Меню сайта

Фінансовий план підприємства

Додаток 2

ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"код за ЄДРПОУ 05507073 2010 рік, на кінець року

 

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"

Дата

2007-01-01

за ЄДРПОУ

05507073

за КОАТУУ

3510136300

Територія

Кiровоградська

за КФВ

 

Орган державного управління

Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

за СПОДУ

1

за ЗКГНГ

18000

Галузь

Харчова промисловiсть

за КВЕД

15.11.0

Вид економічної діяльності

ВИРОБНИЦТВО М`ЯСА

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

   

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004 за 2010 р.

 
 

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

 
 

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

 
 

1

2

3

4

5

6

 
 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

           
 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

21680.8

0

8096.3

0

 
 

Коригування на:

           
 

амортизацію необоротних активів

020

6303.8

X

5710.1

X

 
 

збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

0

6.9

0

 
 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

1.8

65.4

15.2

 
 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

344

0

31.9

0

 
 

Витрати на сплату відсотків

060

652.2

X

1353.9

X

 
 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

28979

0

15249.3

0

 
 

Зменшення (збільшення):

           
 

оборотних активів

080

0

5652.2

0

4540

 
 

витрат майбутніх періодів

090

0

0

0

9.1

 
 

Збільшення (зменшення):

           
 

поточних зобов'язань

100

2745.2

0

0

686.8

 
 

доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

 
 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

26072

0

10013.4

0

 
 

Сплачені:

           
 

відсотки

130

X

900.8

X

1398.2

 
 

податки на прибуток

140

X

7294.6

X

3202.6

 
 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

17876.6

0

5412.6

0

 
 

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

 
 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

17876.6

0

5412.6

0

 
 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

           
 

Реалізація:

           
 

фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

 
 

необоротних активів

190

85.1

X

1.1

X

 
 

майнових комплексів

200

0

0

0

0

 
 

Отримані:

           
 

відсотки

210

1.9

X

0

X

 
 

дивіденди

220

0

X

0

X

 
 

Інші надходження

230

0

X

0

X

 
 

Придбання:

           
 

фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

 
 

необоротних активів

250

X

12126.5

X

7155.8

 
 

майнових комплексів

260

X

233.7

X

0

 
 

Інші платежі

270

X

58.5

X

0

 
 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

12331.7

0

7154.7

 
 

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

 
 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

12331.7

0

7154.7

 
 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

           
 

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

 
 

Отримані позики

320

6939.8

X

9820.2

X

 
 

Інші надходження

330

0

X

0

X

 
 

Погашення позик

340

X

10235

X

8085

 
 

Сплачені дивіденди

350

X

0

X

0

 
 

Інші платежі

360

X

0

X

0

 
 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

3295.2

1735.2

0

 
 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

 
 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

3295.2

1735.2

0

 
 

Чистий рух коштів за звітний період

400

2249.7

0

0

6.9

 
 

Залишок коштів на поч. року

410

1041.2

X

1098.3

X

 
 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

1.8

0

15.2

65.4

 
 

Залишок коштів на кінець року

430

3292.7

X

1041.2

X

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...