Меню сайта

Методи оцінки ефективності лізингових операцій

Оскільки лізинг є однією з форм інвестиційної діяльності, то відомі і загальноприйняті економічні методи оцінки інвестицій застосовні в аналізі і плануванні лізингового процесу.

Найбільш часто застосовуються п'ять основних методів оцінки інвести-цій, які можна об'єднати в дві групи:

- методи, засновані на застосуванні концепції дисконтування: метод визначення чистої поточної вартості; метод розрахунку рентабельності інвестицій; метод розрахунку внутрішньої норми прибутку;

- методи, що не припускають застосування концепції дисконтування ня: метод розрахунку періоду окупності інвестицій і метод визначення бухгалтерської рентабельності інвестицій [7].

Будь-яка методика лізингу заснована на використанні одного або відразу декількох методів оцінки інвестицій.

Однією з перших методику розрахунку лізингових платежів опублікувала Е. Чекмарьова в своїй книзі «Лізинговий бізнес»[4]. Методика призначена для проведення розрахунків загальної суми лізингових платежів і складання графіка їх виплат. У цій роботі вважається, що лізингові платежі складаються з амортизаційних відрахувань, плати за використовувані ресурси, комісійних виплат і платежів за додаткові послуги лізингодавця.

Вважалося, що дана методика прийнятна для розрахунків як фінансового, так і оперативного лізингу. Наводиться варіант розрахунку залишкової вартості лізингового майна після закінчення терміну лізингу і суми дострокового закриття угоди фінансового лізингу. У суму дострокового закриття угоди фінансового лізингу включається три складових:

- вся невиплачена за лізинговою угодою сума лізингових платежів;

- залишкова вартість майна на момент закінчення строку лізингу;

- неустойка, що розраховується як середньорічна вартість майна за період з моменту припинення дії лізингової угоди до повної амортизації обладнання, помножена на суму ставки за користування кредитними ресурсами та ставки комісійної винагороди, які виражені у відсотках.

Перевагою методики можна вважати можливість розрахунку вартості лізингу в будь-який момент дії лізингової угоди. Однак за останні роки методика Є. Чекмарьової дещо втратила актуальність тому, що не відображає ринкових взаємин орендаря і лізингової компанії [4].

Алгоритм розрахунку будується на тому, що зі зменшенням заборгованості за кредитом, одержуваному лізингодавцем для придбання майна, зменшується розмір плати за використовувані кредити. Якщо ставка комісійної винагороди лізингодавця встановлюється у відсотках до залишкової вартості майна, то розмір комісійної винагороди також буде зменшуватися. Вважається за доцільне здійснювати розрахунок лізингових платежів в наступній послідовності:

- розраховуються розміри лізингових платежів по роках, охоплених договором лізингу;

- розраховується загальний розмір лізингових платежів за весь термін договору лізингу як сума платежів по роках;

- розраховуються розміри лізингових внесків відповідно до вибраної сторонами періодичністю внесків, а також погодженими ними методами нарахування і способом сплати.

Методика розрахунку лізингових платежів передбачає визначення суми лізингових платежів, що розраховується за формулою:

, (1.6)

де - загальна сума лізингових платежів за весь період лізингу;

- сума, яка відшкодовує вартість лізингового майна за період лізингу;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...