Меню сайта

Перспективи розвитку франчайзингу в Україні

Таблиця 3.1- Реєстр франчайзингових мереж в Україні за 2007-2009 рр.

ВИСНОВОК

Стрімкий розвиток франчайзингу, що спостерігається практично в усьому світі, буде продовжуватися. Однак франчайзингові системи завтрашнього дня не будуть ідентичними тим, що існують сьогодні. При стрімких змінах в економіці, коли ідея створення єдиного світового ринку практично стала реальністю, деякі внутрішні аспекти природи франчайзингу як такого знаходяться в процесі перетворення.

Одним із ключових факторів, що стимулюють ріст франчайзингу в Україні, є зменшення частки традиційного виробництва і витиснення його сектором сфери послуг. Франчайзинг особливо стрімко розвивається в сфері суспільного харчування. Він припускає пристосовність до умов ринку. Передача концепції бізнесу полегшує входження франчайзингу в підприємницьку діяльність, з тієї причини, що даний вид франчайзингу регламентує практично всі аспекти діяльності даного підприємства.

Однак, розвиток франчайзингу в Україні не знаходить належної підтримки на державному рівні. Українське законодавство гальмує розвиток франчайзингу. Для порівняння в США створено біля сотні законів, що так чи інакше стосуються франчайзингу, у той час як на Україні відсутній навіть закон про франчайзинг.

Дивлячись на статистику приблизно половина з зареєстрованих в Україні підприємств малого бізнесу так і не розгорнули свою діяльність через брак стартового капіталу.

Відсутність власних засобів, стримувала і буде стримувати розвиток франшизних підприємств, проте завдяки специфічним особливостям франчайзингу ринок альтернативного фінансування для них більш сприятливий. Однак, на підтримку з боку франчайзерів вітчизняним підприємцям поки розраховувати не приходиться. Така позиція спричинен нестабільністю українського інвестиційного ринку, тому закордонні франчайзери побоюються ризикувати, не маючи надійних гарантій.

Та незважаючи на наявність гальмуючих факторів, франчайзинг в Україні успішно розвивається. Усе більше підприємців використовують цю форми ведення бізнесу. Проте значення його для української економіки переоцінити складно: для франчайзера - це один з найшвидших і ефективних способів створення нових підприємств, об'єднаних у єдину систему, для франчайзі - розвивати власний бізнес на базі перевіреної бізнес-моделі, а для держави - ефективний інструмент підтримки малого й індивідуального підприємництва, тобто розвитку всієї української економіки.

ДОДАТКИ

Додаток А

В таблиці наведна порівняльна характеристика методів франчайзингу.

Таблиця А.1

Метод франчайзингу

Умови розповсюдження

Переваги

Недоліки

Класичний

Стандартні

простота застосування

досить повільне розширення мережі; великі витрати

Регіональний (районний)

Головний франчайзі розширює мережу в Визначеному регіоні

переваги при встановленні ціни; зменшення витрат на контроль з боку франчайзера

досить жорсткі умови договору по освоєнню території

Суб-франчайзинг

Власник районної франшизы (субфранчайзер) одержує право на продаж субфран-шиз

можливість залучення значного додаткового капіталу

сильна залежність франчайзі від фінансових, управлінських і маркетингових здібностей субфранчайзера

Франчайзинг що розвивається

Передача ексклюзивних прав на розвиток району групі інвесторів

швидке розширення франшизної мережі з мінімальними витратами для франчайзера

Обмеження положення інвестора як власника; високі початкові витрати

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Оцінка фінансової стійкості є важливим показником фінансового стану будь-якого підприємства, адже цей показник характеризує стан активів (пасивів) підприємства, що гарантує постійну платоспроможність та може вчасно розраховуватись за своїми боргами та зобов'язаннями. Узагальнюючим показником ф ...

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях досягенння благоприємних умов розви ...