Меню сайта

Факторний аналіз прибутку підприємства

Рис. 2.3.4. Графік залежності прибутку ТОВ «Адоніс» від відношення питомої ваги продукції рослинництва до загальної виручки

Таблиця 2.3.5

Вплив питомої ваги продукції рослинництва до загальної виручки на прибуток

ТП/га

Кількість підприємств

Середня відношення ТП/га

Середня маса ТП/га

1

до 0,33

2

0,200012

-2696,6

2

0,33-0,6

4

0,494657

-8,9

3

0,6 і більш

24

0,742639

2568,679

Рис. 2.3.3. Графік залежності прибутку ТОВ «Адоніс» від відношення ТП/га

Товарна продукція - це та частина валової продукції, яка реалізована за межі підприємства різним споживачам. Вона визначається в натуральній і вартісній (грошовій) формах. На кожному підприємстві вартість товарної продукції розраховується за поточними цінами реалізації, рівень яких залежить від каналу і строків реалізації продукції, її якості, кон’юнктури ринку та інших факторів. Грошові надходження від продажу товарної продукції називають грошовим доходом або грошовою виручкою підприємства. Це - важливий показник господарської діяльності, на основі якого визначають прибуток по кожній галузі і підприємству в цілому. За інших однакових умов воно матиме тим більший прибуток, чим більший грошовий дохід одержано від реалізації продукції, і навпаки.

У висновку хотілось би зазначити, що всі фактори мають досить високі показники кореляції, що свідчить про високу залежність результативної ознаки від факторів впливу. На кожному графіку, який відображає залежність результативної ознаки від факторів, міститься лінія тренда, відхилення від якої показує, на скільки тенденція сукупності порушується за тих чи інших умов.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...