Меню сайта

Факторний аналіз прибутку підприємства

Рис. 2.3.4. Графік залежності прибутку ТОВ «Адоніс» від відношення питомої ваги продукції рослинництва до загальної виручки

Таблиця 2.3.5

Вплив питомої ваги продукції рослинництва до загальної виручки на прибуток

ТП/га

Кількість підприємств

Середня відношення ТП/га

Середня маса ТП/га

1

до 0,33

2

0,200012

-2696,6

2

0,33-0,6

4

0,494657

-8,9

3

0,6 і більш

24

0,742639

2568,679

Рис. 2.3.3. Графік залежності прибутку ТОВ «Адоніс» від відношення ТП/га

Товарна продукція - це та частина валової продукції, яка реалізована за межі підприємства різним споживачам. Вона визначається в натуральній і вартісній (грошовій) формах. На кожному підприємстві вартість товарної продукції розраховується за поточними цінами реалізації, рівень яких залежить від каналу і строків реалізації продукції, її якості, кон’юнктури ринку та інших факторів. Грошові надходження від продажу товарної продукції називають грошовим доходом або грошовою виручкою підприємства. Це - важливий показник господарської діяльності, на основі якого визначають прибуток по кожній галузі і підприємству в цілому. За інших однакових умов воно матиме тим більший прибуток, чим більший грошовий дохід одержано від реалізації продукції, і навпаки.

У висновку хотілось би зазначити, що всі фактори мають досить високі показники кореляції, що свідчить про високу залежність результативної ознаки від факторів впливу. На кожному графіку, який відображає залежність результативної ознаки від факторів, міститься лінія тренда, відхилення від якої показує, на скільки тенденція сукупності порушується за тих чи інших умов.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...