Меню сайта

Аналіз складу, структури і динаміки власного капіталу ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №12»

Аналізуючи дані таблиці можна побачити, що сума статутного капіталу не змінюється на протязі року і становить 1358 тис. грн.

Сума додатково вкладеного капіталу зменшується протягом року на 35 тис грн. і становить 19250 тис. грн.

Непокритий збиток зменшується на 148 тис. грн. або 0,77%.

Разом сума власного капіталу зростає на 113 тис. грн. або 7,91%.

Аналізуючи структуру власного капіталу можемо побачити, що найбільшу питому вагу займають додатково вкладений капітал та статутний капітал - 1349,55%

Аналізуючи дані таблиці можна побачити, що сума статутного капіталу не змінюється на протязі двох років і становить 1358 тис. грн.

Сума додатково вкладеного капіталу зменшується протягом 2010-2012 років на 56 тис грн. і становить 19250 тис. грн.

Непокритий збиток зростає на 2242 тис. грн. або 13,33%.

Разом сума власного капіталу зменшується на 2298 тис. грн. або 59,84%.

Аналізуючи структуру власного капіталу можемо побачити, що найбільшу питому вагу займають додатково вкладений капітал та статутний капітал - 502,76% на початку року і 1248,38% на кінець року, та 3536,03% і 88,07% відповідно.

Для оцінки ефективності розміщення власного капіталу використовують наступні коефіцієнти, які подані у табл. 3.3.

Таблиця 3.3 Аналіз показників ефективності використання власного капіталу підприємства «Хлібокомбінат №12»

Показники, тис. грн.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютне відхилення

2011 - 2010

2012 - 2011

2012 - 2010

1

2

3

4

5

6

7

Валюта балансу

69447

73988

72844

4541

-1144

3397

Власний капітал

3840

1429

1542

-2411

113

-2298

Залучений капітал

65607

72559

71302

6952

-1257

5695

Необоротні активи

36003

34330

39571

-1673

5241

3568

Чистий дохід від реалізації продукції

258077

316562

408065

58485

91503

149988

Валовий прибуток (збиток)

49942

59998

77587

10056

17589

27645

Чистий прибуток (збиток)

-68

-2411

488

-2343

2899

556

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,06

0,02

0,02

-0,04

0

-0,03

Коефіцієнт фінансової залежності

0,94

0,98

0,98

0,04

0

0,03

Коефіцієнт фінансової стабільності

0,06

0,02

0,02

-0,04

0

-0,04

Коефіцієнт фінансового ризику

17,09

50,78

46,24

33,69

-4,54

29,15

Індекс постійного активу

9,38

24,02

25,66

14,65

1,64

16,29

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

67,21

221,53

264,63

154,32

43,11

197,43

Рентабельність власного капіталу (за валовим прибутком)

13,01

41,99

50,32

28,98

8,33

37,31

Рентабельність власного капіталу (за чистим прибутком)

-0,02

-1,69

0,32

-1,67

2

0,33

Період окупності власного капіталу

-56,47

-0,59

3,16

55,88

3,75

59,63

Рентабельність власного капіталу за моделлю Du Pont, в тому числі:

-0,02

-1,69

0,32

-1,67

2

0,33

- рентабельність продаж

0

-0,01

0

-0,01

0,01

0

- коефіцієнт оборотності активів

3,72

4,28

5,60

0,56

1,32

1,89

- фінансовий важіль

18,09

51,78

47,24

33,69

-4,54

29,15

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...