Меню сайта

Розрахунок порівняльної ефективності придбання обладнання в лізинг і за рахунок банківського кредиту

Так як підприємство не має вільної готівки, тому нові активи повинні фінансуватися іншим чином. У таких випадках можливе запропонувати використання кредиту банку або лізинг.

Порівняльні розрахунки за двома варіантами базуються на наступних умовах:

- підприємству пропонується придбати телескопічний навантажувач New-Holland LM-1745 вартість 1050 тис.грн. за договором фінансового лізингу з повною амортизацією, норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 20%;

- витрати з ремонту обладнання здійснює завод-виробник у розмірі щорічної суми 10 тис.грн. відповідно до контракту на купівлю обладнання або лізингодавець за договором фінансового лізингу. Якщо підприємство купує устаткування за рахунок кредиту, то експлуатаційні витрати в розмірі 10 тис.грн. на рік відносяться на собівартість продукції;

- винагорода лізингодавця, що включає його витрати і прибуток, фонд оплати праці та загальногосподарські потреби лізингової компанії, становить 10% річних (від середньої вартості майна);

- ставка податку на прибуток - 19%;

- ставка ПДВ -20%;

- підприємство для купівлі обладнання може скористатися кредитом на суму 1050 тис.грн. під 21% річних з терміном погашення 5 років.

Розрахунок витрат підприємства з придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 за рахунок кредиту наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Розрахунок витрат з придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 за рахунок кредиту

Роки

Кредит

усього виплат

у тому числі

Залишок заборгованості

%

погашення боргу

1

210,00

231,0

441,0

840,0

2

210,00

184,8

394,8

630,0

3

210,00

138,6

348,6

420,0

4

210,00

92,4

302,4

210,0

5

210,00

42,0

252,0

0,0

Усього

1050,00

688,80

1739

-

Купівля телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 в кредит обумовлює наступні грошові витрати підприємства (табл. 3.2). Загальна сума виплат по кредиту складає 1739 тис. грн.

Тепер проведемо розрахунок витрат з придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 у лізинг.

У сучасних умовах дефіциту власних коштів для розвитку українських підприємств особливого значення набувають лізингові способи фінансування інвестицій.

Лізинг - це комплекс майнових і фінансових відносин з придбання у власність товарів інвестиційного призначення та подальшої їх передачі в експлуатацію користувачеві за певну плату при збереженні права власності за набувачем. В основі лізингових відносин знаходиться рентабельне використання відчуженої власності за рахунок отримання тимчасового права користування нею, що принципово відрізняє лізинг від інших способів фінансування розвитку підприємств [17].

Розрахунок загальної суми витрат та щорічних виплат по лізингу здійснюється за формулою:

(3.1)

де - величина амортизаційних відрахувань, належних лізингодавцю в поточному році;

- інвестиційні витрати лізингодавця, що включають витрати на митне оформлення, утримання і обслуговування предмета лізингу, передачу його в експлуатацію, на навчання персоналу лізингоодержувача роботі на орендованому майні і т.д.;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...