Меню сайта

Відділ виконання бюджету, бугалтерського обліку і контролю за використанням коштів

Аналізуючи табл. 4.1, бачимо, що залишок коштів на початку року було виконано на 100 % в сумі 2222,25 тис.грн. Власні надходження Пенсійного фонду зменшились, та були виконані на 94,6%. Сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фактично була виконана на 94,8%, та становила 42851,8 тис. грн з якої значно були недовиконані такі показники, як відрахування від фонду оплати праці та обов’язкові внески від платників, що обрали спрощену систему оподаткування, відповідно на 96,6 та 72%.

Такий показник, як кошти сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду був виконаний на 159,3%. У 2011 році надходження коштів від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 становили фактично 111,16 тис. грн., шо на 9,5% більше від запланованого показника. Покриття дефіциту ПФУ для виплати пенсій з Державного бюджету України було виконано на 100% в сумі 12483,39 тис. грн. Показник по фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, показав позитивну тенденцію, та збільшився на 9,1%.

В звітному періоді зменшуються дотації на виплату пенсій та надбавок, їх виконання складає 95,4%.

Показник доходів з урахуванням усіх джерел фінансування був виконаний на 208,9 %, що у грошовому вираженні становило 184893,48 тис. грн. відповідно.

Аналогічно аналізу виконання бюджету управління за доходами, зробимо аналіз виконання бюджету управління за видатками за звітній 2011 рік. Видаткова частина бюджету формується з урахуванням результативних показників роботи за звітний період, для цього звернемо увагу на дані у табл. 4.2, що були взяті в Аналізі виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі за 2011 рік в порівнянні 2012 роком; у формі звітності №1-Баланс.

Зробимо аналіз виконання бюджету УПФУ в Великоновосілківському районі за видатками за звітній 2011 рік. Для цього розглянемо аналіз виконання бюджету управління Пенсійного фонду України в в Великоновосілківському районі за 2011 рік в порівнянні 2012 роком.

Таблиця 4.2 Аналіз виконання бюджету управління за видатками управління ПФУ в Великоновосілківському районі за доходами за звітний 2011 рік (тис. грн.)

Назва показника

План

Факт

% виконання

Видатки за рахунок власних надходжень, у тому числі :

155434,6

150403,66

96,8

- на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”

1511854,78

148415,05

98,2

- на пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”

1774,26

1835,71

103,5

- на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок не бюджетних підприємств та установ

3,43

2,73

79,6

- на виплату доплати відповідно до Закону України „Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни”

118,17

113,07

95,7

- на пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном та іноземних пенсіонерів

33,54

33,02

98,4

- на розрахунково-касове обслуговування та на оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги

4,52

4,11

90,9

- на керівництво та забезпечення в сфері пенсійного забезпечення

2274,60

-

-

- виготовлення свідоцтв загальнообов'язкового державного соціального страхування та пенсійних посвідчень

2,70

-

-

- на виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій

38,60

-

-

інші видатки

-

-

-

Видатки за рахунок коштів Державного бюджету України

24601,63

32330,29

131,4

Видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

13,24

14,44

109,1

Видатки за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

418,82

388,09

92,7

УСЬОГО ВИДАТКІВ

180468,29

183136,48

101,5

Перераховано по перерозподілу

214,3

РАЗОМ ВИДАТКІВ

180468,29

184893

102,5

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...