Меню сайта

Розвиток виробничої демократії як найважливіша умова активізації трудової діяльності

1 Toffler A. The Third Wave. – N.Y., 1980. – p.78.

1 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. – L., 1976. – p.24.

1 Герцберг Ф., Майер М.У. Побуждение к труду и производственная мотивация /Социологические исследования. – 1990 - № 1 – с.122.

1 Ковалёв В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М.: Наука, 1988. – с.42-43.

2 Мильман В.Э. Рабочая мотивация и удовлетворенность трудом //Психологический журнал, 1985 – Т.6 - №5 – с.62-72; Свиницкий А.Д. Советские исследования мотивации трудовой деятельности //Промышленная социальная психология. – Л., 1982 – с.89.

1 Леонтьєв А.Н. Потребности, мотиви, эмоции. – М., 1971 – с.14.

2 Наумова С.А. О подходах к построению философско-социологических моделей трудовой мотивации//Ключевые вопросы социологии труда. – М., 1988 – с.40; Шматко Н.А. Человек в системе производства: мотивационная сфера труда и производственных отношений//Философия человека: диалог с традицией и перспективы. – М., 1988 – с.152-162.

1 Atkinson J.W. An introduction to motivation. Frinceton, 1964.

1 Victor Vroom. Work and Motivation. N.Y. 1964.

1 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М., 1993 – Т.1 – с.70.

1 Каару И. Японские методы управления качеством. – М., 1988. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. - М., 1987. Монден Я. «Тоета»: методы эффективного управления. – М., 1989. Морита А. Сделано в Японии. – М., 1993. Оучи У. Методы организации производства. – М., 1984. Окумура Х. Корпоративный капитализм в Японии . – М., 1996. Спандарьян В. Деловая Япония. – М., 1991. Тацухито Нагая. Отношения между наемным работником и администрацией, факты о Японии. – Токио, 1991.

1 Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты. – К.: МЗУУП, 1994, с.31.

1 Питерс Т., Уотерман Р.В. В поисках эффективного управления. М., 1985, с.118-119.

2 Шервуд Дж. Создание производственных структур с преимуществами конкуренции. – М.: Наука, 1991, с.13.

1 Мерсер Д. ИБМ: Управление в самой преуспевающей корпорации мира. – М.: Прогресс, 1991, с.452.

2 Червінська Л.П. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми, напрями розвитку. – К.: Підприємство «Правда Ярославичів», 1997, с.106.

1 Боровой Я. БАСФ: запас прочности. //Политическое образование, 1988, №15, с.98-102

2 Дж. Грейсон младший, Карло О’Делл. Американский менеджмент на пороге XXI века. М.: Экономика, 1991, с. 169-170.

3 Целищев Г.И. «Управление по-японски» за пределами Японии.//МЭМО, 1991, №8, с.58.

1 Межуев В.М. Культура как объект познания (Философские проблемы культуры). – М., 1984, с.63.

1 Конституція України. – К.: «Просвіта», 1996.

1 Соколик М. Оцінка бідності в Україні у 1995-1996 р.р. //Економіка України, 1998, №1, с.67.

1 Соколик М.Грошові доходи та витрати населення України: тенденції і структура //Економіка України. – 1999. - №3 – с. 25.

1 Голос України. 1998, 16 червня.

1 Голос України. 1999, 21 вересня.

2 Степанкова Т.М. Фінанси в умовах перехідної економіки. //Фінанси України, 1998, №2, с.16.

3 Панасюк Б. Криза платежів: шляхи її подолання. //Економіка України, 1997, №11, с.7.

4 Покритан А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці України. // Економіка України, 1996, №12.-с.28.

Перейти на сторінку: 5 6 7 8 9 10 11

Читайте більше

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...

Управління інвестиційною діяльністю
Вихід економіки України з глибокої кризи, нарощування її потенціалу та підвищення ефективності виробництва на сучасному етапі неможливі без суттєвого оновлення виробничої бази діючих підприємств і розглядаються в практиці господарського управління як результат впровадження нової техніки, ...