Меню сайта

Генезис податкової системи України

- підвищення мінімальної заробітної плати на 2% (від 941 грн. до 960 грн.);

запровадження нових норм у податковому законодавстві, а саме:

ü встановлення з 01.01.11 двох ставок податку на доходи фізичних осіб (15% - на місячні доходи на рівні до 10-ти мінімальних заробітних плат, 17% - на суму перевищення місячних доходів десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року);

ü зменшення податкової ставки на доходи у вигляді дивідендів з 15% до 5%;

ü звільнення від оподаткування доходів від продажу один раз на рік квартир, житлових, дачних, садових будинків без обмеження щодо їх площі, земельної ділянки в межах норм, визначених Земельним кодексом України (за умови, що таке майно перебувало у власності платника податку понад три роки);

ü зниження ставки податку до 5% для доходів від продажу рухомого майна, як виняток, дохід від продажу один раз на рік легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера оподатковується за ставкою 1%;

ü зниження ставки податку з 30% до 15% з виграшів у державну і недержавну грошову лотерею;

ü скасування подвійної ставки оподаткування для доходів, одержаних фізичними особами - нерезидентами;

- покращення адміністрування. (див табл. 2.10 додатків до розділу 2)

Порівняно з 2010 роком у 2011 році надходження податку на додану вартість

зросло на 86 205 млн. грн., що становить 213%.

Основними причинами збільшення суми надходжень ПДВ є:

збільшення обсягів сплачених сум податку по підприємствах:

ü основним видом діяльності яких є операції з нерухомістю (здавання під найм та послуги юридичним особам);

ü оптової та роздрібної торгівлі;

ü виробниках електроенергії, газу та води;

ü обробної промисловості;

ü транспорту та зв’язку;

ü добувної промисловості.

- запровадження режиму звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України природного газу та змін відповідно до Податкового кодексу України, що забезпечило додаткові надходження;

- зменшення податкової заборгованості;

- впровадження комплексних заходів з покращення адміністрування. (див табл. 2.10 додатків до розділу 2)

Динаміка основних бюджетоутворюючих податків

Базовими складовими бюджетно-податкового механізму України є бюджетне планування та прогнозування. Завдяки цим двом елементам визначаються обсяги фінансових ресурсів, які утворюються в державі та ресурсів, які зосереджуються і розподіляються через бюджетну систему, формуються планові показники обсягів надходжень та витрат державного бюджету, які ухвалюються щорічно під час прийняття головного закону України «Про державний бюджет України» на наступний рік.

Інформаційною базою цього дослідження було обрано показники Зведеного бюджету України в період з 2002 по 2010 рр.

Наприклад, планові надходження за основними податками (податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) Зведеного бюджету України в період з 2002 по 2010 рік представлено в Табл. 2.2-2.4 Додатку до розділу 2

Неважко помітити, що обсяги фактичних надходжень до Зведеного бюджету істотно відрізняються від планових.

Податок на додану вартість, у 2009 та 2010 роках збирався лише відповідно на 86,64% і 85,83% запланованих обсягів. (див. Табл.2.5 додатку до розділу 2)

З 2002 по 2008 рік

в Україні спостерігалася тенденція збільшення не лише загальних сум податкових надходжень податку на додану вартість, але й частки цього податку у структурі податкової системи.

Так, наприклад, у 2001 році частка податку на додану вартість

згідно з рис. 2.1 додатків до розділу 2 у структурі податкової системи України становила 18,4%. Найбільша сума надходжень податку на додану вартість спостерігалася у 2008 році - 92,1 млрд грн. У 2008 році частка податку на додану вартість у загальній структурі основних податків зросла до 31 відсотка. [11] (див. Табл.2.5 додатку до розділу 2)

В 2009-2010 роках

спостерігається спад рівня податкових надходжень за цим податком, що певним чином пов'язано із скороченням обсягів внутрішнього споживання товарів та послуг та як результат зменшенням сум податку на додану вартість, які надходять до Зведеного бюджету країни. Але тенденція зменшення сум податкових надходжень податку на додану вартість зумовлена не лише скороченням обсягів внутрішнього споживання товарів та послуг. Існує ще декілька причин цього явища.

По-перше, соціально-економічна нестабільність, накопичення негативних явищ, пов'язаних із загостренням платіжної кризи, в тому числі зростанням заборгованості з податку на додану вартість, поширенням випадків ухилення від сплати податку.

По-друге неадекватності законодавства, яке регулює справляння податку на додану вартість, складнощами адміністрування податку. [11]

Прогнозна сума надходжень до зведеного бюджету

на 2013 рік податку на додану вартість становить 154 576,1 млн. грн

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...