Меню сайта

Шляхи покращення фінансово майнового стану підприємства з урахуванням факторів кредитної політики.

Існує багато шляхів покращення фінансового стану будь якого підприємства. Все залежить від того, за рахунок чого підприємство бажає покращувати своє фінансове положення і які у нього для цього є можливості.

Наприклад:

Можна покращувати своє фінансове положення за рахунок ведення вдалої політики формування власних фінансових ресурсів

, яка передбачає собою частину загальної фінансової стратегії підприємства і заключається в забезпеченні необхідного рівня самофінансування виробничого розвитку підприємства. В процесі управління формуванням власних фінансових ресурсів вирішуються такі основні задачи:

1. Забезпечення формування необхідної суми балансового прибутку підприємства.

2. Формування ефективної податкової політики, яка забезпечує максимізацію суми чистого прибутку підприємства.

3. Розроблення ефективної дивидендної політики, яка оптимізує пропорції розподілення чистого прибутку на споживання та накопичення.

4. Формування ефективної амортизаційної політики, яка забезпечує максимізацію залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел.

5. Розроблення ефективної еміссійної політики, яка забезпечує необхідний приріст акціонерного капіталу ( або залучення додаткового пайового капіталу).

Можна покращувати фінансове положення підприємства за рахунок проведення ефективної політики залучення позичкових фінансових ресурсів.

Управління залученням позичкових фінансових ресурсів передбачає собою процес формування ресурсів з різних джерел і в різних формах у відповідності з потребами підприємства на різних етапах його розвитку. Основною ціллю цього управління є забезпечення найбільш ефективних умов та форм залучення ресурсів та раціонального їх використання. Політика залучення позичених фінансових ресурсів включає:

1. Визначення цілей залучення позичкових коштів.

2. Визначення максимального об‘єму залучення позичкових фінансових ресурсів.

3. Визначення співвідношення строків залучення ( на коротко – та довгостроковій основі).

4. Визначення форм залучення коштів ( в національній валюті; в іноземній валюті, в товарній формі; в формі фінансового лізінгу).

5. Визначення складу позичених коштів по основним групам:

· комерційні банки, трастові компанії, іпотечні банки і інші установи, які надають кредити в грошовому вигляді.

· постачальники та покупці продукції (комерційний кредит постачальників та авансові платежі покупців).

· фондовий ринок ( випуск облігацій і інших цінних паперів, крім акцій) і інші джерела.

6. Забезпечення залучених позичкових коштів відповідними активами підприємства.

7. Забезпечення постійної платоспроможності.

8. Оцінка вартості позичкового капіталу.

Можна покращувати або не погіршувати своє фінансове становище за рахунок ефективності управління фінансовими ризиками

на підприємстві. Під фінансовими ризиками розуміється вирогідність виникнення фінансових збитків ( зниження прибутку, доходів, втрачання капіталу і т.п.) в ситуації невизначенності умов фінансової діяльності підприємства. Існують такі види фінансових ризиків: ризик зниження фінансової устойчивості; ризик неплатоспроможності; інвестиційний ризик; інфляційний ризик; відсотковий ризик; валютний ризик; депозитний ризик; кредитний ризик; податковий ризик і інші види ризиків.

По джерелам свого виникнення ризики можна поділити на дві основні групи:

1. Незалежні від фінансової діяльності підприємства.

2. Залежні від фінансової діяльності підприємства.

З таким групуванням фінансових ризиків пов‘язане визначення двох основних їх видів:

1. Систематичний ризик (ринковий) – притаманний для всіх учасників фінансової діяльності.

2. Несистематичний ризик (специфічний) – притаманний лише окремим напрямкам фінансової діяльності і характеру фінансової діяльності окремого підприємства.

Стосовно підприємства, що охарактерезовано нами, і враховуючи результати попереднього аналізу, можна запропонувати шляхи покращення фінансового стану такі як:

1. Розширення асортименту продукції.

Враховуючи той факт, що продукція кооперативу “Контакт” носить сезонний характер, ми можемо запропонувати підприємству почати виробляти нову продукцію. Причому, прибуток від цієї нової продукції повинен бути стабільним і не залежати від сезонності виробництва. Прибуток може бути і не великим але він забезпечить постійне надходження коштів на рахунок підприємства і тим самим підвищить ліквідність підприємства.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...