Меню сайта

Класифікація форм експорту та імпорту капіталів

Світовий ринок позичкових капіталів - система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторами різних країн.

Світовий грошовий ринок - надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).

Світовий ринок капіталів - надання тривалих позик, фінансування капіталовкладень.

. Кредитний ринок,

. Ринок цінних паперів

. Ринок євровалют

. Євроринок

Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:

. Вкладники - населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.

. Посередники (акумулятори і постачальники капіталу) - транснаціональні банки фінансові компанії, фондові біржі, центральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.

. Споживачі(позичальники) - ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.

Географічна структура світового ринку позичкових капіталів - відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.

Основні передумови формування фінансових центрів:

Ø Високий рівень економічного розвитку країни.

Ø Активна участь у МЕВ.

Ø Розвинений національний ринок капіталів.

Ø Ліберальне валютне і податкове законодавство.

Ø Відносна політична стабільність.

Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.

Ядром світового ринку капіталів є Євроринок - це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах(валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження). Обсяг позичкових капіталів Євроринку в 2010 р. складав 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складав 10трл $ [43].

Функції світового ринку позичкових капіталів:

. Акумуляція капіталу.

. Перерозподіл капіталу.

. Стабільність світового господарства.

. Забезпечення прибутку від кредитних операцій.

Міжнародний кредит - це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.

Класифікація кредитів різноманітна:

. За призначенням:

а). комерційні кредити - це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.

б). фінансові кредити - це кредити, які можуть використовуватися позичальниками на довільні цілі(інвестиції, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)

. За джерелами кредитування:

а). внутрішні - це кредити, які надаються суб’єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.

б). зовнішні - це кредити іноземних позичальників національним суб’єктам для здійснення ЗЕД.

. Суб’єктами кредитування:

а) приватні кредити - це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.

б)державні кредити - це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.

в)кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій.

г)змішані кредити - це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредиторами.

. За формою надання:

а). товарні кредити - це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.

б). валютні кредити - це грошові фінансові кредити.

. За формою забезпечення:

а). забезпечений кредит - це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.

б). бланковий кредит - це міжнародний кредит, який надається під зобов’язання боржника сплатити його і під соло-вексель з одним підписом позичальника.

. За терміном дії:

а)короткострокові кредити - до 1 року.

б)середньострокові кредити - від 1-5 років.

в)довгострокові кредити - зверх 5-7 років.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...