Меню сайта

Майновий стан ПрАТ «Полтавський лікеро - горілчаний завод» та джерела його формування

Аналізуючи дані таблиці 2.2.5, видно, що їх вартість зменшилася з 4750 тис.грн до 2106 тис. грн. У структурі оборотних активів найбільшу частку у 2008 та 2009 роках займала дебіторська заборгованість і склала 51,31% і 34,20% відповідно, а у 2010 році - виробничі запаси (32,69%). Розмір запасів збільшився з 569 тис. грн. у 2008 році до 706 тис. грн. у 2010 році, а їх питома вага склала 11,68% у 2008 році, 15,12% у 2009 році та 32,69% у 2010 році. Збільшення обсягів запасів було пов’язане зі збільшенням обсягів виробництва та характером виробництвом.

Розмір дебіторської заборгованості у 2009 році проти 2008 року зменшився на 1125 тис.грн, а їх питома вага у 2010 році знизилася на 5,04 п.п. і становила 51,31%, що є позитивним для підприємства. Розмір грошових коштів знизився за період з 215 тис. грн. у 2008 році до 110 тис. грн у 2010 році, що заслуговує негативної оцінки. Сума інших оборотних активів у 2009 році проти 2008 року значно зросла на 262 тис. грн., а у 2010 році проти 2009 року зросла на 67 тис. грн, відповідно до їх вартісних змін, змін питомої ваги у валюті балансу.

Ефективне використання оборотних активів відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності господарювання та залежить від дії множинних факторів. У сучасних умовах, великий вплив на ефективність використання оборотних активів мають факторі кризового стану економіки, що діють незалежно від бажання підприємства.

Тому наступним етапом оцінки майнового стану підприємства є аналіз ефективності використання оборотних активів, так як вони є домінуючою складовою у структурі майна Товариства. Для цього скористаємося розрахунковою таблицею 2.2.6.

дивідендний платоспроможність фінансовий ефективність

Таблиця 2.2.6 Показники ефективності використання ОА ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» за 2008-2010 роки

Показник

2008

2009

2010

Відхилення

2009 від 2008

2010 від 2008

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

Середні залишки оборотних активів усього, тис.грн, у тому числі

4926,00

4293,00

2998,00

-633,00

-1295,00

грошових коштів та їх еквівалентів

215,00

196,00

113,00

-19,00

-83,00

коштів у розрахунках

2525,00

1654,00

1033,00

-871,00

-621,00

Запасів

569,00

580,00

706,00

11,00

126,00

Виручка від реалізації, без ПДВ і акцизу, тис. грн.

15823,00

12689,00

7285,00

-3134,00

-5404,00

одноденна виручка, тис.грн

43,95

35,25

20,24

-8,71

-15,01

Оборотність оборотних активів, у днях, у тому числі

112,07

121,80

148,15

9,72

26,35

грошових коштів та їх еквівалентів

4,89

5,56

5,58

0,67

0,02

коштів у розрахунках

57,45

46,93

51,05

-10,52

4,12

Запасів

12,95

16,46

34,89

3,51

18,43

Число оборотів оборотних активів, раз, у тому числі

3,21

2,96

2,43

-0,26

-0,53

грошових коштів та їх еквівалентів

73,60

64,74

64,47

-8,86

-0,27

коштів у розрахунках

6,27

7,67

7,05

1,41

-0,62

Запасів

27,81

21,88

10,32

-5,93

-11,56

Коефіцієнт закріплення оборотних активів

0,31

0,34

0,41

0,03

0,07

Вивільнення(-), залучення(+) коштів в оборот у звязку зі зміною їх оборотності, тис. грн

Х

342,67

533,31

Х

Х

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...