Меню сайта

Основні завдання бюджетної політики у 2007-2009 рр.

2. Пріоритетні завдання податкової політики:

Формування прогнозованої та раціональної податкової політики, що сприятиме відновленню довіри бізнесу до влади, детінізації виробничо-комерційної діяльності та економічному зростанню в державі, створенню єдиного правового поля діяльності суб'єкта господарювання та подальшому інтегруванню України до світової спільноти.

Розроблення та затвердження Стратегії реформування податкової системи України.

Поступове зниження рівня податкового навантаження:

а) розроблення згідно із Стратегією реформування податкової системи України законопроектів стосовно внесення змін до законодавства з питань оподаткування;

б) запровадження єдиного соціального внеску;

в) зменшення збору з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти;

- Розширення бази оподаткування та забезпечення більш справедливого розподілу податкового навантаження. Удосконалення системи адміністрування податків:

а) запровадження податку на нерухоме майно (нерухомість),спрямованого на досягнення соціальної справедливості, ставки якого повинні затверджуватися на регіональному рівні (в межах, встановлених законом про такий податок), а надходження в повному обсязі спрямовуватися до місцевих бюджетів;

б) удосконалення системи адміністрування акцизного збору з метою розширення бази оподаткування за рахунок зменшення частки тіньового сектору обігу підакцизних товарів і відповідно наповнення державного бюджету;

в) мінімізація податкових пільг, а також впорядкування діючих податкових пільг, що надаються за галузевою та професійною ознаками, з метою вирівнювання податкового навантаження.

- Формування бюджету з урахуванням адаптації елементів податкового законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу та захист економічних інтересів держави:

приведення митного законодавства у відповідність із Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур;

а) посилення боротьби з порушенням митних правил та контрабандою, зокрема шляхом адекватного встановлення митної вартості товарів;

б) недопущення надання тарифних пільг та преференцій за галузевим (суб'єктним) принципом при здійсненні експортно-імпортних операцій.

3. Виконання пріоритетних державних (цільових) програм у відповідних галузях:

Покращення якості надання соціальних послуг населенню:

а) удосконалення системи надання пільг, компенсацій та гарантій;

б) децентралізація надання послуг (виконання робіт);

в) підвищення ролі і відповідальності місцевих органів виконавчої

г) влади у формуванні та реалізації високоякісних послуг (виконанні робіт)

д) на рівні громади;

е) підвищення ефективності системи соціального захисту населення від безробіття;

ж) вжиття заходів до подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

- Підвищення якості надання освітніх послуг, розвиток науки, фізичної культури та спорту, відродження культури та духовності:

а) передача вищих навчальних закладів до сфери управління МОН ( Міністерство освіти і науки України );

б) оптимізація мережі навчальних закладів;

в) вдосконалення системи зовнішнього незалежного оцінювання учнів та моніторингу якості освіти;

г) оптимізація інфраструктури та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку громадян;

д) збереження культурної спадщини, стимулювання розвитку вітчизняного книговидання, кінематографа та анімації.

- Забезпечення високоякісної та доступної медичної допомоги населенню:

а) створення умов для переходу до загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

б) розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної (сімейної) медицини;

в) розвиток медицини у сільській місцевості, зміцнення її матеріально-технічної бази, в тому числі забезпечення закладів охорони здоров'я автотранспортними засобами;

г) оптимізація та удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

- Реформування Збройних Сил України, правоохоронних органів та забезпечення безпеки держави:

а) забезпечення поетапного переходу до формування Збройних Сил України та інших військових формувань на контрактній основі;

б) нарощування боєздатності Об'єднаних сил швидкого реагування та підвищення рівня боєздатності Основних сил оборони;

в) забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних коштів на розвиток озброєння та військової техніки, розроблення та впровадження їх нових зразків.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...