Меню сайта

Проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні та шляхи їх вирішення

Світовий досвід показує, що у розвинених країнах нині є досить великою частка накопичувальної системи другого рівня, у той самий час як максимальна частка солідарної системи становить близько 50%. В Україні ж ця частка становить 99%, система ж другого рівня практично відсутня [див. Рис. 3.1]. соціальний виплата гарантія фінансування

Для вирішення проблем пенсійного забезпечення, досягнення бездефіцитності пенсійного фонду та уникнення збільшення навантаження на працюючих людей, доцільно буде здійснити на державному рівні такі заходи, як:

із метою зниження розміру видатків Пенсійного Фонду до адекватних меж, обмежити розмір максимальної пенсії хоча б на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатної людини. Такий розмір максимальної пенсії дозволить пенсіонерові прожити на гідному рівні, і водночас зменшить видатки Пенсійного фонду, а отже, зменшить і розмір його дефіциту.

для уникнення ситуації, коли працюючі громадяни не зможуть утримувати зростаючу кількість пенсіонерів, запровадити в обов’язковому порядку другий рівень пенсійного забезпечення - обов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. За такої системи працююча людина матиме змогу сама забезпечувати себе майбутньою пенсією, оскільки протягом трудового життя буде здійснювати відрахування на свій особистий пенсійний рахунок, а потім отримувати кошти саме з нього. Також потрібно створити умови для розвитку недержавного пенсійного страхування, яке буде здійснюватись недержавними страховими фондами. Участь у недержавних пенсійних фондах приваблива для працівників та роботодавців. Проте щоб недержавні пенсійні фонди мали перспективи розвитку, вони потребують стимулів з боку держави, що виражається в особливому механізмі оподаткування. Якщо оподаткування здійснюватиметься лише на етапі виплати пенсій, то це сприятиме високій інвестиційній активності фондів, створить надійний фінансовий ресурс економічного зростання. А це створить передумови для зростання заробітної плати.

Також багато науковців звертають увагу на такий шлях оздоровлення пенсійної системи, як створення умов для підвищення заробітної платні, її детінізації. Адже більшість працівників левову частку зарплатні отримують "у конвертах", відповідно, без сплати внесків до Пенсійного фонду. Проблема загострюється ще й тим, що мінімальні зарплати працівників бюджетної сфери зростають меншими темпами ніж інфляційні очікування, у той час як мінімальні пенсії також зазнають цих показників. Тобто, на мою думку, підвищення заробітних плат допоможе збільшити дохідну частину пенсійного фонду, а також збільшити кількість робочих місць, адже купівельна спроможність населення є головним стимулом для виробника, який, в свою чергу, створить і нові робочі місця.

Серед основних напрямків подальшого розвитку соціального захисту населення в Україні є реформування системи медичного соціального захисту. Так, нині медична система працює за принципом залишкового фінансування, тобто фактично це означає, що є колосальна можливість покривати інші бюджетні видатки за рахунок видатків на охорону здоров`я. Це сприяє розвитку у даній сфері корупції, тіньового сектору, оскільки змушує пацієнтів фінансувати сферу охорони здоров`я у непередбачені законодавством України способи. Як наслідок - незадовільний стан здоров`я українців - за прогнозами міжнародних організацій, до 2026 року чисельність населення в Україні може скоротитися на 12 мільйонів.

Всі ці факти вимагають того, що потрібно шукати позабюджетні джерела фінансування медичного забезпечення, якими можуть стати або розвиток добровільного, або введення обов’язкового медичного страхування. Аналізуючи публікації науковців, можна сказати, що вони висувають багато "за " і не менше "проти" введення обов’язкового медичного страхування. Серед основних позитивних рис називають "відхід від залишкового принципу фінансування охорони здоров`я, посилення конкуренції в галузі, покращення якості медичних послуг" [14, с. 249]. Водночас їх опоненти посилаються на негативний досвід запровадження обов’язкового медичного страхування в Росії.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...