Меню сайта

Аналіз фінансово-кредитної та організаційної діяльності спілки

Кредитний ризик оцінюється як середній, якщо Особистість, Кредитоспроможність, Забезпечення та Умови визначаються задовільним, а Капітал - незадовільно.

Висновок: надати кредит.

Кредитний ризик оцінюється як допустимий, якщо Особистість, Кредитоспроможність, Капітал, Умови визнаються задовільними, а Забезпечення незадовільно.

Кредитний працівник зобов’язаний ретельно перевірити джерело доходів і якщо не буде жодних сумнівів у стабільності фінансових потоків та сума кредиту не перевищує встановлених лімітів ризику на одного позичальника, він може дати позитивний висновок.

Висновок: надати кредит.

При виникненні будь-яких застережень кредит не надається.

Керівник Кредитної спілки аналізує ступінь обґрунтованості та повноти проведеного кредитного аналізу поданої кредитної заяви та рівень прийнятності для спілки відповідного кредиту (портфельний ризик) і представляє її на розгляд Кредитного комітету, який приймає Кредитний комітет.

З моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна спілка повинна вживати заходи по його поверненню. Протягом місяця після того, як не було отримано планового платежу, з позичальником та його поручителем (у разі його наявності) проводиться робота по виясненню стану справ та спонуканню до добровільного виконання своїх зобов’язань згідно умов кредитного договору.

В разі, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом.

Кредитна спілка „Фаворит-Миколаїв”, як і інші кредитні спілки України, проводить свою кредитну діяльність відповідно чинного законодавства та свого статуту.

Що стосується господарської діяльності, то кредитна спілка відповідно до свого статуту:

приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

виступає членом платіжних систем;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...