Меню сайта

Оцінка динаміки доходів залізниць від вантажних перевезень

Основним сегментом транспортної системи України на сьогодні залишається залізниця. Українська мережа залізниць є однією з найбільш розвинутих серед європейських країн, займає провідне місце за обсягами вантажо- та пасажироперевезень в середині країни та відіграє важливу транзитну роль. На території країни розташовано 6 залізниць (Донецька, Львівська, Одеська, Придніпровська, Південна та Південно-Західна), які перебувають у державній власності і підпорядковуються Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Близько 87% доходів «Укрзалізниця» отримує від транспортування вантажів. В 2012 році у структурі вантажних перевезень залізничний транспорт займає 57-59%, тоді як трубопровідний та автомобільний формує 16-23% перевезень. В таблиці 2.1 відображені доходи залізниць від вантажних перевезень за 2008-2010 рр.

Таблиця 2.1 Доходи залізниць від вантажних перевезень за 2008-2010 рр.

Залізниці України

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Зміна за 2008-2009 рр.

Зміна за 2009-2010 рр.

млн. грн

%

млн. грн

%

млн. грн

%

Абсолютні млн. грн.

Темп приросту %

Абсолютні млн. грн

Темп приросту%

Всього

29657,3

100,0

29403,1

100,0

33227,9

100,0

-254,2

-0,9

3824,8

13,0

Донецька

5655,4

19,1

5639,0

19,2

6362,7

19,1

-16,4

-0,3

723,7

12,8

Придніпровська

5060,0

17,1

4983,2

16,9

5666,1

17,1

-76,8

-1,5

682,9

13,7

Південна

4180,0

14,1

4126,3

14,0

4595,2

13,8

-53,7

-1,3

468,9

11,4

Південно-Західна

4880,2

16,5

4761,4

16,2

5264,3

15,8

-118,8

-2,4

502,9

10,6

Одеська

5000,5

16,9

5102,9

17,4

5804,9

17,5

102,4

2,0

702,0

13,8

Львівська

4636,3

15,6

4657,6

15,8

5360,2

16,1

21,3

0,5

702,6

15,1

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Оцінка і аналіз фінансового стану ВАТ Чернігівська макаронна фабрика
Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює пріоритетне місце в бізнесі фінансового управляння, складовою частиною якого є аналіз фінансового стану підприємства. В сучасних умовах кожний господарюючий суб’єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оці ...

Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки
Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів. Процес становлення ринкового механізму активізації т ...