Меню сайта

Аналіз показників оподаткування банку за 2009-2011 роки

дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток в сумі 8,281тис.грн.;

відстрочені податкові активи в сумі 21,121тис.грн.

Джерелом формування зобов’язання щодо поточного податку на прибуток у 2010р. є витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сформовано (22,733)тис.грн., за рахунок капіталу - 9,212тис.грн. Джерелом формування зобов`язання щодо поточного податку на прибуток в 2009р. були витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку було сформовано 80,841тис.грн., за рахунок капіталу - (0,553)тис.грн.

Також протягом звітного року відбулася зміна податкового законодавства щодо прийняття послідовної політики зниження ставок оподаткування з податку на прибуток з 25 до 16 відсотків. Банк виконав оцінку відстрочених податкових різниць станом на кінець звітного періоду з врахуванням зміни ставок та з врахуванням строків їх реалізації. Відповідно до цього загальний ефект від зміни ставок склав 0,956тис.грн.

У 2011 та 2010 роках податок на прибуток стягувався за ставкою 25% у першому кварталі 2011 року та 23% у наступних періодах з оподатковуваного прибутку. Фактична ставка податку на прибуток відрізняється від нормативних ставок податку на прибуток.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року податок на прибуток сформовано за статтями балансу визначеними у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Статті балансу за якими сформовано податок на прибуток Вінницькою філією ПАТ «Кредитпромбанк» станом на 31.12.2011 року

Статті балансу

Сума, тис. грн.;

1

- дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

7,989

2

- відстрочені податкові активи

61,992

Витрати з поточного податку на прибуток у 2011р. банком не визнавались. За відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сформовано (11,205) тис. грн., за рахунок капіталу - 29,666 тис. грн. Джерелом формування зобов’язання щодо поточного податку на прибуток у 2010 році у сумі (1,023 тис. грн.) є витрати Банку, а за відстроченими податковими активами Банку за рахунок витрат Банку сформовано (22,733) тис. грн., за рахунок капіталу - 9,212 тис. грн.

В складі інших зобов’язань Вінницької філії ПАТ «Кредитпромбанк» рахувалася кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток у 2010р. у сумі 0,184тис.грн., і у 2011р. у сумі 0,148тис.грн (табл.2.2).

Таблиця 2.2 Інші зобов’язання Вінницької філії ПАТ «Кредитпромбанк»

Рядок

Найменування статті

2010р.

2011р.

2011/ 2010, тис.грн.

2011/ 2010, відс.

1

Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

0,184

0,148

-0,036

80,4

2

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками Банку

21,634

19,894

-1,74

92,0

3

Доходи майбутніх періодів

8,485

5,878

-2,607

69,3

4

Інші

4,602

7,326

2,724

159,2

5

Усього

34,905

33,246

-1,659

95,2

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Формування та використання засобів Пенсійного фонду (На прикладі ЗАТ Зіньківський комбікормовий завод Полтавської області Зіньківського району)
В Україні, як і в усьому світі, тривають процеси старіння населення. Тим часом вік виходу на пенсію у нас один із найнижчих порівняно з іншими країнами. За таких умов уже в 2025 році один працюючий буде утримувати одного пенсіонера, що призведе до різкого зростання дефіциту бюджету Пенсі ...

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...