Меню сайта

Системи нарахування заробітної плати

2. Визначаються середній тарифний розряд і відповідна йому годинна тарифна ставка, яка відноситься до фактичної середньої годинної заробітної плати.

Розрахунок по цьому методу точніший, оскільки не залежить від точності обліку окремих видів заробітної плати по розділах і правильності розрахунку виконання норм вироблення: у чисельнику використовується не фактична оплата за тарифом, величина якої може бути спотворена, а абсолютно точна сума, яка повинна бути нарахована робочому за відпрацьовану годину відповідно до тарифної ставки. Таким методом може бути визначена питома вага тарифної ставки в заробітній платі як почасовщикам, так і відрядників.

Форма оплати праці. Застосовуються дві форми оплати праці робочих і службовців. Почасова форма оплати праці — за фактично відпрацьований час відповідно до встановленої тарифної ставки (робочим) або посадового окладу (службовцем). Ця форма має почасову просту і почасову преміальну системи, при якій до основного заробітку додається премія за кількісні і якісні показники в роботі.

Відрядна форма оплати праці − за встановленими відрядними розцінками за фактично виконану роботу.

Відрядна форма оплати застосовується там, де є реальна можливість фіксувати кількісні показники результатів праці і нормувати його шляхом встановлення норм вироблення, норм часу, нормованого виробничого завдання. При цій формі заробітна плата працівника розраховується

виходячи з наперед встановленого розміру оплати праці за кожну одиницю

якісно виконаної роботи, наданої послуги або виготовленої продукції і

виконаного об'єму. Основними документами при цьому є відрядні розцінки

і наряд на відрядну роботу.

За способом розрахунків з трудящими розрізняють індивідуальну і бригадну форму.

Індивідуальна. У випадку якщо роботу виконує одна людина (індивідуальний заробіток), заробітна плата нараховується за фактично виконану роботу (виготовлену продукцію) на підставі діючих розцінок за одиницю роботи. Розцінки визначають виходячи зі встановлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм вироблення (норм часу) шляхом ділення годинної (денною) тарифної ставки, відповідної розряду виконуваної роботи, на годинну (денну) норму вироблення. Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення годинної (денною) тарифної ставки на встановлену норму часу в годиннику (днях).

Бригадна. Для більшості способів існує єдиний алгоритм:

(1.2)

де Zи − індивідуальний заробіток членів бригади; Z6 − загальний бригадний заробіток; Хб − загальна (бригадний) ознака; Хі − індивідуальна ознака.

Ознаками можуть бути тарифні ставки, відпрацьований годинник, коефіцієнти трудової участі. Виключення з приведеної формули складає спосіб нарахування заробітної плати пропорційно кількості працівників. В цьому випадку загальний бригадний заробіток ділять на кількість робочих в

бригаді. Але такий спосіб застосовний тільки тоді, коли у всіх членів

бригади однакова кваліфікація і рівна кількість відпрацьованого годин.

Форма має пряму, преміальна, прогресивна, непряма і акордну

системи, які ми розглянули у другому підрозділі даної глави.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств
Однією із найважливіших складових економічної безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Належна фінансова безпека, може гарантувати стабільне та максимально ефективне функціонування підприємства та забезпечити розв ...

Програмно-цільовий метод управління місцевими бюджетами
Сучасний стан розвитку України і її окремих регіонів потребує поглибленого та прогнозованого розуміння ролі бюджету в економічній системі держави, у формуванні показників комплексної програми соціально-економічного розвитку окремого регіону та адміністративно-територіальної одиниці. До ...