Меню сайта

Класифікація форм експорту та імпорту капіталів

Світовий ринок позичкових капіталів - система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторами різних країн.

Світовий грошовий ринок - надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).

Світовий ринок капіталів - надання тривалих позик, фінансування капіталовкладень.

. Кредитний ринок,

. Ринок цінних паперів

. Ринок євровалют

. Євроринок

Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:

. Вкладники - населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.

. Посередники (акумулятори і постачальники капіталу) - транснаціональні банки фінансові компанії, фондові біржі, центральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.

. Споживачі(позичальники) - ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.

Географічна структура світового ринку позичкових капіталів - відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.

Основні передумови формування фінансових центрів:

Ø Високий рівень економічного розвитку країни.

Ø Активна участь у МЕВ.

Ø Розвинений національний ринок капіталів.

Ø Ліберальне валютне і податкове законодавство.

Ø Відносна політична стабільність.

Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.

Ядром світового ринку капіталів є Євроринок - це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах(валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження). Обсяг позичкових капіталів Євроринку в 2010 р. складав 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складав 10трл $ [43].

Функції світового ринку позичкових капіталів:

. Акумуляція капіталу.

. Перерозподіл капіталу.

. Стабільність світового господарства.

. Забезпечення прибутку від кредитних операцій.

Міжнародний кредит - це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.

Класифікація кредитів різноманітна:

. За призначенням:

а). комерційні кредити - це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.

б). фінансові кредити - це кредити, які можуть використовуватися позичальниками на довільні цілі(інвестиції, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)

. За джерелами кредитування:

а). внутрішні - це кредити, які надаються суб’єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.

б). зовнішні - це кредити іноземних позичальників національним суб’єктам для здійснення ЗЕД.

. Суб’єктами кредитування:

а) приватні кредити - це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.

б)державні кредити - це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.

в)кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій.

г)змішані кредити - це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредиторами.

. За формою надання:

а). товарні кредити - це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.

б). валютні кредити - це грошові фінансові кредити.

. За формою забезпечення:

а). забезпечений кредит - це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.

б). бланковий кредит - це міжнародний кредит, який надається під зобов’язання боржника сплатити його і під соло-вексель з одним підписом позичальника.

. За терміном дії:

а)короткострокові кредити - до 1 року.

б)середньострокові кредити - від 1-5 років.

в)довгострокові кредити - зверх 5-7 років.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...