Меню сайта

Аналіз попиту на кредитному ринку України

Попит на кредитному ринку України представляється - обсягами споживання кредитних послуг фізичними і юридичними особами.

Станом на 01.01.2012 банками України було видано кредитів на 825 320 млн. грн., що на 70 290 млн. грн. більше ніж на 01.01.2011, збільшення складає 9,3%. Активи банків помітно збільшуються з кожним роком, станом на 01.01.2012 вони збільшилися порівняно з початком 2011 року на 11,9%. При цьому частка кредитів в активах банків після 2009 року зменшується, і на початок 2012 становить 78%, а у листопаді 2012 зменшується на 5% і становить 73%.

Слід відмітити, що у 2009-2012 рр. кредитний портфель банків залишається майже на одному рівні, такого приросту як у 2007-2008 рр. не відбувається, що пояснюється обмеженням активних операцій банків.

Одним з негативних факторів кредитного ринку України з 2007 року є значне збільшення обсягів простроченої заборгованості по кредитах.

Незважаючи на те, що ставки по кредитах мають тенденцію до збільшення, попит на кредити серед суб’єктів господарювання залишається досить високим. З фізичними особами все інакше до початку 2009 року відбувається нарощення об’єму виданих кредитів, але вже на початок 2010 року споживання фізичними особами кредитів зменшується і це зменшення спостерігається до 2012 року, що складає 6% порівняно з 2011 роком., таку тенденцію можна пояснити, зниженням платіжної спроможності громадян, внаслідок кризи 2008-2009 років, та постійним збільшенням кредитних ставок, які щорічно збільшуються, так за 2011 рік ставка для фізичних осіб збільшилася на 1,6%. (Див. Рис. 2)

Кредитні ставки постійно змінюються, останнім часом вони мають тенденцію до збільшення, у 2012 році ставка для фізичних осіб збільшилася на 3,7%, а для юридичних осіб збільшилася на 1,6% порівняно з 2011 роком.

Частка споживання кредитних послуг серед галузей економіки:

· Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 36,5%;

· Переробна промисловість - 20%;

· Операції з нерухомим майном - 17,5%;

· Будівництво - 6,6%;

· Сільське господарство - 6,3%;

· Діяльність транспорту та зв’язку - 4,9%;

· Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 3,4%

· Добувна промисловість - 2,7%;

· Інші економічні галузі - 2,2%;

Як ми можемо спостерігати найбільший попит у споживанні кредитних послуг серед галузей економіки займає торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 36,5%.

Таблиця 6. Динаміка кредитів, наданих домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням і строками погашення (млн. грн.)

Період

01.10.2011

01.10.2012

Динаміка, %

Усього

207 075

190 068

-8,21

Споживчі

127 092

124 603

у т.ч. на придбання транспортних засобів

22 503

19 310

-1,54

На придбання, будівництво, реконструкцію

75 145

61 318

-6,68

Інші кредити

4 839

4 147

-0,33

Із загальної суми іпотечні кредити

96 120

81 299

-7,16

Найбільший попит серед кредитів домашніх господарств, займають споживчі кредити (на придбання, будівництво і реконструкцію) та іпотечні кредити.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...