Меню сайта

Аналіз показників оподаткування банку за 2009-2011 роки

дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток в сумі 8,281тис.грн.;

відстрочені податкові активи в сумі 21,121тис.грн.

Джерелом формування зобов’язання щодо поточного податку на прибуток у 2010р. є витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сформовано (22,733)тис.грн., за рахунок капіталу - 9,212тис.грн. Джерелом формування зобов`язання щодо поточного податку на прибуток в 2009р. були витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку було сформовано 80,841тис.грн., за рахунок капіталу - (0,553)тис.грн.

Також протягом звітного року відбулася зміна податкового законодавства щодо прийняття послідовної політики зниження ставок оподаткування з податку на прибуток з 25 до 16 відсотків. Банк виконав оцінку відстрочених податкових різниць станом на кінець звітного періоду з врахуванням зміни ставок та з врахуванням строків їх реалізації. Відповідно до цього загальний ефект від зміни ставок склав 0,956тис.грн.

У 2011 та 2010 роках податок на прибуток стягувався за ставкою 25% у першому кварталі 2011 року та 23% у наступних періодах з оподатковуваного прибутку. Фактична ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку на прибуток.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року податок на прибуток сформовано за статтями балансу визначеними у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Статті балансу за якими сформовано податок на прибуток Вінницькою філією ПАТ «Кредитпромбанк» станом на 31.12.2011 року

Статті балансу

Сума, тис. грн.;

1

- дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

7,989

2

- відстрочені податкові активи

61,992

Витрати з поточного податку на прибуток у 2011р. банком не визнавались. За відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сформовано (11,205) тис. грн., за рахунок капіталу - 29,666 тис. грн. Джерелом формування зобов’язання щодо поточного податку на прибуток у 2010 році у сумі (1,023 тис. грн.) є витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сформовано (22,733) тис. грн., за рахунок капіталу - 9,212 тис. грн.

В складі інших зобов’язань Вінницької філії ПАТ «Кредитпромбанк» рахувалася кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток у 2010р. у сумі 0,184тис.грн., і у 2011р. у сумі 0,148тис.грн (табл.2.2).

Таблиця 2.2 Інші зобов’язання Вінницької філії ПАТ «Кредитпромбанк»

Рядок

Найменування статті

2010р.

2011р.

2011/ 2010, тис.грн.

2011/ 2010, відс.

1

Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

0,184

0,148

-0,036

80,4

2

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку

21,634

19,894

-1,74

92,0

3

Доходи майбутніх періодів

8,485

5,878

-2,607

69,3

4

Інші

4,602

7,326

2,724

159,2

5

Усього

34,905

33,246

-1,659

95,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...