Меню сайта

Перспективи вдосконалення податку на доходи фізичних осіб в Україні

Додаток Б

Таблиця Б. 1.

Податкові соціальні пільги: розміри та документи

№ З/П

Особи, яким надають пільги

Документи,що подають для підтвердження права на пільгу

Розмір пільги

1

Будь-який платник податку (пп. 169. 1. 1ПКУ)

1) заява про обрання місця застосування податкової соціальної пільги, за формою, затвердженою ДПС України (далі - заява про застосування пільги)

470,50 грн. (загальна)

2

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей до 18 років (пп. 169. 1. 2ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує становлення батьківства, чи документів, які підтверджують вік дитини, затверджених відповідним органом країни, у якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживала до прибуття в Україну; 3) копія рішення органу опіки й піклування про встановлення опіки чи піклування;

470,50 грн. (100% загальної) у розрахунку на кожну дитину, яка утримується

3

Платник податку, який утримує дитину-інваліда (пп. "б" пп. 169. 1. 3ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що підтверджує становлення батьківства, чи документів, які підтверджують вік дитини, затверджених відповідним органом країни, у якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживала до прибуття в Україну; 3) копія рішення органу опіки й піклування про встановлення опіки чи піклування; 4) пенсійне посвідчення дитини або довідка МСЕК для заявника, який утримує дитину - інваліда віком від 16 до 18 років; 5) медичний висновок, виданий закладом МОЗ в установленому порядку (для дітей - інвалідів віком до 16 років)

705,75 грн. (150% загальної) у розрахунку на кожну дитину - інваліда до 18 років

4

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник (пп. "а" пп. 169. 1. 3 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія свідоцтва про народження дитини або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану чи документів, які підтверджують вік дитини затверджених відповідним органом країни, у якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживала до прибуття в Україну; 3) копія рішення органу опіки й піклування про встановлення опіки чи піклування; 4) копія свідоцтва про шлюб та свідоцтво про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець); 5) копія паспорта

705,75 грн. (150% загальної) у розрахунку на кожну дитину до 18 років

5

Платник податку, який є постраждалим від Чорнобильської катастрофи 1-ї або 2-ї категорії, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії ВР УРСР у зв’язку з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (пп. "в" пп. 169. 1. 3 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія посвідчення встановленого зразка: громадянина, який постраждав у наслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1-ї серії А з відбитком штампу "перереєстрована" та записом про дату перереєстрації, а також вкладкою встановленого зразка; учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2-ї серії А з відбитком штампу "перереєстрована" та записом про дату перереєстрації; громадянина, евакуйованого у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б; громадянина, який постійно проживав у зоні безумовного відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення, категорії 2 серії Б; 3) копія грамоти Президії ВР УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

705,75 грн. (150% загальної)

6

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт - за місцем роботи (пп. "г" пп. 169. 1. 3 ПКУ)

1) заява про застосування податкової соціальної пільги

705,75 грн. (150% загальної)

7

Інвалід I або II групи, у тому числі з дитинства (пп. "г" пп. 169. 1. 3 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія пенсійного посвідчення або довідка МСЕК

705,75 грн. (150% загальної)

8

Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (пп. ”д” пп. 169. 1. 3 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія акта Президента України про визначення зазначеної стипендії;

705,75 грн. (150% загальної)

9

Учасник бойових дій на території ін. країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія закону №3551, крім осіб, згаданих у рядку 11 цієї таблиці (пп. ”е” пп. 169. 1. 3 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документів, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

705,75 грн. (150% загальної)

10

Герой України, герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці або повний кавалер ордена Слави чи Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма й більше медалями "За відвагу" (пп. ”а” пп. 169. 1. 4 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) відповідно копії орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці, або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння згаданих звань

941,00 грн. (200 % загальної)

11

Учасник бойових дій підчас Другої світової війни або особа, яка в той час працювала в тилу, інвалід I і II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни на яких поширюється дія Закону № 3551 (пп. ”б” пп. 169. 1. 4 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документів, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни; 3) пенсійне посвідчення або довідка МСЕК; 4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

941,00 грн. (200 % загальної)

12

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою (пп. ”в” пп. 169. 1. 4 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) довідка, видана компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою; 3) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

941,00 грн. (200 % загальної)

13

Особа, яку було насильно вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на території держав, що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною чи її союзниками (пп. ”г” пп. 169. 1. 4 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт насильного вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною чи її союзниками.

941,00 грн. (200 % загальної)

14

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період із 08. 09. 41 р. по 27. 01. 44 р. (пп. ”г” пп. 169. 1. 4 ПКУ)

1) заява про застосування пільги; 2) документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період із 08. 09. 41 р. по 27. 01. 44

941,00 грн. (200 % загальної)

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...