Меню сайта

Розрахунок порівняльної ефективності придбання обладнання в лізинг і за рахунок банківського кредиту

Так як підприємство не має вільної готівки, тому нові активи повинні фінансуватися іншим чином. У таких випадках можливе запропонувати використання кредиту банку або лізинг.

Порівняльні розрахунки за двома варіантами базуються на наступних умовах:

- підприємству пропонується придбати телескопічний навантажувач New-Holland LM-1745 вартість 1050 тис.грн. за договором фінансового лізингу з повною амортизацією, норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення - 20%;

- витрати з ремонту обладнання здійснює завод-виробник у розмірі щорічної суми 10 тис.грн. відповідно до контракту на купівлю обладнання або лізингодавець за договором фінансового лізингу. Якщо підприємство купує устаткування за рахунок кредиту, то експлуатаційні витрати в розмірі 10 тис.грн. на рік відносяться на собівартість продукції;

- винагорода лізингодавця, що включає його витрати і прибуток, фонд оплати праці та загальногосподарські потреби лізингової компанії, становить 10% річних (від середньої вартості майна);

- ставка податку на прибуток - 19%;

- ставка ПДВ -20%;

- підприємство для купівлі обладнання може скористатися кредитом на суму 1050 тис.грн. під 21% річних з терміном погашення 5 років.

Розрахунок витрат підприємства з придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 за рахунок кредиту наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2 - Розрахунок витрат з придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 за рахунок кредиту

Роки

Кредит

усього виплат

у тому числі

Залишок заборгованості

%

погашення боргу

1

210,00

231,0

441,0

840,0

2

210,00

184,8

394,8

630,0

3

210,00

138,6

348,6

420,0

4

210,00

92,4

302,4

210,0

5

210,00

42,0

252,0

0,0

Усього

1050,00

688,80

1739

-

Купівля телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 в кредит обумовлює наступні грошові витрати підприємства (табл. 3.2). Загальна сума виплат по кредиту складає 1739 тис. грн.

Тепер проведемо розрахунок витрат з придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 у лізинг.

У сучасних умовах дефіциту власних коштів для розвитку українських підприємств особливого значення набувають лізингові способи фінансування інвестицій.

Лізинг - це комплекс майнових і фінансових відносин з придбання у власність товарів інвестиційного призначення та подальшої їх передачі в експлуатацію користувачеві за певну плату при збереженні права власності за набувачем. В основі лізингових відносин знаходиться рентабельне використання відчуженої власності за рахунок отримання тимчасового права користування нею, що принципово відрізняє лізинг від інших способів фінансування розвитку підприємств [17].

Розрахунок загальної суми витрат та щорічних виплат по лізингу здійснюється за формулою:

(3.1)

де - величина амортизаційних відрахувань, належних лізингодавцю в поточному році;

- інвестиційні витрати лізингодавця, що включають витрати на митне оформлення, утримання і обслуговування предмета лізингу, передачу його в експлуатацію, на навчання персоналу лізингоодержувача роботі на орендованому майні і т.д.;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...