Меню сайта

Вдосконалення бюджетної політики пенсійного фонду з урахуванням сучасного соціаьно-економічного становища держави

Ефективність бюджетної політики Пенсійного фонду слід, на нашу думку, оцінювати за ступенем виконання нею належних функцій. З огляду на це, ефективність бюджетної політики повинна розглядатися, по-перше, з точки зору виконання бюджету ПФУ, по-друге - з точки зору впливу на соціально-економічну динаміку в країні. Слід зауважити, що, якщо аналіз виконання бюджету ПФ здійснюється в Україні останнім часом досить активно, проблеми соціально-економічної ефективності бюджетної політики поки що не здобули належної уваги [10].

З урахуванням сучасного соціально-економічного становища, найважливішими показниками ефективності бюджетної політики є збирання бюджетних доходів, виконання бюджетних зобов'язань, управління бюджетним дефіцитом. З урахуванням результативності діяльності виконавчої влади з реалізації зазначених напрямів може бути дана кількісна оцінка ефективності бюджетної політики. Критеріями ефективності бюджетної політики за цим напрямом можуть бути:

рівень збирання бюджетних доходів у цілому і податків зокрема;

рівень виконання бюджетних зобов'язань;

величина бюджетного дефіциту, параметри та швидкість зростання боргу ПФУ;

обсяг фінансових ресурсів, що спрямовуються на обслуговування державного боргу;

рівень монетизації бюджетних потоків;

ступінь виконання законодавчих і прирівняних до них актів про бюджет ПФУ;

величина простроченої заборгованості з грошових виплат внаслідок відсутності бюджетного фінансування, тощо.

Ефективність бюджетної політики ПФУ, незважаючи на позитивні зрушення минулого року, залишається, як було показано вище, невисокою. В умовах значної напруженості з виконанням бюджету, гострого дефіциту коштів на соціальні виплати, мали місце численні факти надання відстрочок по податках та обов'язкових платежах до бюджету. Водночас фінансування значної частки бюджетних видатків, у т. ч. на соціальну сферу, у реальних цінах порівняно з попереднім роком зменшилося. Значним є недофінансування видатків бюджету ПФУ. Низькою залишалася ефективність діяльності установ освіти та охорони здоров'я. Перевірки контрольних органів свідчать як про постійні значні порушення підприємствами та громадянами бюджетного законодавства, так і про численні зловживання службовим становищем представників фіскальної влади різного рівня [8].

Загальна незбалансованість зобов'язань і ресурсів держави визначає низьку ефективність існуючої бюджетної системи ПФ. Незважаючи на значний прогрес у створенні ефективної системи управління державними фінансами, її елементи функціонують із недостатньо високим ступенем ефективності.

На нинішньому етапі розвитку економіки держави все більшої гостроти набуває необхідність докорінного реформування бюджетних взаємозв'язків ПФ як за доходами, так і за видатками. Це зумовлюється насамперед тим, що в ринкових умовах бюджет є основним джерелом фінансового забезпечення соціально-економічної політики в державі. Відсутність належного законодавчого регулювання бюджетних правовідносин породжує низку негативних соціально-економічних наслідків:

Ø постійне недовнесення протягом останніх років належних бюджетові ПФ платежів і у зв'язку з цим недофінансування або затримка з фінансуваннями окремих видів видатків;

Ø відсутність механізму правового регулювання бюджетних відносин, відповідальності за порушення бюджетного законодавства;

Ø послаблення контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних ресурсів, що призводить до численних порушень, а від цього втрат державних коштів;

Ø неповне відображення в бюджеті ПФ доходів, які одержують бюджетні установи, органи виконавчої влади від використання власності та здійснення позабюджетної діяльності, то створює систему неконтрольованості щодо використання коштів та майна.

З огляду на вище названі причини, потрібен пошуку напрямків удосконалення бюджетного процесу ПФУ, який би відображав конкретну спрямованість бюджетних відносин на розв'язання економічних і соціальних завдань та включав широке коло дієвих важелів, за допомогою яких держава здійснюватиме розподільчі й перерозподільні функції [11].

Основними напрямками вдосконалення бюджетного процесу ПФУ є:

. законодавче вирішення бюджетних процедур, згідно з якими треба чітко розмежувати повноваження й відповідальність виконавчої та законодавчої гілок влади в процесі підготовки, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...