Меню сайта

Організаційна структура філії ПАТ «Державного Ощадного Банку України» та особливості його діяльності

Ощадний банк України - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.

Після виходу України зі складу СРСР Ощадбанк України відокремився від Ощадбанку СРСР. У грудні 1991 року зареєстрований Нацбанком України під назвою "Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України". У 1999-му перейменовано у ВАТ "Державний ощадний банк України" і з 2011 року став Публічним акціонерним товариством[51].

Має найбільшу мережу установ (більше 6,1 тис.), які обслуговують клієнтів у всіх без винятку регіонах країни. У ньому працює майже чверть банківського персоналу України.

"Ощадбанк" - єдиний банк, який відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" має державну гарантією за вкладами населення, так як є повністю державною установою.

"Ощадбанк" спеціалізується на обслуговуванні корпоративних клієнтів і фізичних осіб. У набір послуг для юридичних осіб входить: клієнт-банк; кредитування; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; фінансування зовнішньоторговельних операцій; послуги з розміщення грошових коштів; депозитний вклади, операції з банківськими металами; інкасація і т.д.

Фізичним особам банк пропонує відкриття вкладів в національній та іноземних валютах; розрахунково-касове обслуговування, кредити на придбання житла, автомобілів, товарів тривалого користування; переказ готівки та вкладів; виплати зарплат, пенсій, соц допомоги, випуск та обслуговування платіжних карт VISA і MasterCard і т. д[51].

Кредитні операції та послуги для клієнтів філії Кіровоградського обласного управління.

Основними видами кредитних послуг, які пропонуються Ощадбанком своїм клієнтам є:

- Пряме кредитування (надання банком позичальнику коштів у тимчасове користування на умовах зворотності, терміновості, платності, цільового використання, забезпеченості);

- Відкриття кредитної лінії (банк зобов'язується надавати позичальникові кредитні кошти на певний термін в межах заздалегідь обумовленого ліміту кредитування без проведення додаткових переговорів);

- Овердрафт (короткостроковий банківський кредит, який надається платоспроможному позичальнику для оплати платіжних документів понад залишок коштів на його поточному рахунку). При цьому дебетове сальдо, яке виникає, не може перевищувати заздалегідь обумовленого розміру (ліміту овердрафту);

- та інші.

Користування кредитом у вигляді овердрафту дозволяє при тимчасовому недоліку коштів на Вашому рахунку здійснювати розрахунки в той же день за рахунок кредитних ресурсів. Обсяги та строки користування овердрафтом визначаються відповідно до потреб позичальника, його кредитоспроможністю в рамках встановленого Банком ліміту.

Залежно від кредитоспроможності позичальника, овердрафт може надаватися під повне, часткове забезпечення або без нього. Процентні ставки за користування овердрафтом визначаються індивідуально для кожного клієнта.

У своїй діяльності банк приділяє значну увагу роботі щодо вдосконалення обслуговування клієнтів, оперативного розгляду їх кредитних / гарантійних проектів, задоволенню потреб у банківських послугах.

Вимоги Кіровоградської філії Ощадбанку щодо надання кредитів / гарантій

Фінансовий стан позичальника та його можливість своєчасно повернути борг і відсотки за користування позикою, наявність забезпечення є основними критеріями для розгляду заяви на кредит. При наданні кредитів / гарантій Ощадбанк керується чинним законодавством та нормативними актами НБУ. Позичальник надає філії Ощадбанку основні документи, необхідні для визначення юридичного статусу, фінансового стану підприємства, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення кредиту, у тому числі:

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...