Меню сайта

Планування доходів та механізм визначення видатків Пенсійного фонду

Рис. 2.1.4 Структура надходжень з Державного бюджету згідно розрахунків ПФУ Київського району м. Одеси

За Державним бюджетом України закріплено фінансування таких виплат:

· пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського складу;

· пенсії працівникам різних органів державної влади (державним службовцям, суддям, народним депутатам тощо);

· пенсії особам, які не мають трудового стажу для призначення трудової пенсії;

· надбавок та підвищень за різними пенсійними програмами (згідно законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу”, "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, допомог пенсіонерам по догляду за дітьми, допомог працездатним за доглядом одинокими пенсіонерами тощо);

· компенсації різниці у пенсійному забезпеченні науковим працівникам (згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність”)

· на додаткові заходи, пов’язані з виплатою окремих видів пенсій (багатодітним матерям та матерям інвалідів з дитинства, інвалідом зору 1 категорії, непрацюючій працездатній особі - інваліду 1 групи);

· надбавки до пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кошти Фонду сприяння зайнятості населення ідуть на видатки, пов’язані з достроковим виходом працівників на пенсію, призначені відповідно до ст.26 Закону України "Про зайнятість населення" (табл. №2.1.4).

Кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань ідуть на профілактику нещасних випадків та профзахворювань; медичну, соціальну та професійну реабілітацію, відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (членам їх сімей).

Таким чином, першою і однією з важливих складових управління формуванням і використанням коштів Пенсійного фонду України є планування. В основу планування надходжень покладено виконання дохідної частини бюджету фонду за попередній рік, і залежно від конкретного

Таблиця № 2.1.4.

Прогнозні показники надходжень з цільових фондів згідно розрахунків ПФУ Київського району м. Одеси, млн. грн

Показники

2008

2009

2010

Зміна до попереднього року

(+, - )

у сумі

у %

1. Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0,02

0,08

0,07

0,06

0,01

400

87,5

2. Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

0,02

0,08

1,0

0,06

0,92

400

1250

джерела надходження визначають можливий обсяг поступлень. В основу планування видатків покладені дані про контингент одержувачів пенсій згідно окремих законодавчих актів та середнього розміру виплачуваних пенсій по такому напряму за попередній рік.

Використання коштів бюджету Пенсійного фонду здійснюється за напрямками, що кореспондують із напрямками, визначеними Положенням про Пенсійний фонд України (рис.2.1.5).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Оцінка інвестиційного клімату України
Інвестиційна діяльність є основною передумовою для створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Стримування інвестиційної активності внутрішніх і закордонних інвесторів за рахунок сформованого несприятливого інвестиційного середовища веде до зниження загальних ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...