Меню сайта

Відділ виконання бюджету, бугалтерського обліку і контролю за використанням коштів

Виконання бюджету по видатках за рахунок власних надходжень склало 96,8% від планових показників, проте слід враховувати, що протягом року здійснювались перерахунки пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму, зроблено підвищення розміру пенсій відповідно до статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

За рахунок Державного бюджету виконання склало 131,4% від планових показників. На цей показник вплинуло:

-

збільшення розмірів надбавок і підвищень до пенсій, які визначаються в залежності від прожиткового мінімуму,

-

зростання розмірів пенсійних виплат громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-

підвищення розмірів виплат військовослужбовців відповідно до зростання розмірів грошового утримання.

Планові видатки за рахунок власних надходжень складають 155434,60 тис. грн., що на 5030,94 тис.грн. менше, від фактичних показників, тому числі :

виконання по пенсійному забезпеченню осіб, пенсія яким призначена згідно із ЗУ “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” склало 98,2%;

пенсія, призначена згідно з іншими законодавчими актами, забезпечена на 103,5 ;

виплата доплат відповідно до ЗУ “Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни” забезпечена на 101%, що більше минулого року на 3,4%;

пенсія особам, які проживають за кордоном, забезпечена на 95,7%;

Отримані результати представимо графічно на рисунку 4.1

Розглянемо також баланс виконання кошторису видатків управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі у табл. 4.3, при цьому використаємо форму звітності №1-Баланс.

Рис. 4.1 Основні показники видатків управління ПФУ в Великоновосілківському районі за доходами за звітний 2011 рік

Таблиця. 4.3 Баланс виконання кошторису видатків управління ПФУ в Великоновосілківському районі за 2010- 2011 роки (грн.)

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

АКТИВ

Необоротні активи

168196,0

178592,0

10396

6,18

Оборотні активи

21130,18

30910,36

9780,18

46,29

Витрати

-

-

-

-

Баланс

189326,18

209502,36

20176,18

10,66

ПАСИВ

Власний капітал

187161,86

201604,76

14442,9

7,72

Зобов’язання

2165,36

7897,6

5732,24

264,72

Доходи

-

-

-

-

Баланс

189326,18

209502,36

20176,18

10,66

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...

Доходи місцевих бюджетів їх динаміка та тенденції розвитку
Курсова робота присвячена теоретико-правовим основам формування доходної частини місцевих бюджетів, аналізу формування та тенденції розвитку доходів місцевих бюджетів в Україні. Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резерві ...