Меню сайта

Аналіз фінансово-кредитної та організаційної діяльності спілки

Кредитний ризик оцінюється як середній, якщо Особистість, Кредитоспроможність, Забезпечення та Умови визначаються задовільним, а Капітал - незадовільно.

Висновок: надати кредит.

Кредитний ризик оцінюється як допустимий, якщо Особистість, Кредитоспроможність, Капітал, Умови визнаються задовільними, а Забезпечення незадовільно.

Кредитний працівник зобов’язаний ретельно перевірити джерело доходів і якщо не буде жодних сумнівів у стабільності фінансових потоків та сума кредиту не перевищує встановлених лімітів ризику на одного позичальника, він може дати позитивний висновок.

Висновок: надати кредит.

При виникненні будь-яких застережень кредит не надається.

Керівник Кредитної спілки аналізує ступінь обґрунтованості та повноти проведеного кредитного аналізу поданої кредитної заяви та рівень прийнятності для спілки відповідного кредиту (портфельний ризик) і представляє її на розгляд Кредитного комітету, який приймає Кредитний комітет.

З моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна спілка повинна вживати заходи по його поверненню. Протягом місяця після того, як не було отримано планового платежу, з позичальником та його поручителем (у разі його наявності) проводиться робота по виясненню стану справ та спонуканню до добровільного виконання своїх зобов’язань згідно умов кредитного договору.

В разі, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом.

Кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв”, як і інші кредитні спілки України, проводить свою кредитну діяльність відповідно чинного законодавства та свого статуту.

Що стосується господарської діяльності, то кредитна спілка відповідно до свого статуту:

приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

виступає членом платіжних систем;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...