Меню сайта

Техніко-економічне обгрунтування використання кредитних коштів ( на прикладі кооперативу “Контакт” м. Черкаси ) .

Керівництвом кооперативу “Контакт” було прийнято рішення про зміну сфери діяльності підприємства. При детальному аналізі можливих сфер інвестування вони зупинилися на сільському господарстві. Основними аргументами на користь даної галузі були:

1. Наявність потужного виробничого потенціалу

· Мережа колективних сільськогосподарських підприємств з великим досвідом роботи та значними висококваліфікованими трудовими ресурсами

· Недостатня завантаженість зазначених підприємст через нестачу обігових коштів , паливно-мастильних матеріалів, добрив, запасних частин до техніки.

· Бажання КСП співпрацювати з зовнішніми інвесторами для поліпшення свого становища

· Низька вартість робочої сили, що позитивно впливає на собівартість продукції та рентабельність виробництва

· Значні земельні угіддя з родючими грунтами, які останніми роками не використовувалися , через що їх родючість значно підвищилась

2. Наявність переробних підприємств з достатньою потужністю та якістю переробки

3. Значний попит на сільскогосподарську продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках

4. Можливість вільно придбати на біржевому або позабіржевому ринках паливно-мастильні матеріали, добрива, насіння та інші необхідні ресурси за прийнятними цінами

Оскільки фірма вперше виходила на ринок сільськогосподарської продукції і не мала досвіду в цій галузі, вона повинна була зосередитись на виробництві такої продукції, яка б забезпечила вільне входження компанії на даний сигмент ринку.

На основі цього положення для прийняття інвестиційного рішення був проведений аналіз по основним видам сільськогосподарської продукції, який включав в себе наступні етапи:

1. Аналіз рівня конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції

Ціль: визначити ринок з прийнятним рівнем конкуренції, який би забезпечив вільне входження компанії на нього. Для цього був проведений аналіз ринків сільськогосподарської продукції.

Виходячи з діаграми, ми можемо сказати, що ринки овсу та зернобобових є найбільш прийнятними з погляду рівня конкуренції.

2. Аналіз попиту на основну продукцію та види її переробки.

Ціль: визначити сільськогосподарський продукт з найбільш стабільним попитом.

3. Аналіз динаміки цін на основну продукцію та види її переробки.

Ціль: визначити продукт на ціну якого впливала б найменша кількість факторів

4. Аналіз умов посіву та вирощування.

Ціль: визначити продукт з оптимальним співвідношенням витрат на посів та вирощування.

5. Аналіз умов збору.

Ціль: визначити продукт, збір якого був би найбільш механізованим і, відповідно, найбільш ефективним.

6. Аналіз умов зберігання.

Ціль: визначити продукт, який би відповідав наступним вимогам:

· Наявність можливості достатньо довгого зберігання біз втрати споживчих властивостей

· Відсутність великих витрат на зберігання.

7. Аналіз умов переробки

Ціль: визначити продукт, який би міг бути перероблений, як одразу після збору так і після значного терміну зберігання.

Результатом цього аналізу було визначення зернобобових культур, як найбільш відповідних вище зазначеним умовам, а саме зеленого горошку. Вибір даного виду зернобобової культури був оснований на тому, що горошок за своїми якостями був найбільш придатним для вирощування в районі розташування КСП, обраних для співробітництва.

Однак, при всіх відмінних властивостях даної культури, їснує дуже суттева проблема, яка і є причиною відсутності великої конкуренції на даному ринку. Суть цієї проблеми полягає в тому що:

· Стандартний зелений горошок, який культивується на території нашої країни необхідно збирати з застосуванням ручної праці, що значно збільшує вартість робіт та термін їх виконання.

· Стандартний зелений горошок не підлягає тривалому зберіганню в сирому виді, без втрати споживчих властивостей, і тому його необхідно одразу переробляти. Якщо він не буде перероблений вчасно, то його можна буде використовувати лише як насіння.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...