Меню сайта

Основні завдання бюджетної політики у 2007-2009 рр.

низька ефективність дій держави у новому середовищі;

структурні деформації та диспропорції економіки;

недосконалість конкурентного середовища, недосконалість та нерозвиненість внутрішнього ринку;

суттєве падіння життєвого рівня населення України;

наростання конфлікту інтересів між впливовими політико-економічними групами, між ними та державою.

Внаслідок цього вироблення бюджетної політики відбувалося під постійним пресом різноманітних груп впливу, потреб оперативного збалансування макроекономічного становища, вимог міжнародних фінансових організацій. Зміна параметрів соціально-економічної системи в процесі просування шляхом ринкових перетворень також обумовлювала постійну зміну вимог, які висувалися до бюджетної політики в Україні. Відтак пошук адекватних напрямів та інструментів національної бюджетної політики триває й досі.

Як зазначено в роботі [6] бюджетна політика на 2007 рік та середньострокову перспективу спрямована на виконання завдань, визначених у щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України та на формування сприятливого макроекономічного середовища економічного зростання в Україні.

Основними завданнями бюджетної політики на 2007 було:

— забезпечення реальної збалансованості бюджету;

— виконання програм енергозбереження;

— сприяння розвитку підприємницької діяльності;

— удосконалення механізмів соціального страхування;

— забезпечення реалізації соціальних гарантій та соціального захисту вразливих верств населення.

Основними факторами макроекономічної стабільності та поступового економічного зростання повинні стати передбачувані помірні інфляційні процеси, стабільна монетарна, бюджетна і боргова політика та жорстка фінансова дисципліна.

У роботі [26] зазначено пріоритетні завдання та головні параметри бюджетної політики :

) створення рівних умов для розвитку реального сектору економіки та досягнення макроекономічної стабільності:

— удосконалення правової системи та визначення правових механізмів виконання завдань Уряду, пов’язаних з досягненням збалансованості бюджету;

— захист економічних інтересів держави шляхом посилення боротьби з контрабандою та порушенням митних правил;

— утримання обсягу державного боргу відносно ВВП на економічно безпечному рівні;

— державна підтримка впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв і здійснення ефективних заходів з реформування житлово-комунального господарства;

— законодавче вирішення питань щодо внесення змін або зупинення дії законів, виконання яких не забезпечене фінансовими ресурсами або призводить до втрат доходів бюджету у 2007 році та наступних роках;

— забезпечення прозорості приватизації державного майна шляхом застосування механізму продажу активів держави тільки на відкритих аукціонах, розроблення та впровадження механізму спрямування надходжень від приватизації державного майна, в першу чергу, на здійснення інвестицій у сферу енергозбереження та видатків розвитку;

— розширення бази та вирівнювання умов оподаткування внаслідок скасування пільг;

— запровадження оподаткування доходів від отримання спадщини, подарунків, операцій з майном та нерухомістю;

— удосконалення системи оподаткування підакцизних товарів;

— удосконалення спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва;

— уніфікація ліцензій, дозволів, сертифікатів з метою зменшення вартісного навантаження на суб’єктів підприємницької діяльності;

— удосконалення процедури продажу через відкриті аукціони земельних ділянок несільськогосподарського призначення разом з розташованими на них об’єктами приватизації;

— створення сприятливих умов для розвитку партнерських відносин держави та приватного сектору економіки у сфері будівництва, реконструкції, ремонту і експлуатації автомобільних доріг загального користування;

— продовження земельної реформи, зокрема проведення нормативної грошової оцінки земель, їх інвентаризації;

— створення нормативно-правової бази для виконання в Україні вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та ефективної реалізації механізмів Кіотського протоколу до неї;

— удосконалення державної системи контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства;

) забезпечення реалізації справедливої державної політики щодо соціального захисту та соціального забезпечення населення:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...