Меню сайта

Стан розвитку франчайзингу в Україні

Як працює мережа "1С: Франчайзинг". 1С: Франчайзинг" - це мережа самостійних незалежних підприємств, які отримали сертифікат фірми "1С" на надання комплексних сервісних послуг з автоматизації облікової та офісної роботи, включаючи:

· допомогу клієнту у виборі програмних засобів;

· продаж та доставку програмних продуктів;

· встановлення, налагодження і впровадження з урахуванням індивідуальних особливостей діяльності підприємства;

· обслуговування після продажу;

· консультації і навчання користувачів.

Для успішного виконання цих функцій "1С" надає франчайзі методичну, технологічну, інформаційну і рекламну підтримку, а також навчає й атестує їх. Серед видів інформаційно-технологічної підтримки:

· технологічне розсилання - щомісячний компакт-диск зі свіжими релізами програм;

· типові конфігурації, повідомлення з описанням поліпшень;

· прайс-аркуші, інформаційні листи партнерам, новини і щоквартальний каталог програмних продуктів;

· методичні посібники;

· демо-версії програмних продуктів, типові методики показу, слайди та відео;

· консультації електронною поштою (7000 звертань на місяць);

· партнерський компакт-диск з рекламно-інформаційними матеріалами;

· Web-сервер www.1c.ru тощо.

Серед інших також на Україні слід відмітити діяльність таких компаній що використовують франчайзінг “Ростікс”, “Mc Donalds», «Coca Cola”, “СИНТ-Мастер” [15].

Аналізуючи стан франчайзінгових відносин на Україні дістаємося висновку, що однією з основних рис, українського франчайзінгу є присутність іноземного елементу. Це викликає певні правові проблеми:

а) з’ясування правосуб’єктності іноземної сторони;

б) правове регулювання і захист виключних прав промислової власності;

в) відповідність українського законодавства міжнародним нормам і угодам.

Таким чином забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, шляхом законодавчого врегулювання, та приведення законодавчої бази франчайзингу у відповідність з міжнародними угодами є невід’ємними умовами просунення та розвитку франчайзингу на українському ринку

З усіх незалежних компаній, що створилися в світі через перші 3 роки близько 80% припиняють своє існування, у той час як частка франчайзингових банкрутів у перші 3 роки становить менше ніж 10%. Вцілому, за останні п'ять років у світі менше 9% франчайзингових підприємств виявилися нежиттєздатними.

Навідміну від усього світу, де франчайзинг вже давно став невід'ємним атрибутом економіки (за оцінками експертів, у розвинених країнах більше 40% всіх продажів здійснюється через франчайзингові мережі), в Україні ця бізнес-технологія тільки починає знаходити розвиватися. Досить активно розвивається внутрішній франчайзинг, що являє собою специфічний сплав закордонних франчайзингових технологій і вітчизняних підходів до ведення бізнесу.

Більшість міжнародних компаній, все ще вважає за краще забезпечувати присутність на українському ринку власними силами, вкладаючи значні кошти в нове будівництво (як правило, торгову нерухомість), або виступаючи орендарем відповідних приміщень. Однак в останні роки міжнародні контрагенти починають проявляти інтерес до співпраці з українськими партнерами на основі франчайзингу, при чому велика частина капітальних витрат здійснюється приймаючою стороною. Вітчизняні бізнесмени також приходять до усвідомлення всіх переваг використання відомої торгової марки і відпрацьованої технології ведення бізнесу міжнародних компаній.

Франчайзинг, як складова економіки України, зараз знаходиться на початковому етапі. За даними Асоціації франчайзингу України [12], в нашій країні на сьогоднішній день функціонує понад 250 франчайзингових мереж (для порівняння: у США їх становить більше 1500, у Франції - понад 750, у Польщі - близько 340). В останні кілька років їх кількість почала поступово збільшуватися, це є безумовним показником рентабельності даного бізнесу в Україні.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...