Меню сайта

Проблеми фінансування соціального захисту населення в Україні та шляхи їх вирішення

Було проаналізовано динаміку соціальних виплат і загальних соціальних гарантій за 2007-2012 рік. Так мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум в 2011 році мали розмір в обсязі 1004 грн., а мінімальна пенсія за віком 800грн.

При дослідженні соціального захисту було розгорнуто питання про недержавні соціальні послуги, безпосередньо це стосувалося Недержавних Пенсійних Фондів які теж займаються соціальними послугами для населення і надають пенсії та послуги для громадян країни. Так в 2011 році пенсійні виплати складали понад 187.3 млн. грн., а на кінець 2011 року кількість укладених контрактів з НПФ становила 557 176 шт

В третьому розділі було розглянуто основні проблеми сучасного соціального захисту населення в Україні на сучасному етапі.

Так були зазначені наступні проблеми:

низька адресність соціальних пільг

невідповідність між розмірами пільг та реальними можливостями їх забезпечити.

залишкове фінансування медичного забезпечення, що не дозволяє підтримувати систему медичного захисту на належному рівні. Та інші.

Були запропоновані шляхи вирішення проблем системи соціального захисту населення в Україні. Такі як вирішення: низької адресності соціальних пільг, невідповідності між розмірами пільг та реальними можливостями їх забезпечення, дефіцитності пенсійного фонду, залишкового фінансування медичного забезпечення, що не дозволяє підтримувати систему медичного захисту на належному рівні, та інші.

Та визначені додаткові джерела фінансового забезпечення соціального захисту в Україні з урахуванням іноземного досвіду.

Додаток до розділу 1

Таблиця 1.1

Ключові поняття і терміни

Терміни / поняття

Визначення терміну/поняття

Джерело

Соціальне забезпечення

система заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків ( хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття тощо) [8, с. 122-126].

Булавець В. Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення//Світ фінансів-2009.-№4.С. 122-126.

Соціальний захист

певні види колективного забезпечення, мета яких - підтримання добробуту людей, а також безпосередня допомога особам у складних життєвих ситуаціях, запровадження превентивних механізмів, спрямованих на запобігання виникненню таких ситуацій [3, с.56].

Соціальна політика і соціальна робота:термінологічно-понятійний словник / Головатий М.Ф., Панасик М.Б. - К.: МАУП, 2005.

Державна соціальна допомога

фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, що надається окремим категоріям громадян, як на підставі перевірки їх доходів і засобів існування (малозабезпеченим громадянам, сім ям з дітьми), так і без їх перевірки (інваліди, ветерани війни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС) [13].

Шаваріна М., Шиманська Н. Соціальний захист населення: реалії та перспективи//Світ фінансів - 2009.№4.С.99-104.

Соціальні гарантії

матеріальні і юридичні засоби, що забезпечують реалізацію конституційних соціально-економічних і соціально-політичних прав членів суспільства. До них відносяться право на працю, відпочинок, освіту, медичну допомогу [28]

Режим доступу: http://www.cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=42:2010-06-13-21-23-56&catid=20:2010-06-13-21-06-26&Itemid=27

Прожитковий мінімум

вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини. Яка складається з вартісного виміру мінімального необхідного набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. [26].

Режим доступу: http://trudovepravo.com.ua/progytkovyminimum

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації обраної стратегії суб'єктом підприємницької діяльності
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісного рівня керування підприємством, характеру розв’язуваних при цьому завдань, а також до методів їхнього рішення. Це певною мірою стосується усіх самостійно господарюючих суб’єктів. Необхідна нова концепц ...