Меню сайта

Аналіз банківських депозитів фізичних осіб в Україні

Обсяг депозитів стабільно збільшувався за винятком 2009 року: зменшився всього на 3,8 млрд. грн. порівняно з 2008 р. в більшій мірі за рахунок зменшення депозитів в національній валюті на 8,9 млрд. грн., що безперечно пов’язано з системною економічною кризою в Україні в цей період, в наслідок чого зменшились доходи населення та відбувся значний відтік депозитів населення.

Темпи приросту депозитів домогосподарств в 2006 році складали 45,6%, в 2007 р. 53,6%, в 2008 р. передчуття кризи вже відобразилося на темпі приросту депозитів - знизився на 23,4%, тобто депозитна активність домашніх господарств різко знизилася, а у згадуваному 2009 р. темп приросту став від’ємним: -1,7%, тобто населення вилучало всі кошти зі своїх рахунків.

В 2011 році можна побачити зменшення депозитів домогосподарств у євро з 34,3 млрд. грн. до 31,6 млрд., але на загальній сумі депозитів це не дуже суттєво відобразилося через те, що всі депозити за всіма іншими видами валют стабільно зростали (темп росту депозитів в гривні: 12,3%, в доларах: 19,5%, в російських рублях: 67,1%). Така ситуація ясно вказує на недовіру населення до європейської валюти та

Розглянемо структуру депозитів домашніх господарств в 2005-2011 рр. у розрізі валют (рис.2.7).

Рисунок 2.7 - Структура депозитів домашніх господарств в 2005 - 2011 рр. Примітка. Складено за даними [29]

Аналіз структури залучених депозитів домашніх господарств в Україні за період 2005-2010 рр. показує, що їх динаміка співпадає з динамікою депозитів резидентів у цілому, але разом з тим спостерігається більша ступінь «доларизації». За п’ять років депозити домашніх господарств в іноземній валюті збільшили свою частку в загальній структурі з 41,58 % до 52,79 % або нат11,21 п. В сумарному вимірі збільшення цієї частки дорівнює 81,927 млрд. грн., що на 24,514 млрд. грн. більше від депозитів у національній валюті (57,413 млрд. грн.). Депозити домашніх господарств у 2009 р. мали у своїй структурі більшість депозитів у іноземній валюті - їх частка складала 52,79 % (депозити резидентів - 48,3 %). Відмінністю 2009 року від попередніх років стала зміна структури депозитів, яка характеризувалася поступовим зростанням частки депозитів в іноземній валюті.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...