Меню сайта

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

В своїй дипломінй роботі ми звернулися до теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ через її велику актуальність в умовах становлення ринкових відносин в Україні.

Основною проблемою підприємництва для нашого економічного середовища є відсутність оборотних коштів при наявності у значної кількості підприємців потенційно прибуткових проектів. На початку 90 років для вирішення проблеми неплатежів більшість підприємців звернулося до бартеру як форми розрахунків. Однак бартер не тільки не вирішив проблеми відсутності оборотних коштів , а навіть поглибив її - в країні всі розраховувались товаром за товар і гроші майже не використовувались, через це найти кошти для розвитку виробництва не було можливості.

В такій ситуації, коли в країні всі гроші зосередились в основному в банківській системі, єдиним шляхом вирішення проблеми оборотних коштів стало банківське кредитування.

Однак в умовах шаленої інфляції , яка панувала до останнього часу в країні, більшість банків утримувались від кредитування і заробляли основну частину прибутку на валютних операціях. І навіть якщо банки видавали кредити, то вартість користування кредитом була занадто високою і давала можливість підприємцям використовувати кредитні ресурси тільки для спекулятивних операцій.

Треба зазначити, що останнім часом тендеція на стабілізацію в економіці , яка виражається в першу чергу в зниженні темпів інфляції, відкрила шлях до розширення сфери використання кредитних ресурсів.

Ця тенденція була помічена провідними фінансово-кредитними установами Європи та світу, які виявили бажання направити свої ресурси для кредитування найбільш перспективних підприємств та проєктів сфери малого бізнесу.

В цих умовах, основна задача керівників підприємств України- переконати банки Укріїни, які вповноважені розміщувати кредитні ресурси західних інвесторів, що саме їх проект є ефективним, прибутковим, важливим для економіки Укріїни вцілому, і дозволить повернути залучені кредитні ресурси своєчасно та у повному обсязі.

Тому, в дипломній роботі будуть розглянуті та проаналізовані проблеми кредитування підприємств, які є причиною неефективного використання кредитних ресурсів та їх несвоєчасного повернення.

Проаналізувавши теоритичну літературу та публікації в періодичних виданнях, ми вирішили викласти тему “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів “ в дипломній роботі наступним чином:

1. В першому розділі висвітлюються основні теоритичні положення кредитування підприємств, принципи на яких здійснюється банківське кредитування, медоди визначення потреби в кредитних ресурсах підприємства та можливості своєчасного їх повернення.

2. В другому розділі, на прикладі практичної ситуації залучення кредитних ресурсів кооперативом “ Контакт” буде проведено аналіз проблем які виникають при використанні цих ресурсів та причин, що їх породжують.

3. В третьому розділі на основі теоритичних та практичних навичок будуть запропоновані шляви вирішення проблем, які були висвітлені в другому розділі.

При аналізі використання кредитних ресурсів буде застосований табличний процесор Excel з професійного пакету офісних програм фірми Microsoft - Microsoft Office Profesional Edition – 97.

    Читайте більше

    Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
    Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

    Проблематика майнового оподаткування
    В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...