Меню сайта

Оцінка динаміки доходів залізниць від вантажних перевезень

З даної таблиці видно, що загальна величина доходів від вантажних перевезень Укрзалізниці у 2010 році становила 33227,9 млн. грн., це на 3824,8 млн. грн. або на 13% більше, ніж у 2009 році. Це відбулося перш за все, за рахунок зростання обсягів вантажоперевезень на 41,3 млн. тонн, а також за рахунок зростання вантажообігу на 22058,7 млн. т/км, в порівнянні з попереднім роком.

У 2008 році Укрзалізниця отримала доходи в сумі 29657,3 млн. грн., а в 2009 р. вони зменшились на 254,2 млн. грн. (0,9%). Таке зниження було пов'язане зі зменшенням обсягів вантажних перевезень, які в 2009 р. дорівнювали 391,2 млн. тонн.

Спад обсягів вантажних перевезень протягом 2008-2009 рр. був спричинений наявністю кризи в країні. Однією з причин значного впливу кризових явищ на обсяги залізничних вантажних перевезень є переважання в їх структурі сировинних матеріалів.

Далі здійснимо аналіз динаміки доходів по кожній залізниці окремо. З таблиці 2.1 видно, що в 2008 році Донецька залізниця отримала дохід в сумі 5655,4 млн. грн., це на 16,4 млн. грн. більше від 2009 р. (5639,0 млн. грн). Доходи Донецької залізниці в 2010 році становили 6362,7 млн. грн, тобто вона отримала на 12,8% більше, в порівнянні з минулим роком.

Що ж до Придніпровської залізниці, то в 2009 році величина доходів дорівнювала 4983,2 млн. грн., а в 2010 р. - 5666,1 млн. грн.

Південна залізниця в 2008 році отримала доходи в розмірі 4180 млн. грн., в 2009 р. їхня величина зменшилась на 53,7 млн. грн. і становила 4126,3 млн. грн. А в 2010 р. доходи Південної залізниці становили 4595,2 млн. грн. Якщо проаналізувати Південно-Західну залізницю, то сума доходів, яка надійшла в її розпорядження в 2008 році дорівнювала 4880,2 млн. грн., в 2009 р. ця сума зменшилась на 118,8 млн. грн. або на 2,4%, в порівнянні з попереднім роком, за рахунок падіння вантажообігу та зниження дохідної ставки, в результаті зменшення навантаження високовартісних вантажів. В 2010 році розмір доходів Південно-Західної залізниці збільшився на 10,6% і становив 5264,3 млн. грн.

Що ж до Одеської та Львівської залізниць, як видно з таблиці 2.1, в 2008 році розмір їх доходів дорівнював відповідно 5000,5 млн. грн. та 4636,3 млн. грн. На протязі 2009-2010 рр. доходи Одеської залізниці збільшилися на 102,4 млн. грн.(або на 2%), а Львівської залізниці - зросли на 21,3 млн. грн. або на 0,5%, за рахунок збільшення обсягів вантажоперевезень. В 2010 р. Одеська залізниця отримала доходи в сумі 5804,9 млн. грн., а Львівська - в розмірі 5360,2 млн. грн.

Однією з причин зменшення розмірів доходів, які отримують залізниці від вантажних перевезень є скорочення транзитних вантажних перевезень українськими залізницями. Це пов'язано, в першу чергу, з активною розбудовою російських портів та припортових комплексів.

Так, у 2010 році дохід від транзиту на Донецькій залізниці дорівнював 749,3 млн. грн., це на 183,8 млн. грн. більше, ніж в попередньому році. Що ж до Південно-Західної залізниці, то в її розпорядження надійшла сума доходів в 2009 році у розмірі 2135,4 млн. грн., в 2010 р.- 2257 млн. грн.

Розмір доходу від транзиту на Придніпровській залізниці в 2008 р. становив 619,8 млн. грн., в 2009 р. дана сума зменшилась на 211,8 млн. грн. за рахунок зменшення обсягів транзитних перевезень вантажів, а в 2010 р. дохід дорівнював 970,7 млн. грн.

Після падіння обсягів перевезень транзитних вантажів у 2009 році (на 52,0% - до 44,8млн.т) Укрзалізниця у 2009 році вжила ряд заходів для стимулювання зростання обсягів таких перевезень. Зокрема, було збільшено знижку на перевезення поїздами контейнерів через прикордонні переходи на російській границі з 15 до 25%. Крім цього була надана 20% знижка для перевезення контейнерів, що прямують через станцію Чоп у Росію або з Росії у Європу. Такі дії, дозволили в 2010 року зберегти обсяги транзитних перевезень (44,5 млн. т) практично на рівні відповідного періоду попереднього року.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...