Меню сайта

Проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні та шляхи їх вирішення

На мою ж думку, введення обов’язкового медичного страхування є на даному етапі необхідним, оскільки ані бюджет, ані добровільне медичне страхування не вирішать проблеми - адже витрати пересічного домогосподарства не дозволяють витрачати чималу суму коштів на медичну страховку, та й за даними страхових компаній, лише 5% застрахованих - фізичні особи. Тому, незважаючи на певні недоліки, запровадження обов’язкового медичного страхування є єдиним раціональним шляхом покращення стану медичного захисту. Ця система буде ефективно працювати за умов:

законодавчого врегулювання кола платників соціальних внесків, бази їх нарахування, порядку збирання страхових внесків та їх розподілу, ступінь фінансової участі застрахованих осіб у створенні страхового фонду.

здійснення низки заходів щодо оптимізації мережі лікувальних закладів з метою зниження необґрунтованих витрат на утримання надлишкових площ приміщень та персоналу

забезпечення збалансованості послуг медичного страхування із їх фінансуванням. Для цього має бути розроблена багаторівнева програма медичного страхування з переліком послуг, які надаються всьому населенню безкоштовно у рамках базової програми обов’язкового медичного страхування, та переліком додаткових послуг, що надаються у рамках добровільного медичного страхування, або за рахунок власних коштів громадян.

Отжена даному етапі система соціального захисту населення має низку проблем практично по всіх напрямках своєї діяльності. Так, незадовільним є стан пенсійного забезпечення, необґрунтованими та невідповідними реальним можливостям є видатки на соціальні пільги, а розміри обов’язкових соціальних внесків, хоч і є одними з найвищих у Європі, проте не дають бажаного соціального ефекту. Тому на даному етапі важливої ролі набуває реформування систем соціального захисту у напрямку підвищення адресності соціальної допомоги, розподіл навантаження між бюджетом та позабюджетними соціальними фондами та недержавними фондами соціального страхування у біг підвищення ролі останніх двох. Також пріоритетним завданням має бути збільшення бази нарахування соціальних внесків шляхом підвищення рівня зайнятості та середнього рівня заробітної плати.

Висновки

Соціальний захист - це сукупність соціальних і юридичних гарантій, метою яких є забезпечення державою для кожного члена суспільства реалізації його основних соціально - економічних прав, передовсім права на рівень життя, необхідний для нормального відтворення та розвитку особистості. Згідно ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом."

У системі страхового захисту України можна виділити такі організаційно-правові форми:

) державна соціальна допомога;

) загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

) недержавне соціальне забезпечення;

) соціальні гарантії;

Кожна з цих форм по своєму виконує свої функції і задовольняє різні потреби верств населення.

В другому розділі було розглянуто детально кожну з цих сфер було встановлено що щорічно в видатках бюджету передбачено понад 20% від загальних видатків зведеного бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення і становить понад 63 млрд. грн. Проаналізовано склад і структуру системи соціального захисту населення в Україні.

Також було досліджено особливості загально обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття або втрати працездатності. При аналізі соціального страхування було визначено що виплати на цю сферу соціального захисту становили 3,7 млрд. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Історичний досвід оподаткування в Україні
Становлення України як суверенної, демократичної, правової держави передбачає необхідність проведення соціально-економічних та правових реформ. У цьому контексті потребує реформування та вдосконалення існуюча податкова система України. Реформування податкової системи вимагає чіткого у ...

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...