Меню сайта

Акт ревізії

Cтаття «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» (рядок балансу 461) на 01.04.2012 відповідає показнику «Надійшло коштів за звітний період» у статті «Надходження коштів - усього» форми № 4-1м і складає 233187,04.

Cтаття «Доходи за іншими джерелами власних надходжень» (рядок балансу 462) на 01.04.2012 відповідає показнику «Надійшло коштів за звітний період» у статті «Надходження коштів - усього» форми № 4-2м (як сума нарахування доходів за кодом 040 (дані відсутні), надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (код 020) та надходжень від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 030),і складає 13332294,14

«Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» балансу відображається у звіті форми 4-1м в рядку «Надходження коштів - усього», відповідно на початок звітного року на 01.01.2012 залишок становить 1618,34, а на кінець 2011 і відповідно на початок 2012 року - 4452,75, і на 01.01.201201.04.2012 залишок на кінець звітного періоду становить 14050,35.

«Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» балансу відображається у звіті форми 4-2м в рядку «Надходження коштів - усього», відповідно на початок звітного року на 01.01.2012залишок становить 16474,27, а на кінець 2011 і відповідно на початок 2012 року -67544,38, і на 01.01.2012 01.10.2012 залишок на кінець звітного періоду становить196465,28.

У формі 4-1м Залишок на кінець звітного періоду в рядку «Надходження коштів - усього» розраховується як сума залишку на початок звітного року і надходжень коштів за звітний рік у цьому ж рядку за мінусом касових видатків за звітний рік у рядку «Видатки - усього».

Таким чином, залишок на кінець звітного року 196465,28 кінець звітного періоду в рядку «Надходження коштів - усього» розраховується як сума залишку на початок звітного року і надходжень коштів за звітний рік у цьому ж рядку за мінусом касових видатків за звітний рік у рядку «Видатки - усього». Залишок = 54018183,86

У формі №2м "Звіті про надходження та використання коштів загального фонду»на І квартал 2012 року в графі «Залишок на кінець звітного періоду» розраховується як сума залишку на початок звітного періоду та надходження коштів за мінусом фактичних видатківза звітний період. Залишок на початок звітного періоду відсутній, адже за загальним фондом гроші залишатися не можуть, якщо вони в наявності, то перераховуються в дохід бюджету. Тому залишок на кінець звітного періоду вираховується як різниця надходжень коштів та касовими видаткамиза звітний період.

Видатки - усього поточні видатки 6583,77- 6583,77

Видатки на товари і послуги =6583,77

Оплата праці працівників бюджетних установ=зарплата= 31280500-30840413,34

Нарахування на заробітну плату = 1189612,36 - 1189612,36 =

Придбання товарів і послуг = 8289162,52-88,95=5275728,24

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар =215248,26

Медикаменти та перев'язувальні матеріали = 9147700

Продукти харчування = 1185000-724009

Оплата послуг (крім комунальних) = 67552-43946

Інші видатки = 15500-5108,12

Видатки на відрядження = 209535-177017,38

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв = 8363600-6419767,21

Оплата теплопостачання = 4557600-3533818,18

Оплата водопостачання і водовідведення = 9300000-463696,71

Оплата електроенергії = 2680000-2291497,97

Оплата природного газу = 180000-118754,35

Оплата інших комунальних послуг = 16000-12000=4000

Оплата інших енергоносіїв = -

Субсидії і поточні трансферти = Поточні трансферти населенню = -

Виплата пенсій і допомоги = 460000-286523,91

Інші поточні трансферти населенню = -

Дані розрахунки відповідають записам форми № 2 м.

У формі №2м "Звіті про надходження та використання коштів загального фонду»потребують звірці фактичні та касові видатки за кожним кодом економічної класифікації. Так, у формі №2 м за 2011 рік за показником«Нарахування на заробітну плату» на 6305,72 (4236819,1 - 4230513,38), в розрізі кожного КЕКВ показника «Придбання товарів і послуг», крім «Інші видатки» (15500-5108,12), тодісума фактичних видатківза показником «Видатки - усього» відповідно перевищувала касові 6583,77 (7640982-54018183,86). На І квартал 2012 року сума фактичних видатків перевищує касові за показниками «Медикаменти та перев’язувльні матеріали»(9147700-4157450,92) «Продукти харчування» на (67552-43946,25), «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 67552-43946,25.

Перевищення фактичних видатків над касовими- це може свідчити про погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалась на початок звітного періоду, або про утворення (внаслідок отримання товарів, робіт, послуг без здійснення попередньої оплати) кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду. Крім того, по статтях видатків на харчування, медикаменти, капітальний ремонт, придбання обладнання, м'якого інвентарю (інших видатків, пов'язаних безпосередньо з виробничими запасами), перевищення фактичних видатків над касовими може утворитися внаслідок списання у звітному періоді майна, яке було придбано раніше.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Зміст, структура та особливості формування доходів залізниць
Формування доходів великих виробничо-економічних комплексів значною мірою визначається складністю та збалансованістю їх організаційної структури, а також узгодженістю технологічних процесів організації виробництва продукції. На залізничному транспорті основним видом продукції є послуги з ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...