Меню сайта

Порівняльний аналіз бюджетних систем РФ, США

Бюджетні системи зарубіжних країн будуються на загальних основних принципах. До них відносяться:

убирання бюджету у форму акту, що приймається показним органом влади;

повнота бюджету;

єдність бюджету;

пріоритетність публічних витрат;

достовірність і наочність бюджету;

щорічне затвердження бюджету.

Для порівняльного аналізу бюджетів різних країн необхідно визначити критерії цього аналізу, а саме:

бюджетний устрій і чим він визначається;

класифікація доходів бюджету;

класифікація видатків бюджету;

бюджетна рівновага.

Бюджетний устрій будь-якої країни визначаться її державним устроєм.

Бюджетна система Російської Федерації складається з трьох рівнів:

перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації та бюджети державних фондів;

другий рівень - бюджети суб’єктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових та обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області, міські бюджети Москви та Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних фондів;

третій рівень - місцеві бюджети (близько 29 тисяч міських, районних, сільських бюджетів)

Державні фінанси США, як і бюджет РФ, складаються також з трьох частин:

федеральний бюджет (бюджет центрального уряду);

бюджети 50 штатів;

бюджети місцевих органів влади (більш 82 тис. місцевих адміністративних одиниць, що включають більше 3 тис. округів, 19 тис. муніципалітетів, 17 тис. міст, більше 43 тис. учбових і спеціальних округів).

Бюджет країни складається з доходів та видатків. Проаналізуємо основні тенденції бюджетної політики на прикладі 2007-2008 року.

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов'язані з об'ємами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави.

У Російській Федерації доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безвідплатних перерахувань. Прибуткова частина бюджету має в основному податковий характер (податки складають близько 84% бюджетного фонду держави) (Додаток Д). Провідне місце серед податкових доходів федерального бюджету займає податок на додану вартість. Він перевищує 60% податкових доходів федерального бюджету на 2007-2008 роки. Серед неподаткових доходів в 2007-2008 роках половина доводиться на доходи від зовнішньоекономічної діяльності.

У США джерелами федеральних доходів є податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток корпорацій, податки соціального страхування, акцизи, податки на майно і на дарування, митні збори (Додаток Е). Податок на доходи фізичних осіб дає майже половину всіх доходів і складає майже 10% ВНП. Податки на соціальне страхування - це друге найважливіше джерело вступів, що становить приблизно третину загальних вступів і ледве менше 7% ВНП. Вклад податку на прибуток корпорацій - 10 % сукупних доходів (від 1.5 до 2 % ВНП). Вступи від останніх податків і інших джерел, що включають прибуток Федеральної Резервної Системи, доповнюють баланс і складають приблизно 1.5% ВНП.

У функції федеральних бюджетів США і РФ входять фінансування національної оборони, зовнішньоекономічної діяльності, фундаментальних наукових досліджень, державних управлінських витрат. Вони фінансуються за рахунок бюджетних надходжень. Але на відміну від РФ, у США "другорядні" функції (перш за все, фінансування соціально-економічної інфраструктури) входять переважно в компетенцію штатних і місцевих фінансів.

У США федеральні видатки можуть бути розділені на три категорії, відповідно до підходу до них в бюджетному процесі:

дискреційні видатки - на оборону, транспорт, національні парки, міжнародну допомогу - складають приблизно третину бюджету. Свої плани Бюджетне управління будує з врахуванням ухваленого в 1985 році Закону про збалансований бюджет і контроль дефіциту, який свідчить, що поточні витрати повинні передбачатися відповідно до рівня інфляції в майбутньому.

компенсуючі вступи - різні збори, які враховуються як негативні бюджетні повноваження і витрати. Компенсуючі вступи відрізняються від доходів тим, що доходи збираються як прояв верховенства влади уряду, тоді як компенсуючі вступи поступають з інших рахунків уряду або виплачуються суспільством в діловому звороті.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...