Меню сайта

Майновий стан ПрАТ «Полтавський лікеро - горілчаний завод» та джерела його формування

Аналізуючи дані таблиці 2.2.5, видно, що їх вартість зменшилася з 4750 тис.грн до 2106 тис. грн. У структурі оборотних активів найбільшу частку у 2008 та 2009 роках займала дебіторська заборгованість і склала 51,31% і 34,20% відповідно, а у 2010 році - виробничі запаси (32,69%). Розмір запасів збільшився з 569 тис. грн. у 2008 році до 706 тис. грн. у 2010 році, а їх питома вага склала 11,68% у 2008 році, 15,12% у 2009 році та 32,69% у 2010 році. Збільшення обсягів запасів було пов’язане зі збільшенням обсягів виробництва та характером виробництвом.

Розмір дебіторської заборгованості у 2009 році проти 2008 року зменшився на 1125 тис.грн, а їх питома вага у 2010 році знизилася на 5,04 п.п. і становила 51,31%, що є позитивним для підприємства. Розмір грошових коштів знизився за період з 215 тис. грн. у 2008 році до 110 тис. грн у 2010 році, що заслуговує негативної оцінки. Сума інших оборотних активів у 2009 році проти 2008 року значно зросла на 262 тис. грн., а у 2010 році проти 2009 року зросла на 67 тис. грн, відповідно до їх вартісних змін, змін питомої ваги у валюті балансу.

Ефективне використання оборотних активів відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності господарювання та залежить від дії множинних факторів. У сучасних умовах, великий вплив на ефективність використання оборотних активів мають факторі кризового стану економіки, що діють незалежно від бажання підприємства.

Тому наступним етапом оцінки майнового стану підприємства є аналіз ефективності використання оборотних активів, так як вони є домінуючою складовою у структурі майна Товариства. Для цього скористаємося розрахунковою таблицею 2.2.6.

дивідендний платоспроможність фінансовий ефективність

Таблиця 2.2.6 Показники ефективності використання ОА ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» за 2008-2010 роки

Показник

2008

2009

2010

Відхилення

2009 від 2008

2010 від 2008

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

тис.грн

Середні залишки оборотних активів усього, тис.грн, у тому числі

4926,00

4293,00

2998,00

-633,00

-1295,00

грошових коштів та їх еквівалентів

215,00

196,00

113,00

-19,00

-83,00

коштів у розрахунках

2525,00

1654,00

1033,00

-871,00

-621,00

Запасів

569,00

580,00

706,00

11,00

126,00

Виручка від реалізації, без ПДВ і акцизу, тис. грн.

15823,00

12689,00

7285,00

-3134,00

-5404,00

одноденна виручка, тис.грн

43,95

35,25

20,24

-8,71

-15,01

Оборотність оборотних активів, у днях, у тому числі

112,07

121,80

148,15

9,72

26,35

грошових коштів та їх еквівалентів

4,89

5,56

5,58

0,67

0,02

коштів у розрахунках

57,45

46,93

51,05

-10,52

4,12

Запасів

12,95

16,46

34,89

3,51

18,43

Число оборотів оборотних активів, раз, у тому числі

3,21

2,96

2,43

-0,26

-0,53

грошових коштів та їх еквівалентів

73,60

64,74

64,47

-8,86

-0,27

коштів у розрахунках

6,27

7,67

7,05

1,41

-0,62

Запасів

27,81

21,88

10,32

-5,93

-11,56

Коефіцієнт закріплення оборотних активів

0,31

0,34

0,41

0,03

0,07

Вивільнення(-), залучення(+) коштів в оборот у звязку зі зміною їх оборотності, тис. грн

Х

342,67

533,31

Х

Х

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...