Меню сайта

Напрями вдосконалення системи ідентифікації та запобігання зовнішнім загрозам фінансової безпеки вітчизняних підприємницьких структур

Основними методами боротьби з рейдерством є:

концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не беруть участі в діяльності підприємства; постійний нагляд за змінами у складі акціонерів;

визначення правового статусу власності, здійснення переоцінки майна. В умовах значного ризику буде корисною структуризація власності з використання дочірніх структур, створення штучної заборгованості підприємства і передача нерухомості та інших активів у позичку під кредитування;

недопущення виникнення та прострочення кредиторської заборгованості;

удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо);

підвищення культури суб'єктів господарювання (прозорі конкурентні відносини, підтримання ділової репутації тощо);

використання в службі економічної безпеки способів і методів конкурентної розвідки;

залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з рейдерством [15, c.98-103].

Рейдерство є важливою проблемою для національної економіки, тому боротьба з цим явищем має здійснюватися шляхом поєднання інтересів як окремих підприємств так і держави в цілому. Сьогодні слід вжити відповідні за[оди спрямовані на боротьбу з рейдерством:

запровадити в парламенті повноцінні слухання питань, що стосуються протидії рейдерам із найширшим залученням представників ділових структур;

посилити дисциплінарну відповідальність для суддів за прийняття рішень у сфері корпоративних відносин із порушенням вимог чинного законодавства;

створити спеціалізовану структуру за участю представників Антимонопольного комітету, яка б займалася постійним моніторингом проявів рейдерства в Україні та вносила зміни та доповнення до чинного законодавства;

Що стосується кардерства, то законодавством України передбачено відповідальність за підробку документів на грошовий переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, або їх використання чи збут. У цьому випадку передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років. За вчинення тих же дій повторно або за попередньою змовою групою осіб (двох та більше осіб) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років [16].

НБУ вважає дуже дійовим засобом боротьби з кардерством упровадження високо захищених технологій, наприклад, перехід на чіп-карти, де магнітну смужку, яку можна виготовити з обрізка відеострічки, замінить чіп-модуль, підробити який значно важче. У Франції, після повсюдного впровадження чіп-карт, кількість шахрайств знизилася втричі. Єдиною проблемою тут може стати технічне переоснащення банкоматів, проте і її можна вирішити.

Все ж банки в будь-якому випадку намагаються максимально захистити своїх клієнтів і повністю відшкодовують їм суми, викрадені шахраями з рахунків.

Основними заходами, що слід вжити з метою зниження дії кардерів є :

обмежене поширення інформації, що стосується власників платіжних карток та їх якісних характеристик;

вдосконалення системи захисту банкоматів;

встановлення лімітів на зняття певної суми коштів протягом одного дня;

зміна в обов’язковому порядку (принаймні раз на кілька місяців) паролю доступу до платіжної картки);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...