Меню сайта

Методи оцінки ефективності лізингових операцій

Оскільки лізинг є однією з форм інвестиційної діяльності, то відомі і загальноприйняті економічні методи оцінки інвестицій застосовні в аналізі і плануванні лізингового процесу.

Найбільш часто застосовуються п'ять основних методів оцінки інвести-цій, які можна об'єднати в дві групи:

- методи, засновані на застосуванні концепції дисконтування: метод визначення чистої поточної вартості; метод розрахунку рентабельності інвестицій; метод розрахунку внутрішньої норми прибутку;

- методи, що не припускають застосування концепції дисконтування ня: метод розрахунку періоду окупності інвестицій і метод визначення бухгалтерської рентабельності інвестицій [7].

Будь-яка методика лізингу заснована на використанні одного або відразу декількох методів оцінки інвестицій.

Однією з перших методику розрахунку лізингових платежів опублікувала Е. Чекмарьова в своїй книзі «Лізинговий бізнес»[4]. Методика призначена для проведення розрахунків загальної суми лізингових платежів і складання графіка їх виплат. У цій роботі вважається, що лізингові платежі складаються з амортизаційних відрахувань, плати за використовувані ресурси, комісійних виплат і платежів за додаткові послуги лізингодавця.

Вважалося, що дана методика прийнятна для розрахунків як фінансового, так і оперативного лізингу. Наводиться варіант розрахунку залишкової вартості лізингового майна після закінчення терміну лізингу і суми дострокового закриття угоди фінансового лізингу. У суму дострокового закриття угоди фінансового лізингу включається три складових:

- вся невиплачена за лізинговою угодою сума лізингових платежів;

- залишкова вартість майна на момент закінчення строку лізингу;

- неустойка, що розраховується як середньорічна вартість майна за період з моменту припинення дії лізингової угоди до повної амортизації обладнання, помножена на суму ставки за користування кредитними ресурсами та ставки комісійної винагороди, які виражені у відсотках.

Перевагою методики можна вважати можливість розрахунку вартості лізингу в будь-який момент дії лізингової угоди. Однак за останні роки методика Є. Чекмарьової дещо втратила актуальність тому, що не відображає ринкових взаємин орендаря і лізингової компанії [4].

Алгоритм розрахунку будується на тому, що зі зменшенням заборгованості за кредитом, одержуваному лізингодавцем для придбання майна, зменшується розмір плати за використовувані кредити. Якщо ставка комісійної винагороди лізингодавця встановлюється у відсотках до залишкової вартості майна, то розмір комісійної винагороди також буде зменшуватися. Вважається за доцільне здійснювати розрахунок лізингових платежів в наступній послідовності:

- розраховуються розміри лізингових платежів по роках, охоплених договором лізингу;

- розраховується загальний розмір лізингових платежів за весь термін договору лізингу як сума платежів по роках;

- розраховуються розміри лізингових внесків відповідно до вибраної сторонами періодичністю внесків, а також погодженими ними методами нарахування і способом сплати.

Методика розрахунку лізингових платежів передбачає визначення суми лізингових платежів, що розраховується за формулою:

, (1.6)

де - загальна сума лізингових платежів за весь період лізингу;

- сума, яка відшкодовує вартість лізингового майна за період лізингу;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...