Меню сайта

Проблеми оподаткування малого бізнесу та шляхи їх вирішення

Водночас спрощена система оподаткування є необхідною, але не достатньою умовою для розвитку і забезпечення конкурентоздатності національного малого бізнесу.

Також не можна забути і не сказати, що мають відбутися зміни в законодавсті які б вирішли ще й такі проблемі питання як:

Вирівнювання податкового навантаження на суб’єктів малого бізнесу на спрощеному режимі оподаткування, що є фізичними та юридичними особами;

Спрощення механізму проведення розрахунків підприємців та підприємств, що є суб’єктами малого підприємництва з бюджетами та держаними цільовими фондами.

Практичними шляхами реалізації поставлених проблем, на мою думку, можуть бути несуттєве зменшення ставок єдиного податку для тих його платників що є фізичними особами, а також включення єдиного соціально внеску до складу єдиного податку, що нині сплачується підприємцями.

Висновок

Серед суттєвих відмінностей нових правил спрощеної системи оподаткування від діючих до 1 січня 2012 року можна назвати такі:

підвищення граничних розмірів річного доходу платників єдиного податку, а також збільшення кількості найманих працівників для відповідних груп підприємців;

можливість фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку (лише третьої групи) зареєструватися платником ПДВ;

для фізичних осіб - підприємців на єдиному податку, які мають найманих працівників, ставка єдиного податку не збільшується на 50% за кожного найманого працівника;

зміна строків подання декларації платником єдиного податку;

запровадження додаткових збільшених ставок єдиного податку, які застосовуються до перевищення обсягу граничного розміру річного доходу або до доходу, отриманого від інших ніж зазначені у свідоцтві видів діяльності чи від заборонених для єдиного податку видів діяльності, а також доходу, отриманого в іншій формі, ніж грошова;

свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково - за умови дотримання усіх вимог не потрібно щорічно подавати заяву і отримувати нове свідоцтво;

звільнення за заявою від сплати фізичною особою - підприємцем (без найманих працівників) єдиного податку за один місяць у році на період відпустки та за один місяць хвороби (з підтвердженням листком непрацездатності);

вимога щодо розрахунку за товари (роботи, послуги) виключно у грошовій формі (готівковій, безготівковій) поширюється на платників єдиного податків не лише юридичних осіб, а й на фізичних осіб - підприємців;

змінено перелік податків і зборів, від яких звільнені платники єдиного податку - перелік доповнено збором на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, при цьому з переліку виключено збір за воду, за ліс та надра.

Додаток 1

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою і другою групою платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

) послуги з ремонту взуття;

) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

) послуги з ремонту трикотажних виробів;

) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...