Меню сайта

Аналіз банківських депозитів фізичних осіб в Україні

Обсяг депозитів стабільно збільшувався за винятком 2009 року: зменшився всього на 3,8 млрд. грн. порівняно з 2008 р. в більшій мірі за рахунок зменшення депозитів в національній валюті на 8,9 млрд. грн., що безперечно пов’язано з системною економічною кризою в Україні в цей період, в наслідок чого зменшились доходи населення та відбувся значний відтік депозитів населення.

Темпи приросту депозитів домогосподарств в 2006 році складали 45,6%, в 2007 р. 53,6%, в 2008 р. передчуття кризи вже відобразилося на темпі приросту депозитів - знизився на 23,4%, тобто депозитна активність домашніх господарств різко знизилася, а у згадуваному 2009 р. темп приросту став від’ємним: -1,7%, тобто населення вилучало всі кошти зі своїх рахунків.

В 2011 році можна побачити зменшення депозитів домогосподарств у євро з 34,3 млрд. грн. до 31,6 млрд., але на загальній сумі депозитів це не дуже суттєво відобразилося через те, що всі депозити за всіма іншими видами валют стабільно зростали (темп росту депозитів в гривні: 12,3%, в доларах: 19,5%, в російських рублях: 67,1%). Така ситуація ясно вказує на недовіру населення до європейської валюти та

Розглянемо структуру депозитів домашніх господарств в 2005-2011 рр. у розрізі валют (рис.2.7).

Рисунок 2.7 - Структура депозитів домашніх господарств в 2005 - 2011 рр. Примітка. Складено за даними [29]

Аналіз структури залучених депозитів домашніх господарств в Україні за період 2005-2010 рр. показує, що їх динаміка співпадає з динамікою депозитів резидентів у цілому, але разом з тим спостерігається більша ступінь «доларизації». За п’ять років депозити домашніх господарств в іноземній валюті збільшили свою частку в загальній структурі з 41,58 % до 52,79 % або нат11,21 п. В сумарному вимірі збільшення цієї частки дорівнює 81,927 млрд. грн., що на 24,514 млрд. грн. більше від депозитів у національній валюті (57,413 млрд. грн.). Депозити домашніх господарств у 2009 р. мали у своїй структурі більшість депозитів у іноземній валюті - їх частка складала 52,79 % (депозити резидентів - 48,3 %). Відмінністю 2009 року від попередніх років стала зміна структури депозитів, яка характеризувалася поступовим зростанням частки депозитів в іноземній валюті.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...