Меню сайта

Техніко-економічне обгрунтування використання кредитних коштів ( на прикладі кооперативу “Контакт” м. Черкаси ) .

Керівництвом кооперативу “Контакт” було прийнято рішення про зміну сфери діяльності підприємства. При детальному аналізі можливих сфер інвестування вони зупинилися на сільському господарстві. Основними аргументами на користь даної галузі були:

1. Наявність потужного виробничого потенціалу

· Мережа колективних сільськогосподарських підприємств з великим досвідом роботи та значними висококваліфікованими трудовими ресурсами

· Недостатня завантаженість зазначених підприємст через нестачу обігових коштів , паливно-мастильних матеріалів, добрив, запасних частин до техніки.

· Бажання КСП співпрацювати з зовнішніми інвесторами для поліпшення свого становища

· Низька вартість робочої сили, що позитивно впливає на собівартість продукції та рентабельність виробництва

· Значні земельні угіддя з родючими грунтами, які останніми роками не використовувалися , через що їх родючість значно підвищилась

2. Наявність переробних підприємств з достатньою потужністю та якістю переробки

3. Значний попит на сільскогосподарську продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках

4. Можливість вільно придбати на біржевому або позабіржевому ринках паливно-мастильні матеріали, добрива, насіння та інші необхідні ресурси за прийнятними цінами

Оскільки фірма вперше виходила на ринок сільськогосподарської продукції і не мала досвіду в цій галузі, вона повинна була зосередитись на виробництві такої продукції, яка б забезпечила вільне входження компанії на даний сигмент ринку.

На основі цього положення для прийняття інвестиційного рішення був проведений аналіз по основним видам сільськогосподарської продукції, який включав в себе наступні етапи:

1. Аналіз рівня конкуренції на ринках сільськогосподарської продукції

Ціль: визначити ринок з прийнятним рівнем конкуренції, який би забезпечив вільне входження компанії на нього. Для цього був проведений аналіз ринків сільськогосподарської продукції.

Виходячи з діаграми, ми можемо сказати, що ринки овсу та зернобобових є найбільш прийнятними з погляду рівня конкуренції.

2. Аналіз попиту на основну продукцію та види її переробки.

Ціль: визначити сільськогосподарський продукт з найбільш стабільним попитом.

3. Аналіз динаміки цін на основну продукцію та види її переробки.

Ціль: визначити продукт на ціну якого впливала б найменша кількість факторів

4. Аналіз умов посіву та вирощування.

Ціль: визначити продукт з оптимальним співвідношенням витрат на посів та вирощування.

5. Аналіз умов збору.

Ціль: визначити продукт, збір якого був би найбільш механізованим і, відповідно, найбільш ефективним.

6. Аналіз умов зберігання.

Ціль: визначити продукт, який би відповідав наступним вимогам:

· Наявність можливості достатньо довгого зберігання біз втрати споживчих властивостей

· Відсутність великих витрат на зберігання.

7. Аналіз умов переробки

Ціль: визначити продукт, який би міг бути перероблений, як одразу після збору так і після значного терміну зберігання.

Результатом цього аналізу було визначення зернобобових культур, як найбільш відповідних вище зазначеним умовам, а саме зеленого горошку. Вибір даного виду зернобобової культури був оснований на тому, що горошок за своїми якостями був найбільш придатним для вирощування в районі розташування КСП, обраних для співробітництва.

Однак, при всіх відмінних властивостях даної культури, їснує дуже суттева проблема, яка і є причиною відсутності великої конкуренції на даному ринку. Суть цієї проблеми полягає в тому що:

· Стандартний зелений горошок, який культивується на території нашої країни необхідно збирати з застосуванням ручної праці, що значно збільшує вартість робіт та термін їх виконання.

· Стандартний зелений горошок не підлягає тривалому зберіганню в сирому виді, без втрати споживчих властивостей, і тому його необхідно одразу переробляти. Якщо він не буде перероблений вчасно, то його можна буде використовувати лише як насіння.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...