Меню сайта

Системи нарахування заробітної плати

У плануванні і аналізі звітних даних про оплату праці фонд заробітної плати робочих підрозділяється на вартовий, денний і повний (місячний, квартальний, річний). Фонд годинної заробітної плати є заробітною платою, нарахованою робочим за фактично відпрацьований годинник в умовах нормальної тривалості зміни. Склад цього фонду відповідає часу, фактично відпрацьованому робочими і врахованому в людино-годинах.

До цього фонду входять суми, нараховані за відпрацьовані робочими людино-години в урочний і наднормовий час по основних тарифних ставках і основних відрядних розцінках при прямої, прогресивної і

преміальної відрядної системах заробітної плати, доплати відрядникам за

прогресивними розцінками; доплати за роботу в нічний час, виконання

роботи нижче привласненого розряду, у зв'язку із зміною умов роботи, не

звільненим бригадирам за керівництво бригадою і навчання учнів; премії і

преміальні надбавки цього фонду.

Фонд денної заробітної плати включає не тільки суми, нараховані за

час фактичної роботи, але і за невідпрацьований внутрішньозмінний час,

оплачуваний відповідно до встановленого трудового законодавства. Отже,

цей фонд є оплатою фактично відпрацьованого людино-дня і повинен

відповідати робочому часу, врахованому в людино-дні. До складу фонду

- денної заробітної плати включаються:

- фонд годинної заробітної плати;

- доплата за роботи в наднормовий час і святкові дні;

- доплата підліткам за скорочений робочий день;

- оплата перерв в роботі горючих матерів;

- оплата внутрішньозмінних простоїв не з вини робочого;

- оплата внутрішньозмінного часу, витраченого на виконання державних і суспільних обов'язків.

Суми, нараховані за наднормові роботи, включаються до складу фонду годинної заробітної плати в нормальному розмірі без доплат за наднормовість. Пояснюється це тим, що фонд годинної заробітної плати повинен відповідати числу відпрацьованих людино-годин, при обліку яких кожна наднормова година враховується як одну годину, хоча оплачується він в полуторному або подвійному розмірі.

До складу повного фонду заробітної плати (місячного, квартального, річного) включається:

- фонд денної заробітної плати: оплата відпусток;

- винагороди за вислугу років;

- вихідна допомога;

- оплата людино-дня, витраченого на виконання державних і суспільних обов'язків;

- оплата цілоденних простоїв;

- заробітна плата працівникам, що відряджаються на інші підприємства або проходять навчання без виключення із списків підприємства

- інші елементи, що не входять до фондів годинної і денної заробітної плати.

Розрахунок питомої ваги тарифної ставки. При раціональній організації оплати праці велику частину заробітної плати робочого-погодиншика повинна складати сума, нарахована по тарифній ставці, а робочого-відрядника − сума, нарахована за основними відрядними розцінками при стовідсотковому виконанні норм вироблення (строгій відповідності фактичного вироблення встановленим нормам). Оскільки відрядні розцінки розраховуються виходячи з норми вироблення і тарифних ставок, встановленого для відрядників, то суми, нараховані за основними відрядними розцінками, також представляють заробітну плату, нараховану по тарифній ставці. .

Питома вага тарифної ставки в загальній сумі заробітної плати визначається діленням суми, нарахованої по тарифній ставці, на загальну суму заробітної плати, нараховану робочому, без суми оплати відпусток, винагороди за вислугу років і надбавок по районному коефіцієнту.

Розглянемо два способи розрахунку питомої ваги тарифної ставки в загальній сумі заробітної плати.

1. Сума заробітної плати, нарахована за основними відрядними розцінками по прямій відрядній, преміально-відрядній і прогресивно-відрядній системам, ділиться на індекс виконання норм вироблення; отриманий результат виражається у відсотках від загального фонду заробітної плати робочих-відрядників.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...