Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Старокотельнянське», як бази дослідження

Отже, головними об’єктами господарської діяльності підприємства є виробництво зернових культур (пшениці, жита, кукурудзи, овса), картоплі, худоби (велика рогата худоба, свині). Всього в 2011 році обсяги господарювання становлять 1831,7тис.грн., що на 122,2тис.грн., або на 7,1% більше 2009 року. В 2011 році відбулося зниження обсягів господарювання по наступних видах продукції: пшениці - на 7,4%; льону-насіння - на 32,7%; великої рогатої худоби - на 9,3%. Водночас відбулося зростання обсягів господарювання, найбільше за наступними видами продукції: льонотреста - на 127,3%; овес - на 51,7%, кукурудзи - 30,9%. В цілому на підприємстві спостерігається стійка позитивна тенденція до нарощування обсягів господарювання в останні роки.

Діяльність підприємства пов’язана із сезонним характером робіт (сільськогосподарський сезон), тому багато тимчасових та сезонних робітників.

Чисельність працівників:

Постійних - 215

Сезонних - до 400

Штат бухгалтерської служби - 5 чоловік

Кліматичні умови розташування СТОВ «Старокотельнянське» сприятливі для сільськогосподарського виробництва, але в окремі роки спостерігається значне зрідження озимих посівів після зимівлі, а також пошкодження окремих сільськогосподарських культур у весняно-літній період під впливом посушливо-суховійних та інших несприятливих метеорологічних умов.

Як відомо, ґрунти лісостепу сформувались в основному на лісах та лісовидних суглинках і характеризуються високою потенційною родючістю. Ґрунтовий покрив складається з темно-сірих опідзолених ґрунтів. В цих районах також зустрічається чорноземи опідзолені та чорноземи мало гумусні, часткова вилугувані й карбонатні.

Район помірно теплий помірно зволожений. За період з середньодобовою температурою понад 10 оС тут випадає 310 - 320 мм опадів, а за рік - 480 - 560 мм. Період з середньодобовою температурою понад 15 оС тут триває на 5 днів більше, ніж на решті території області.

Останні весняні приморозки закінчуються у середньому 26 - 28 квітня, а перші осінні заморозки починаються 6 - 7 жовтня. В окремі роки ці показники коливаються, що і впливає на тривалість без морозного періоду.

На території землекористування господарства проходять автомобільні дороги загального користування, протяжністю 30,2 км, в тому числі з твердим покриттям 20 км. По них здійснюється зв'язок з районним центром, а через нього з обласним.

Територія господарства не містить важливих автомобільних шляхів та залізно дорожніх станцій. Тому господарство має не дуже сприятливі шляхи сполучення для реалізації продукції та зв’язку з постачальниками.

Серед обслуговуючих виробництв господарства - автопарк, ремонтна майстерня тракторна та будівельна бригада; серед підсобних - млин.

Основні виробничо-економічні показники господарської діяльності СТОВ «Старокотельнянське» наведено в табл 2.2

Таблиця 2.2

Основні виробничо-економічні показники господарської діяльності підприємства

Назва показника

2009

2010

2011

Відхилення 2011р. від 2009р., + -

1

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

62475

63550

69875

+ 7400

2

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.

32361

39804

68041,5

+ 35680,5

3

Середньоспискова чисельність всього персоналу, чол.

245

234

215

-30

4

Обсяг виробництва валової продукції, тис. грн.

1709,5

1745,7

1831,7

+ 122,2

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, тис. грн.

131119

173936

211958

+ 80839

6

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, тис. грн.

118086

155685

190144

+7 2058

7

Загальний: - прибуток, тис. грн. - збиток, тис. грн.

13542

14731

18007

+ 4465

8

Чистий: - прибуток, тис. грн. - збиток, тис. грн.

10294

10638

14170

+ 3876

9

Фондовіддача, грн. ( ф.2 р 035 / ф.1 р 030

2,46

3,14

3,43

+0,97

10

Фондомісткість, грн. (ф.1 р 030/ ф.2 р 035)

0,4

0,32

0,3

-0,1

11

Продуктивність праці, грн./чол. ( р. 4 / р.3)

6,98

7,46

8,52

+1,54

12

Обсяг валової продукції в розрахунку на, грн.:

12.1

одиницю середньорічної вартості основних фондів, грн. ( р4 / р 1)

0,03

0,03

0,03

-

12.2

одиницю середньорічної вартості оборотних активів (р 4/ р 2)

0,05

0,04

0,03

-0,02

13

Обсяг отриманого загального прибутку на, грн.:

13.1

одиницю середньорічної вартості основних фондів (р 7 / р 1)

0,22

0,23

0,26

+0,04

13.2

одиницю середньорічної вартості оборотних активів (р 7 / р 2)

0,42

0,37

0,26

-0,16

13.3

одного середньоспискового працівника (р 7 / р 3)

55,3

63,0

83,8

+28,5

14

Рентабельність фондів, % (р 8 / р 1)

0,16

0,17

0,20

+0,04

15

Рентабельність виробництва, % ( р 8 / р 4)

6,02

6,09

7,74

+1,72

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...