Меню сайта

Стан розвитку франчайзингу в Україні

Як працює мережа "1С: Франчайзинг". 1С: Франчайзинг" - це мережа самостійних незалежних підприємств, які отримали сертифікат фірми "1С" на надання комплексних сервісних послуг з автоматизації облікової та офісної роботи, включаючи:

· допомогу клієнту у виборі програмних засобів;

· продаж та доставку програмних продуктів;

· встановлення, налагодження і впровадження з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства;

· обслуговування після продажу;

· консультації і навчання користувачів.

Для успішного виконання цих функцій "1С" надає франчайзі методичну, технологічну, інформаційну і рекламну підтримку, а також навчає й атестує їх. Серед видів інформаційно-технологічної підтримки:

· технологічне розсилання - щомісячний компакт-диск зі свіжими релізами програм;

· типові конфігурації, повідомлення з описанням поліпшень;

· прайс-аркуші, інформаційні листи партнерам, новини і щоквартальний каталог програмних продуктів;

· методичні посібники;

· демо-версії програмних продуктів, типові методики показу, слайди та відео;

· консультації електронною поштою (7000 звертань на місяць);

· партнерський компакт-диск з рекламно-інформаційними матеріалами;

· Web-сервер www.1c.ru тощо.

Серед інших також на Україні слід відмітити діяльність таких компаній що використовують франчайзінг “Ростікс”, “Mc Donalds», «Coca Cola”, “СИНТ-Мастер” [15].

Аналізуючи стан франчайзінгових відносин на Україні дістаємося висновку, що однією з основних рис, українського франчайзінгу є присутність іноземного елементу. Це викликає певні правові проблеми:

а) з’ясування правосуб’єктності іноземної сторони;

б) правове регулювання і захист виключних прав промислової власності;

в) відповідність українського законодавства міжнародним нормам і угодам.

Таким чином забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, шляхом законодавчого врегулювання, та приведення законодавчої бази франчайзингу у відповідність з міжнародними угодами є невід’ємними умовами просунення та розвитку франчайзингу на українському ринку

З усіх незалежних компаній, що створилися в світі через перші 3 роки близько 80% припиняють своє існування, у той час як частка франчайзингових банкрутів у перші 3 роки становить менше ніж 10%. Вцілому, за останні п'ять років у світі менше 9% франчайзингових підприємств виявилися нежиттєздатними.

Навідміну від усього світу, де франчайзинг вже давно став невід'ємним атрибутом економіки (за оцінками експертів, у розвинених країнах більше 40% всіх продажів здійснюється через франчайзингові мережі), в Україні ця бізнес-технологія тільки починає знаходити розвиватися. Досить активно розвивається внутрішній франчайзинг, що являє собою специфічний сплав закордонних франчайзингових технологій і вітчизняних підходів до ведення бізнесу.

Більшість міжнародних компаній, все ще вважає за краще забезпечувати присутність на українському ринку власними силами, вкладаючи значні кошти в нове будівництво (як правило, торгову нерухомість), або виступаючи орендарем відповідних приміщень. Однак в останні роки міжнародні контрагенти починають проявляти інтерес до співпраці з українськими партнерами на основі франчайзингу, при чому велика частина капітальних витрат здійснюється приймаючою стороною. Вітчизняні бізнесмени також приходять до усвідомлення всіх переваг використання відомої торгової марки і відпрацьованої технології ведення бізнесу міжнародних компаній.

Франчайзинг, як складова економіки України, зараз знаходиться на початковому етапі. За даними Асоціації франчайзингу України [12], в нашій країні на сьогоднішній день функціонує понад 250 франчайзингових мереж (для порівняння: у США їх становить більше 1500, у Франції - понад 750, у Польщі - близько 340). В останні кілька років їх кількість почала поступово збільшуватися, це є безумовним показником рентабельності даного бізнесу в Україні.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...