Меню сайта

Напрями вдосконалення системи ідентифікації та запобігання зовнішнім загрозам фінансової безпеки вітчизняних підприємницьких структур

Основними методами боротьби з рейдерством є:

концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які не беруть участі в діяльності підприємства; постійний нагляд за змінами у складі акціонерів;

визначення правового статусу власності, здійснення переоцінки майна. В умовах значного ризику буде корисною структуризація власності з використання дочірніх структур, створення штучної заборгованості підприємства і передача нерухомості та інших активів у позичку під кредитування;

недопущення виникнення та прострочення кредиторської заборгованості;

удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо);

підвищення культури суб'єктів господарювання (прозорі конкурентні відносини, підтримання ділової репутації тощо);

використання в службі економічної безпеки способів і методів конкурентної розвідки;

залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з рейдерством [15, c.98-103].

Рейдерство є важливою проблемою для національної економіки, тому боротьба з цим явищем має здійснюватися шляхом поєднання інтересів як окремих підприємств так і держави в цілому. Сьогодні слід вжити відповідні за[оди спрямовані на боротьбу з рейдерством:

запровадити в парламенті повноцінні слухання питань, що стосуються протидії рейдерам із найширшим залученням представників ділових структур;

посилити дисциплінарну відповідальність для суддів за прийняття рішень у сфері корпоративних відносин із порушенням вимог чинного законодавства;

створити спеціалізовану структуру за участю представників Антимонопольного комітету, яка б займалася постійним моніторингом проявів рейдерства в Україні та вносила зміни та доповнення до чинного законодавства;

Що стосується кардерства, то законодавством України передбачено відповідальність за підробку документів на грошовий переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, або їх використання чи збут. У цьому випадку передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років. За вчинення тих же дій повторно або за попередньою змовою групою осіб (двох та більше осіб) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років [16].

НБУ вважає дуже дійовим засобом боротьби з кардерством упровадження високо захищених технологій, наприклад, перехід на чіп-карти, де магнітну смужку, яку можна виготовити з обрізка відеострічки, замінить чіп-модуль, підробити який значно важче. У Франції, після повсюдного впровадження чіп-карт, кількість шахрайств знизилася втричі. Єдиною проблемою тут може стати технічне переоснащення банкоматів, проте і її можна вирішити.

Все ж банки в будь-якому випадку намагаються максимально захистити своїх клієнтів і повністю відшкодовують їм суми, викрадені шахраями з рахунків.

Основними заходами, що слід вжити з метою зниження дії кардерів є :

обмежене поширення інформації, що стосується власників платіжних карток та їх якісних характеристик;

вдосконалення системи захисту банкоматів;

встановлення лімітів на зняття певної суми коштів протягом одного дня;

зміна в обов’язковому порядку (принаймні раз на кілька місяців) паролю доступу до платіжної картки);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Етимологічне слово «аналіз» означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з'ясувати внутрішню суть і природу процесів та явищ, їх залежність від різноманітних факторів, оскільки без так ...

Управління ліквідністю і платоспроможністю підприємства
У ринкових умовах суттєвого розширення прав підприємств значно зростає роль своєчасного і якісного управління ліквідністю і платоспроможністю, та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стійкості. Ліквідність це можливість підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характе ...