Меню сайта

Відділ виконання бюджету, бугалтерського обліку і контролю за використанням коштів

Виконання бюджету по видатках за рахунок власних надходжень склало 96,8% від планових показників, проте слід враховувати, що протягом року здійснювались перерахунки пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму, зроблено підвищення розміру пенсій відповідно до статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

За рахунок Державного бюджету виконання склало 131,4% від планових показників. На цей показник вплинуло:

-

збільшення розмірів надбавок і підвищень до пенсій, які визначаються в залежності від прожиткового мінімуму,

-

зростання розмірів пенсійних виплат громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

-

підвищення розмірів виплат військовослужбовців відповідно до зростання розмірів грошового утримання.

Планові видатки за рахунок власних надходжень складають 155434,60 тис. грн., що на 5030,94 тис.грн. менше, від фактичних показників, тому числі :

виконання по пенсійному забезпеченню осіб, пенсія яким призначена згідно із ЗУ “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” склало 98,2%;

пенсія, призначена згідно з іншими законодавчими актами, забезпечена на 103,5 ;

виплата доплат відповідно до ЗУ “Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни” забезпечена на 101%, що більше минулого року на 3,4%;

пенсія особам, які проживають за кордоном, забезпечена на 95,7%;

Отримані результати представимо графічно на рисунку 4.1

Розглянемо також баланс виконання кошторису видатків управління Пенсійного фонду України в Великоновосілківському районі у табл. 4.3, при цьому використаємо форму звітності №1-Баланс.

Рис. 4.1 Основні показники видатків управління ПФУ в Великоновосілківському районі за доходами за звітний 2011 рік

Таблиця. 4.3 Баланс виконання кошторису видатків управління ПФУ в Великоновосілківському районі за 2010- 2011 роки (грн.)

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

АКТИВ

Необоротні активи

168196,0

178592,0

10396

6,18

Оборотні активи

21130,18

30910,36

9780,18

46,29

Витрати

-

-

-

-

Баланс

189326,18

209502,36

20176,18

10,66

ПАСИВ

Власний капітал

187161,86

201604,76

14442,9

7,72

Зобов’язання

2165,36

7897,6

5732,24

264,72

Доходи

-

-

-

-

Баланс

189326,18

209502,36

20176,18

10,66

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...