Меню сайта

Оцінка ефективності придбання нового обладнання

Для розрахунку коефіцієнта дисконтування при придбанні устаткування в лізинг використовується наступна формула:

. (3.3)

Об'єктивно існуючий процес інфляції призводить до зміни, нееквівалентності одних і тих же грошових сум, вкладених, виплачуваних і розподіляються по роках. У цьому зв'язку виникає необхідність дисконтування, тобто приведення до порівнянної увазі в часі грошових потоків і витрат. Для дисконтування застосовуються основні алгоритми фінансової математики [18].

Формула наведеного грошового потоку має наступний вигляд:

(3.4)

де - розмір щорічних грошових виплат, тис.грн.,

- загальна сума доходів (витрат, витрат), тис.грн.;

- коефіцієнт дисконтування, що показує, чому дорівнює одна грошова одиниця з позиції поточного моменту, тобто її сучасна вартість при заданій процентною ставкою r і відсутності будь-яких надходжень за період n.

Приведення всіх витрат до «сьогоднішнім» цінами, тобто до поточного моменту, здійснюється по всіх роках і дає можливість порівняти їх суму з первісної величиною понесених витрат. Відносно певний і конкретний рух готівкових грошових коштів по роках за лізинг і при його альтернативі - позику та купівлю, дозволяє дисконтувати їх за нижчою ставкою в порівнянні зі ставкою виплати боргу підприємства. У західній практиці прийнято використовувати ставку кредиту після виплати податку на прибуток, так як реальний рух готівки здійснюється після сплати податку. Договірні зобов'язання припускають попередні фінансові розрахунки і відносну точність, визначеність в русі готівки. Ступінь ризику значно нижче, і дисконтуючий множник знижується. Чим ризикованіше рух грошового потоку, тим вище значення множників, що дисконтуються. Відповідно до цього для дисконтування приймається ставка у розмірі 16%, а не первинна 20%.

(3.5)

Коефіцієнт дисконтування визначається за формулою:

. (3.6)

Порівняльні розрахунки витрат на придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 з лізингу і за рахунок кредиту в поточних цінах наведені в табл. 3.8. При порівнянні поточної вартості витрат за різними варіантами вибирається найменша вартість, відповідна більш ефективному способу придбання обладнання. У порівнянні з придбанням навантажувача за рахунок кредиту поточна вартість придбання становить 1162,16 тис. грн., на відміну від цього, поточна вартість придбання в лізинг становить 1035,16 тис. грн., що свідчить про ефективність лізингу.

Таким чином, порівняльна оцінка лізингової операції і кредитної угоди свідчить про фінансові переваги придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 у лізинг, істотному зниженні загальної його вартості і досягненні економічного ефекту при незначних розмірах стартового капіталу

Крім обгрунтування вибору лізингу в якості джерела фінансування придбання телескопічного навантажувача, також можна оцінити ефективність введення його в експуатаціі для ТОВ «Моноліт».

Придбання телескопічного навантажувача New-Holland LM-1745 дозволить підприємству скоротити тривалість будівництва в планованому періоді, що викличе зменшення накладних витрат, за рахунок відносного зменшення їх умовно-постійної частини у зв'язку із зростанням обсягу будівельно-монтажних робіт.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...