Меню сайта

Загальна методика аналізу формування власного капіталу акціонерного товариства

власний капітал акціонерний товариство

З таблиць 3.3 та 3.4 можемо зробити висновок, що два власники найбільших пакетів акцій ПАТ КБ «Приватбанк» є водночас і членами Наглядової ради банку.

Для всеохоплюючого аналізу власного капіталу ПАТ КБ «Приватбанк», пропоную розглянути банківську рейтингову систему САМЕL, в якій першою і ключовою позицією є оцінка достатності та адекватності капіталу.

Система рейтингу банків CAMEL отримала назву відповідно до назви її компонентів:

«С» (Capital adequacy) - адекватність капіталу; оцінка капіталу банку з погляду його достатності для захисту інтересів вкладників;

«A» (Asset quality) - якість активів; можливість забезпечення повернення активів, а також вплив проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку;

«М» (Management) - менеджмент; оцінка методів управління банківської установи з урахуванням ефективності її діяльності, порядку роботи, методів контролю і виконання встановлених законів і правил;

«Е» (Earnings) - надходження або рентабельність; оцінка рентабельності банку з погляду достатності його доходів для перспектив розширення банківської діяльності;

«L» (Liquidity) - ліквідність; система визначає рівень ліквідності банку з погляду її достатності для виконання як звичайних, так і непередбачених зобов’язань.

Деякі компоненти системи CAMEL можна оцінити за даними звітності, наданої банком в НБУ, а деякі вимагають проведення перевірок на місцях для більш точної оцінки. Таким чином, оцінка банку за даною системою є безперервним процесом.

Фахівці розглядають капітал як основний засіб захисту коштів вкладників. Банк із міцним капіталом може витримати значні втрати без ризику для вкладів своїх клієнтів. Для оцінки достатності капіталу органи нагляду використовують головним чином коефіцієнтний аналіз.

Постановою Правління НБУ № 171 від 8 травня 2002 р. затверджено Положення про порядок визначення рейтингових оцінок, в якому поряд із зазначеними раніше компонентами розглядається також шостий компонент - чутливість до ринкового ризику (S). Ця система дістала назву CAMELS.

Аналізуючи капітал банку, необхідно пересвідчитися в тому, що банк має достатній капітал для збереження коштів своїх вкладників. Банк повинен мати рівень капіталу, необхідний для одержання відповідних ліцензій на проведення банківських операцій.

Основне завдання аналізу капіталу - вчасно визначити і збільшити до необхідного рівня капітал банку. Виділяють три рівні капіталу: основний, додатковий, субординований.

Рейтингова оцінка встановлюється на підставі таких критеріїв.

Рейтинг 1 (сильний) - банки, у яких:

· нормативи платоспроможності і достатності капіталу набагато перевищують відповідно 8 і 5 %;

· показники капіта лу кращі, ніж в інших банків;

· за результатами інспекторських перевірок якість активів відмінна.

Рейтинг 2 (задовільний) - банки, у яких:

· нормативи платоспроможності і достатності капіталу перевищують відповідно 8 і 5 %;

· показники капіталу одні з найкращих;

· за результатами інспекторських перевірок якість активів задовільна або середня.

Рейтинг 3 (посередній) - банки, у яких:

· показники основного і сукупного капіталу відповідають нормативам;

· середня позиція проміж інших банків за показниками капіталу;

· середня якість активів, що визначено під час перевірок.

Рейтинг 4 (граничний) - банки, які:

1. виконують один із двох установлених нормативів;

2. перебувають у кінці своєї групи за показниками капіталу;

3. демонструють явну нездатність або проблеми з якістю активів за результатами інспектування.

Рейтинг 5 (незадовільний) - це банки:

· які порушують установлені нормативи або які мають негативні показники капіталу (дефіцит капіталу);

· у яких показники капіталу гірші серед інших банків групи;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...