Меню сайта

Оцінка динаміки доходів залізниць від вантажних перевезень

З даної таблиці видно, що загальна величина доходів від вантажних перевезень Укрзалізниці у 2010 році становила 33227,9 млн. грн., це на 3824,8 млн. грн. або на 13% більше, ніж у 2009 році. Це відбулося перш за все, за рахунок зростання обсягів вантажоперевезень на 41,3 млн. тонн, а також за рахунок зростання вантажообігу на 22058,7 млн. т/км, в порівнянні з попереднім роком.

У 2008 році Укрзалізниця отримала доходи в сумі 29657,3 млн. грн., а в 2009 р. вони зменшились на 254,2 млн. грн. (0,9%). Таке зниження було пов'язане зі зменшенням обсягів вантажних перевезень, які в 2009 р. дорівнювали 391,2 млн. тонн.

Спад обсягів вантажних перевезень протягом 2008-2009 рр. був спричинений наявністю кризи в країні. Однією з причин значного впливу кризових явищ на обсяги залізничних вантажних перевезень є переважання в їх структурі сировинних матеріалів.

Далі здійснимо аналіз динаміки доходів по кожній залізниці окремо. З таблиці 2.1 видно, що в 2008 році Донецька залізниця отримала дохід в сумі 5655,4 млн. грн., це на 16,4 млн. грн. більше від 2009 р. (5639,0 млн. грн). Доходи Донецької залізниці в 2010 році становили 6362,7 млн. грн, тобто вона отримала на 12,8% більше, в порівнянні з минулим роком.

Що ж до Придніпровської залізниці, то в 2009 році величина доходів дорівнювала 4983,2 млн. грн., а в 2010 р. - 5666,1 млн. грн.

Південна залізниця в 2008 році отримала доходи в розмірі 4180 млн. грн., в 2009 р. їхня величина зменшилась на 53,7 млн. грн. і становила 4126,3 млн. грн. А в 2010 р. доходи Південної залізниці становили 4595,2 млн. грн. Якщо проаналізувати Південно-Західну залізницю, то сума доходів, яка надійшла в її розпорядження в 2008 році дорівнювала 4880,2 млн. грн., в 2009 р. ця сума зменшилась на 118,8 млн. грн. або на 2,4%, в порівнянні з попереднім роком, за рахунок падіння вантажообігу та зниження дохідної ставки, в результаті зменшення навантаження високовартісних вантажів. В 2010 році розмір доходів Південно-Західної залізниці збільшився на 10,6% і становив 5264,3 млн. грн.

Що ж до Одеської та Львівської залізниць, як видно з таблиці 2.1, в 2008 році розмір їх доходів дорівнював відповідно 5000,5 млн. грн. та 4636,3 млн. грн. На протязі 2009-2010 рр. доходи Одеської залізниці збільшилися на 102,4 млн. грн.(або на 2%), а Львівської залізниці - зросли на 21,3 млн. грн. або на 0,5%, за рахунок збільшення обсягів вантажоперевезень. В 2010 р. Одеська залізниця отримала доходи в сумі 5804,9 млн. грн., а Львівська - в розмірі 5360,2 млн. грн.

Однією з причин зменшення розмірів доходів, які отримують залізниці від вантажних перевезень є скорочення транзитних вантажних перевезень українськими залізницями. Це пов'язано, в першу чергу, з активною розбудовою російських портів та припортових комплексів.

Так, у 2010 році дохід від транзиту на Донецькій залізниці дорівнював 749,3 млн. грн., це на 183,8 млн. грн. більше, ніж в попередньому році. Що ж до Південно-Західної залізниці, то в її розпорядження надійшла сума доходів в 2009 році у розмірі 2135,4 млн. грн., в 2010 р.- 2257 млн. грн.

Розмір доходу від транзиту на Придніпровській залізниці в 2008 р. становив 619,8 млн. грн., в 2009 р. дана сума зменшилась на 211,8 млн. грн. за рахунок зменшення обсягів транзитних перевезень вантажів, а в 2010 р. дохід дорівнював 970,7 млн. грн.

Після падіння обсягів перевезень транзитних вантажів у 2009 році (на 52,0% - до 44,8млн.т) Укрзалізниця у 2009 році вжила ряд заходів для стимулювання зростання обсягів таких перевезень. Зокрема, було збільшено знижку на перевезення поїздами контейнерів через прикордонні переходи на російській границі з 15 до 25%. Крім цього була надана 20% знижка для перевезення контейнерів, що прямують через станцію Чоп у Росію або з Росії у Європу. Такі дії, дозволили в 2010 року зберегти обсяги транзитних перевезень (44,5 млн. т) практично на рівні відповідного періоду попереднього року.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Інвестиції у формі капітальних вкладень
Капітальні вкладення - інвестиції в основний капітал, зокрема видатки нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, проектно-пошукові роботи, будівельно-монтажні роботи щодо спорудження будинків та споруд й комунікацій до них та інші витрати кап ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...