання, будівництво, реконструкцію

75 145

61 318

-6,68

Інші кредити

4 839

4 147

-0,33

Із загальної суми іпотечні кредити

96 120

81 299

-7,16

Найбільший попит серед кредитів домашніх господарств, займають споживчі кредити (на придбання, будівництво і реконструкцію) та іпотечні кредити.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...