Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем РФ, США

Бюджетні системи зарубіжних країн будуються на загальних основних принципах. До них відносяться:

убирання бюджету у форму акту, що приймається показним органом влади;

повнота бюджету;

єдність бюджету;

пріоритетність публічних витрат;

достовірність і наочність бюджету;

щорічне затвердження бюджету.

Для порівняльного аналізу бюджетів різних країн необхідно визначити критерії цього аналізу, а саме:

бюджетний устрій і чим він визначається;

класифікація доходів бюджету;

класифікація видатків бюджету;

бюджетна рівновага.

Бюджетний устрій будь-якої країни визначаться її державним устроєм.

Бюджетна система Російської Федерації складається з трьох рівнів:

перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації та бюджети державних фондів;

другий рівень - бюджети суб’єктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових та обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області, міські бюджети Москви та Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних фондів;

третій рівень - місцеві бюджети (близько 29 тисяч міських, районних, сільських бюджетів)

Державні фінанси США, як і бюджет РФ, складаються також з трьох частин:

федеральний бюджет (бюджет центрального уряду);

бюджети 50 штатів;

бюджети місцевих органів влади (більш 82 тис. місцевих адміністративних одиниць, що включають більше 3 тис. округів, 19 тис. муніципалітетів, 17 тис. міст, більше 43 тис. учбових і спеціальних округів).

Бюджет країни складається з доходів та видатків. Проаналізуємо основні тенденції бюджетної політики на прикладі 2007-2008 року.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з об'ємами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

У Російській Федерації доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безвідплатних перерахувань. Прибуткова частина бюджету має в основному податковий характер (податки складають близько 84% бюджетного фонду держави) (Додаток Д). Провідне місце серед податкових доходів федерального бюджету займає податок на додану вартість. Він перевищує 60% податкових доходів федерального бюджету на 2007-2008 роки. Серед неподаткових доходів в 2007-2008 роках половина доводиться на доходи від зовнішньоекономічної діяльності.

У США джерелами федеральних доходів є податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток корпорацій, податки соціального страхування, акцизи, податки на майно і на дарування, митні збори (Додаток Е). Податок на доходи фізичних осіб дає майже половину всіх доходів і складає майже 10% ВНП. Податки на соціальне страхування - це друге найважливіше джерело вступів, що становить приблизно третину загальних вступів і ледве менше 7% ВНП. Вклад податку на прибуток корпорацій - 10 % сукупних доходів (від 1.5 до 2 % ВНП). Вступи від останніх податків і інших джерел, що включають прибуток Федеральної Резервної Системи, доповнюють баланс і складають приблизно 1.5% ВНП.

У функції федеральних бюджетів США і РФ входять фінансування національної оборони, зовнішньоекономічної діяльності, фундаментальних наукових досліджень, державних управлінських витрат. Вони фінансуються за рахунок бюджетних надходжень. Але на відміну від РФ, у США "другорядні" функції (перш за все, фінансування соціально-економічної інфраструктури) входять переважно в компетенцію штатних і місцевих фінансів.

У США федеральні видатки можуть бути розділені на три категорії, відповідно до підходу до них в бюджетному процесі:

дискреційні видатки - на оборону, транспорт, національні парки, міжнародну допомогу - складають приблизно третину бюджету. Свої плани Бюджетне управління будує з врахуванням ухваленого в 1985 році Закону про збалансований бюджет і контроль дефіциту, який свідчить, що поточні витрати повинні передбачатися відповідно до рівня інфляції в майбутньому.

компенсуючі вступи - різні збори, які враховуються як негативні бюджетні повноваження і витрати. Компенсуючі вступи відрізняються від доходів тим, що доходи збираються як прояв верховенства влади уряду, тоді як компенсуючі вступи поступають з інших рахунків уряду або виплачуються суспільством в діловому звороті.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...